result đi với giới từ gì

Result có nghĩa gì và Result chuồn với giới kể từ gì? Khi chuồn với những giới kể từ không giống nhau như in, of, from, as, with thì nó biểu thị ý nghĩa sâu sắc gì? Hãy nằm trong IZONE lần hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của result và ý nghĩa sâu sắc của result khi kết phù hợp với những giới kể từ qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Theo từ điển Cambridge, result /rɪˈzʌlt/ vừa nhập vai trò danh kể từ, vừa phải nhập vai trò động kể từ.

Bạn đang xem: result đi với giới từ gì

  • Result (n): sản phẩm, trở nên trái khoáy, đáp số (trong toán học)
  • Result (v): vày, bởi đồ vật gi nhưng mà rời khỏi, xẩy ra như 1 kết quả

Result chuồn với giới kể từ gì?

Result có thể chuồn với khá nhiều giới kể từ không giống nhau, tạo thành những ý nghĩa sâu sắc không giống nhau đáp ứng mục tiêu của những người trình bày. Những giới kể từ thịnh hành thông thường chuồn với result bao gồm: in, of, from, as, with.

result đi với giới từ gì

Result in là gì?

 RESULT IN
Định nghĩaDẫn cho tới, mang lại sản phẩm là
Cấu trúcS + result in + something
Ví dụ

The lack of exercise and unhealthy diet resulted in weight gain.

Việc không nhiều tập luyện thể thao và ăn uống hàng ngày thiếu lành mạnh dẫn theo quá cân

Từ đồng nghĩa

Bring about (khiến điều gì ê xảy ra)
Lead đồ sộ (gây rời khỏi, dẫn đến)
Cause (là nguyên vẹn nhân của đồ vật gi, khiến cho nên)

Xem thêm: Bring about là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng nhập giờ đồng hồ Anh

Result of là gì?

 RESULT OF
Định nghĩaLà sản phẩm, kết viên của dòng sản phẩm gì
Cấu trúcS + V + (a/the) result of + something
Ví dụ

The company’s growth is the result of hard work and dedication.

Sự cải cách và phát triển của công ty lớn là sản phẩm của việc thao tác chịu khó và góp sức.

Từ đồng nghĩa

Consequence (hậu trái khoáy, kết quả)
Outcome (hậu trái khoáy, sản phẩm, tác động)
Effect (kết trái khoáy, sự hình ảnh hưởng)

Result from là gì?

 RESULT FROM
Định nghĩaBị tạo ra kể từ đồ vật gi, là sản phẩm của dòng sản phẩm gì
Cấu trúcS + result from + something
Ví dụ

The student’s high grades resulted from consistent studying and effort.

Điểm cao của học viên là sản phẩm của việc kiên trì học hành và nỗ lực

Từ đồng nghĩa

Be caused by (bị tạo ra bởi)
Be the result of (là sản phẩm, kết quả của đồ vật gi đó)
Stem from (bắt mối cung cấp từ)

Result as là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, không tồn tại cụm động kể từ result as, thay cho nhập ê, tớ tiếp tục thông thường bắt gặp cụm kể từ sau: As a result.

 AS A RESULT 
Định nghĩaKết trái khoáy là, bởi đó
Cấu trúc

S + V + as a result of + something

As a result, S + V

Ví dụ

As a result of the accident, several people were injured.

Hậu trái khoáy của vụ tai nạn thương tâm là khiến cho nhiều người bị thương

– The accident caused several injuries. As a result, the highway was stuck for several hours.

Vụ tai nạn thương tâm khiến cho một trong những người bị thương. Kết trái khoáy là, lối đường cao tốc đã biết thành ùn tắc nhập vài ba giờ

Từ đồng nghĩa

Consequently/ As a consequence (kết trái khoáy là, kết quả là)
Therefore/ Thus (do đó)

Result with là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, không tồn tại cụm động kể từ result with, thay cho nhập ê, tớ tiếp tục thông thường bắt gặp cụm kể từ sau: with the result that

Xem thêm: kí tự đặc biệt dấu cách

 WITH THE RESULT THAT 
Định nghĩaKết trái khoáy là, dẫn theo kết quả là
Cấu trúcS1 + V1, with the result that S2 + V2
Ví dụ

The team worked hard and practiced regularly, with the result that they won the championship.

Đội này đã thao tác chịu khó và rèn luyện thông thường xuyên, sản phẩm là bọn họ tiếp tục giành chức vô địch

Từ đồng nghĩa

Consequently/ As a consequence (kết trái khoáy là, kết quả là)
Therefore/ Thus (do đó)

Từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với result

  • Từ đồng nghĩa tương quan với result (kết trái khoáy, hậu quả)
STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Consequence (n)Hậu quả

Every choice we make has consequences.

Mỗi lựa lựa chọn của tất cả chúng ta đều phải có những kết quả kèm cặp theo

2Outcome (n)Hậu trái khoáy, kết quả

The outcome of the election was still uncertain.

Kết trái khoáy của cuộc bầu cử vẫn không được xác định

3Product (n)

Sản phẩm, 

thành quả

The product of their hard work was a successful business.

Một công ty thành công xuất sắc là trở nên trái khoáy cho việc chịu khó của họ 

Xem thêm: Tổng ăn ý 13 cụm động kể từ với start – Phrasal verb start cần thiết nhớ

  • Từ trái khoáy nghĩa với result (kết trái khoáy, hậu quả)
STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Beginning/ Start (n)  Sự bắt đầu

The beginning of the movie was very exciting.

Phần khởi điểm của bộ phim truyền hình cực kỳ thú vị

2Origin (n) 

Nguồn gốc, 

sự khởi nguồn

The origin of the problem was difficult đồ sộ determine.

Khá khó khăn nhằm xác lập xuất xứ của yếu tố này

3Commencement (n)Sự khởi đầu

The commencement of the negotiations was a positive step towards peace.

Xem thêm: làm mờ ảnh trong powerpoint

Việc chính thức những cuộc thương thuyết là 1 bước tích cực kỳ nhắm tới hòa bình

Bài tập

Bài 1: Chọn giới kể từ trúng cho những câu sau

  1. The popularity of online shopping has resulted ________ the convenience and variety it offers.
  2. The discovery of new planets could result ________ a better understanding of the universe.
  3. As a result ________ the heavy rain, the streets were flooded.
  4. Many health problems can result ________ a poor diet.

Qua nội dung bài viết bên trên, mong muốn chúng ta tiếp tục cầm có thể được cơ hội dùng của result tương đương ý nghĩa sâu sắc của result khi chuồn với những giới kể từ như in, of, from, as, with nhé. IZONE chúc bàn sinh hoạt đảm bảo chất lượng.