số chia số bị chia thương

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1 (trang 24 SGK Toán 2 luyện 2)

Bạn đang xem: số chia số bị chia thương

Nêu số bị phân tách, số phân tách, thương trong những luật lệ phân tách sau:

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mở màn nhập SGK rồi nêu số bị phân tách, số phân tách, thương trong những luật lệ tính bên trên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 2 luyện 2)

Tìm thương, biết:

a) Số bị phân tách là 8, số phân tách là 2.

b) Số bị phân tách là trăng tròn, số phân tách là 5.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm sản phẩm luật lệ phân tách 8 : 2 và trăng tròn : 5 tao tìm ra thương.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: vnedu tra cứu điểm thi 2022

a) Số bị phân tách là 8, số phân tách là 2

Ta đem luật lệ phân tách 8 : 2 = 4

b) Số bị phân tách là trăng tròn, số phân tách là 5

Ta đem luật lệ phân tách trăng tròn : 5 = 4

Vậy cả nhì luật lệ phân tách đều sở hữu thương là 4.

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 2 luyện 2)

Trò đùa “Tìm bạn”:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi ghi chép luật lệ phân tách hoặc luật lệ nhân tương thích.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: đại học tài chính marketing học phí

Các luật lệ tính là:

20 : 5 = 4

5 x 2 = 10