sinh sản bào tử là

Câu hỏi:

13/09/2020 10,876

Bạn đang xem: sinh sản bào tử là

A. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến ở những thực vật với đan xen mới thể bào tử và kí thác tử thể.

B. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến tự vẹn toàn phân ở những thực vật với đan xen mới thể bào tử và kí thác tử thể

C. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến tự tách phân ở trộn kí thác tử thể của những thực vật với đan xen mới thể bào tử và thể kí thác tử.

Đáp án chủ yếu xác

D. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ ăn ý tử được đột biến ở những thực vật với đan xen mới thể bào tử và kí thác tử thể.

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Lời giải:

Sinh sản bào tử là dẫn đến thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến tự tách phân ở trộn kí thác tử thể của những thực vật với đan xen mới thể bào tử và thể kí thác tử.

Đáp án nên cần chọn là: C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là tại đây ko nên là ưu thế của giâm cành hoặc phân tách cành

A. Giữ vẹn toàn tính trạng đảm bảo chất lượng tuy nhiên thế giới hòng muốn

B. Có tính kháng chịu đựng cao

C. Thời gian dối thu hoạch ngắn

D. Tiết kiệm công thường xuyên bón

Câu 2:

Bộ phận nào là của cây ko sinh đẻ vô tính

A. Thân củ

B. Thân rễ

C. Hoa

D. Lá

Câu 3:

Xem thêm: lời nói dối chân thành

Trong nghệ thuật giâm cành để sở hữu thành quả đảm bảo chất lượng người tao thông thường sử dụng hooc môn sinh trưởng

A. Auxin và GA

B. Auxin và xitokinin

C. Auxin

D. GA và xitokinin

Câu 4:

Các kiểu dáng sinh đẻ ở thực vật bao gồm có

A. Sinh sinh ra chăm sóc và sinh đẻ bào tử

B. Sinh sản vị phân tử và sinh đẻ vị chồi

C. Sinh sản vị rễ và vị thân thuộc và vị lá

D. Sinh sản vô tính và sinh đẻ hữu tính

Câu 5:

Chiết cành là kiểu dáng sinh đẻ với quánh điểm

A. Chặt 1 cành của khung người, trồng xuống khu đất sẽ tạo đi ra cây mới nhất vô thời hạn ngắn

B. Chặt ngọn cây nhằm cây u đẻ nhánh, đâm chồi chồi bên

C. Kích quí cây cỏ đi ra rễ, rồi tách tách cành đem trồng

D. Đem chồi cây này mang lại đâm chồi bên trên thân thuộc cây kia

Câu 6:

Sinh sản vị bào tử chỉ bắt gặp ở group thực vật

A. Có sự đan xen mới quá trình lưỡng bội và đơn bội trong khoảng đời

B. Rêu và dương xỉ

C. Cây phân tử trần

D. Cây phân tử kín

Xem thêm: dàn diễn viên trong lãng khách