sách pháp luật đại cương

Sách - Giáo trình pháp lý đại cương (Tái bạn dạng với thay thế, vấp ngã sung). Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (chủ biên); ThS. Diệp Thành Nguyên và ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiên. Sách bởi ngôi nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xuất bạn dạng. Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Nội dung cuốn Giáo trình pháp lý đại cương bao gồm 7 chương: Chương 1. Nguồn gốc ở trong nhà... Xem chi tiết

Sách - Giáo trình pháp lý đại cương (Tái bạn dạng với thay thế, vấp ngã sung). Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (chủ biên); ThS. Diệp Thành Nguyên và ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiên. Sách bởi ngôi nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xuất bạn dạng.

Giáo trình pháp lý đại cương

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương

Nội dung cuốn Giáo trình pháp lý đại cương bao gồm 7 chương:

Chương 1. Nguồn gốc ở trong nhà nước và pháp luật

1. Nguồn gốc ở trong nhà nước bám theo ý kiến Mác - Lênin

2. Nguồn gốc của pháp lý bám theo ý kiến Mác - Lênin

Chương 2. Khái quát lác cộng đồng về sông núi và pháp luật

1. Khái quát lác cộng đồng về ngôi nhà nước

2. Khái quát lác cộng đồng về pháp luật

Chương 3. Sở máy sông núi Cộng hòa xã hội ngôi nhà nghĩa Việt Nam

1. Những yếu tố cộng đồng về cỗ máy sông núi Việt Nam

2. Các phép tắc tổ chức triển khai và sinh hoạt của cỗ máy ngôi nhà nước

3. Nhà nước nhập khối hệ thống chủ yếu trị

Chương 4. Hình thức pháp luật

1. Khái niệm kiểu dáng pháp luật

2. Hệ thống văn bạn dạng quy phạm pháp lý ở Việt Nam

Xem thêm: xuân mai nhong nhong nhong

Chương 5. Quy phạm pháp lý và mối liên hệ pháp luật

1. Quy phạm pháp luật

2. Quan hệ pháp luật

Chương 6. Vi phạm pháp lý và trách móc nhiệm pháp lý

1. Vi phạm pháp luật

2. Trách nhiệm pháp lý

Chương 7. Các ngành luật cơ bạn dạng nhập khối hệ thống pháp lý Việt Nam

1. Luật Hiến pháp

2. Luật hành chính

3. Luật hình sự

4. Luật tố tụng hình sự

5. Luật dân sự

6. Luật hôn nhân gia đình và gia đình

7. Luật thương mại

8. Luật lao động

Xem thêm: cách hiển thị thước trong word

9. Luật khu đất đai

Với cấu tạo như bên trên, cuốn Giáo trình pháp lý đại cương vẫn trình làng những yếu tố cộng đồng nhất về Nhà nước và pháp lý như xuất xứ Ra đời của Nhà nước và pháp lý, thực chất, tầm quan trọng, những loại và kiểu dáng Nhà nước và pháp luật; đôi khi trình làng tổng quan tiền về khối hệ thống chủ yếu trị, lần hiểu những yếu tố cơ bạn dạng về những khối hệ thống cơ sở nhập cỗ máy Nhà việt nam lúc này và lần hiểu những nội dung cơ bạn dạng của những ngành luật hầu hết nhập khối hệ thống pháp lý việt nam, về vi phạm pháp lý, trách móc nhiệm pháp luật, về pháp chế xã hội ngôi nhà nghĩa....

Thông tin yêu chi tiết

■  Tác giả:
■  Nhà trị hành: Sách luật
■  Mã: CTST-GT

Sách khác