sách tiếng anh lớp 4

English Discovery 1

English Discovery 1

Tiếng Anh 1 English Discovery

Bạn đang xem: sách tiếng anh lớp 4

Tiếng Anh 1 English Discovery được Nhà xuất phiên bản Đại học tập sư phạm link xuất phiên bản với Nhà xuất phiên bản Pearson biên soạn giành riêng cho học viên tè học tập mới mẻ chính thức học tập giờ Anh và trọn vẹn phù phù hợp với công tác Làm thân quen giờ Anh Lớp 1,2. Sở sách được sản xuất độc quyền vày doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và cách tân và phát triển giáo dục và đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài bác tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery : https://www.youtube.com/watch?v=MMJlTrGb9QY&t=41s

95.000 đ

English Discovery 2

English Discovery 2

Tiếng Anh 2 English Discovery

Tiếng Anh 2 English Discovery được Nhà xuất phiên bản Đại học tập sư phạm link xuất phiên bản với Nhà xuất phiên bản Pearson biên soạn dành cho tới học viên tè học tập mới mẻ bắt đẩu học tập giờ Anh và trọn vẹn phù phù hợp với Chương trình Làm thân quen giờ Anh Lớp 1, 2.  Bộ sách được sản xuất độc quyền vày doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và cách tân và phát triển giáo dục và đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài bác tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery

95.000 đ

English Discovery 3

English Discovery 3

Tiếng Anh 3 English Discovery

Tiếng Anh 3 English Discovery được Nhà xuất phiên bản Đại học tập sư phạm link xuất phiên bản với Nhà xuất phiên bản Pearson biên soạn dành cho tới học viên tè học tập nhập công tác dạy dỗ phổ thông. Sách được sản xuất độc quyền vày doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và cách tân và phát triển giáo dục và đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài bác tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery

95.000 đ

English Discovery 4

English Discovery 4

Tiếng Anh 4 English Discovery

Tiếng anh 4 - English Discovery là luyện loại tư nhập cuốn sách tè học tập cho tới học viên kể từ lớp 1 đi học 5 công tác dạy dỗ phổ thông. Sở sách được biên soạn vày căn nhà xuất phiên bản Pearson kết phù hợp với căn nhà xuất phiên bản ĐH Sư phạm và vì thế doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và cách tân và phát triển dạy dỗ Cánh Buồm phân phối độc quyền bên trên cả nước.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

Phân phối trương trình và giáo án mẫu

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

Xem thêm: tác dụng của nhân hóa

File Clip Mp4 cho những bài học kinh nghiệm phanh rộng

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

95.000 đ

English Discovery 5

English Discovery 5

 Tiếng Anh 5 English Discovery

Tiếng anh 5 - English Discovery là luyện cuối nhập cuốn sách tè học tập cho tới học viên kể từ lớp 1 đi học 5 công tác dạy dỗ phổ thông. Sở sách được biên soạn vày căn nhà xuất phiên bản Pearson kết phù hợp với căn nhà xuất phiên bản ĐH Sư phạm và vì thế doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và cách tân và phát triển dạy dỗ Cánh Buồm phân phối độc quyền bên trên cả nước.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

Phân phối trương trình và giáo án mẫu

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File Clip Mp4 cho những bài học kinh nghiệm phanh rộng

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

Liên hệ

English Discovery 6

English Discovery 6

Tiếng Anh 6 English Discovery

Tiếng anh 6 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 6 nhập công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài bác giảng, bài học kinh nghiệm được thiết kế theo đuổi những năng lượng nằm trong khuông review giờ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy quyết định nhập khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File Clip Mp4 công ty điểm không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức cho tới học tập sinh

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ

English Discovery 7

English Discovery 7

Tiếng Anh 7 English Discovery

Tiếng anh 7 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 7 nhập công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài bác giảng, bài học kinh nghiệm được thiết kế theo đuổi những năng lượng nằm trong khuông review giờ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy quyết định nhập khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File Clip Mp4 công ty điểm không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức cho tới học tập sinh

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ

English Discovery 8

English Discovery 8

Tiếng Anh 8 English Discovery

Tiếng anh 8 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 8 nhập công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài bác giảng, bài học kinh nghiệm được thiết kế theo đuổi những năng lượng nằm trong khuông review giờ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy quyết định nhập khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài bác tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File Clip Mp4 công ty điểm không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức cho tới học tập sinh

Xem thêm: cách gửi ảnh qua gmail

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ