quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Bạn hoàn toàn có thể đơn giản và dễ dàng phát hiện thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn nhập sách, báo hoặc những văn cảnh tiếp xúc từng ngày. Tuy nhiên, vì như thế nằm trong biểu diễn mô tả những hành vi ở vượt lên trên khứ nên nhiều các bạn hay được dùng lầm lẫn tương đương hiểu sai cơ hội dùng của thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. ILA đang được tổ hợp kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới cơ hội phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn sau đây.

Phân biệt định nghĩa thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Thì vượt lên trên khứ đơn (Past simple)

Bạn đang xem: quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Cả thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn đều được dùng nhằm biểu diễn mô tả những hành vi, sự khiếu nại, hoặc hiện trạng đang được xẩy ra nhập vượt lên trên khứ. Tuy nhiên, bọn chúng sở hữu những không giống nhau cơ phiên bản về kiểu cách dùng và chân thành và ý nghĩa mô tả.

Thì vượt lên trên khứ đơn (Simple past) được dùng để làm mô tả những hành vi, sự khiếu nại đang được xẩy ra hoặc kết giục bên trên 1 thời điểm xác lập nhập vượt lên trên khứ. Ví dụ:

• Taylor visited her grandparents last weekend. (Taylor đang được thăm hỏi các cụ nội nhập vào buổi tối cuối tuần trước.)

• They watched a movie called The Secret Invasion yesterday. (Hôm qua quýt, bọn họ đang được coi một bộ phim truyện mang tên là “Cuộc đánh chiếm túng mật”.)

Quá khứ tiếp nối (Past continuous) được dùng để làm biểu diễn mô tả những hành vi đang được xẩy ra nhập vượt lên trên khứ, tuy nhiên bị con gián đoạn vì thế một hành vi không giống. Ví dụ:

• I was studying when the phone rang. (Khi điện thoại cảm ứng reo thì tôi đang được học tập bài xích.)

• My children were playing soccer in the park when it started vĩ đại rain. (Các con cái của tôi đang được đùa đá bóng ở khu dã ngoại công viên Khi trời chính thức mưa.)

>>> Tìm hiểu thêm: Các thì nhập giờ đồng hồ Anh: Dấu hiệu nhận ra và công thức

So sánh công thức quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Công thức và cơ hội dùng

Quá khứ đơn (Simple past)Quá khứ tiếp diễn (Past continuous)
Khẳng định

S + Ved/V2

Ví dụ: He worked in the garden all day yesterday. (Anh ấy thao tác làm việc nhập vườn một ngày dài ngày hôm qua.)

S + was/were + V-ing

Ví dụ: She was studying for her exams all night. (Cô ấy đang được học tập bài xích mang đến kỳ thi đua trong cả tối.)

Phủ định

S + didn’t/did not + V-infinitive

Ví dụ: They did not go vĩ đại the các buổi tiệc nhỏ because they were busy. (Họ ko lên đường dự tiệc vì như thế bận.)

S + was/were not + V-ing

Ví dụ: We were not watching TV when the power went out. (Chúng tôi ko coi truyền hình Khi bị hớt tóc năng lượng điện.)

Nghi vấn

(Wh-question) + Did + (not) + S + V-infinitive

Ví dụ: Did you finish your homework? (Bạn đã thử kết thúc bài xích luyện về căn nhà chưa?)

(Wh-question) + Was/were + (not) + S + V-ing

Ví dụ: Where were they going when you saw them? (Họ đang di chuyển đâu khi chúng ta nhận ra họ?)

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động kể từ bất quy tắc thông thường gặp gỡ và 30 danh kể từ bất quy tắc thông thườn nhất

Phân biệt cách sử dụng quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

quá khứ tiếp diễn

Khi đối chiếu thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, các bạn cũng cần được phân biệt được cách sử dụng của nhị loại thì này:

1. Cách dùng thì vượt lên trên khứ đơn

• Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm rõ ràng nhập vượt lên trên khứ, và hành vi này đang được trọn vẹn kết giục.

Ví dụ: Anthony finished his homework an hour ago. (Anthony đang được hoàn thiện bài xích luyện một giờ trước.)

• Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra rất nhiều lần nhập vượt lên trên khứ.

Ví dụ: Michael and I dated for three years before breaking up. (Michael và tôi hò hẹn trong tầm tía năm vừa qua Khi chia ly.)

• Diễn mô tả 1 hành vi xen nhập 1 hành vi không giống nhập vượt lên trên khứ.

Ví dụ: While I was washing dishes, the phone rang. (Khi tôi đang được cọ chén, điện thoại cảm ứng reo.)

• Sử dụng nhập câu ĐK loại 2.

Ví dụ: I would buy luxury apartment if I won the lottery. (Tôi tiếp tục mua sắm 1 căn hộ xa hoa nếu như tôi trúng số.)

• Sử dụng nhập câu ước không tồn tại thiệt ở lúc này.

Ví dụ: Hang wishes she knew the answer. (Hằng ước gì cô ấy biết câu vấn đáp.)

2. Cách dùng thì vượt lên trên tiếp diễn

• Diễn mô tả 1 hành vi, vụ việc đang được xẩy ra bên trên một thời điểm rõ ràng nhập vượt lên trên khứ.

Ví dụ: At 10 p.m last night, I was watching a movie with Ariana and Mathew. (Vào khi 10 giờ tối qua quýt, tôi đang được coi một phim với Ariana và Mathew.)

• Diễn mô tả hành vi xẩy ra mặt khác nhập vượt lên trên khứ.

Ví dụ: Bucky and Robert were playing football while their parents were having a picnic. (Bucky và Robert đang được đùa đá bóng trong lúc tía u của bọn chúng đang được dã nước ngoài.)

• Diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra thì sở hữu hành vi, vụ việc không giống xen nhập.

Ví dụ: Yesterday morning, we were all sleeping when the alarm clock went off. (Sáng ngày hôm qua, toàn bộ Cửa Hàng chúng tôi đều đang được ngủ Khi đồng hồ đeo tay báo thức reo.)

• Đề cập hành vi được tái diễn rất nhiều lần nhập vượt lên trên khứ và phiền phức hoặc khiến cho người không giống không dễ chịu.

Ví dụ: My little brother was always disturbing u while I studying. (Em trai của tôi luôn luôn phiền phức Khi tôi đang được học tập bài xích.)

Dấu hiệu nhận ra thì Simple past và Past continuous

Dấu hiệu nhận ra thì Simple past và Past continuous

Quá khứ đơn (Simple past)Quá khứ tiếp diễn (Past continuous)
Câu ở thì vượt lên trên khứ đơn tiếp tục chứa chấp những kể từ như: yesterday, last week/ year/ month, in the past, before, ago, last week/ year/ month… Thì lúc này đơn cũng xuất hiện trong những cấu trúc: as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho tới lúc), if only, wish (ước gì), would rather / sooner (thích hơn). Bạn hoàn toàn có thể nhờ vào những Điểm lưu ý sau nhằm nhận ra thì vượt lên trên khứ tiếp diễn: At (this time) + giờ + thời hạn nhập vượt lên trên khứ; in + năm; in the past; when (khi) Khi biểu diễn mô tả hành vi xen vào; while (trong khi) Khi nói đến hành vi xẩy ra tuy vậy tuy vậy.

Ví dụ:

They went vĩ đại the library two days ago. (Họ đã đi được cho tới tủ sách nhị ngày trước.)

If only I had more time. (Giá nhưng mà tôi có tương đối nhiều thời hạn rộng lớn.)

A stranger looked at u as if she knew u along time ago. (Một người kỳ lạ coi nhập tôi như thể cô tớ đang được biết tôi kể từ lâu.)

Xem thêm: thương ngày nắng về có bao nhiêu tập

At 4 o’clock yesterday afternoon, I was working in the garden. (Lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, tôi đang được thao tác làm việc nhập vườn.)

In 1990, my mother was studying abroad in Russia. (Vào năm 1990, u tôi đang được du học tập ở Nga.)

In the past, people were relying mostly on horses for transportation. (Trong vượt lên trên khứ, quý khách đang được dựa vào hầu hết nhập ngựa nhằm vận gửi.)

Cách phối hợp thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Cách phối hợp thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Mặc mặc dù có những Điểm lưu ý không giống nhau là thế, tuy nhiên thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn vẫn trọn vẹn hoàn toàn có thể phối hợp nhập và một câu, nhờ vào những công thức sau đây:

Công thức 1While + hành vi đang được biểu diễn ra…, hành vi xen ngang…
Công thức 2 Hành động xen ngang… + while +  Hành động đang được biểu diễn ra…
Công thức 3When + hành vi đang được xen ngang…, hành vi đang được biểu diễn ra…
Công thức 4 Hành động đang được biểu diễn ra… + when +  Hành động xen ngang…

LƯU Ý:

Bắt buộc nên sở hữu vết phẩy ngăn cơ hội nhị vế ở công thức 1 và 3.

Hành động xen ngang sẽ tiến hành phân tách ở thì vượt lên trên khứ đơn.

Hành động đang được ra mắt sẽ tiến hành phân tách ở thì vượt lên trên khứ tiếp nối.

While tiếp tục đứng trước vế được phân tách ở thì vượt lên trên khứ tiếp nối, còn when tiếp tục đứng trước vế vượt lên trên khứ đơn.

Ví dụ:

While the students were studying for their exams, the teacher showed up. (Trong khi học viên đang được học tập mang đến kỳ thi đua thì nhà giáo xuất hiện tại.)

While I was reading a book, my sister suddenly fell down. (Trong Khi tôi đang được hiểu một cuốn sách, em gái bất thần té xuống.)

When Hoang was walking home page, he saw his neighbor mowing the lawn. (Khi Hoàng đang được quốc bộ về căn nhà, cậu ấy nhận ra láng giềng rời cỏ.)

When the rain started, we were trying vĩ đại find our lost kitten. (Khi trời chính thức mưa, Cửa Hàng chúng tôi đang được nỗ lực lần chú mèo con cái bị thất lạc.)

Bài luyện quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

bài luyện

Bài luyện 1: Điền dạng đích thị của kể từ nhập địa điểm rỗng tuếch nhập câu

1. Last night, I (watch) ________ a movie while my sister (read) ________ a book.

2. While I (walk) ________ vĩ đại the park, it (start) ________ vĩ đại rain.

3. When I (arrive) ________ at the station, the train (already/leave) ________.

4. She (cook) ________ dinner when the power (go) ________ out.

5. We (play) ________ football when it (begin) ________ vĩ đại snow.

Đáp án bài luyện quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

1. Last night, I was watching a movie while my sister was reading a book.

2. While I was walking vĩ đại the park, it started vĩ đại rain.

3. When I arrived at the station, the train had already left.

4. She was cooking dinner when the power went out.

5. We were playing football when it began vĩ đại snow.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp toàn bộ cơ hội phân tách động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Bài luyện 2: Sắp xếp những kể từ mang đến sẵn trở nên câu trả chỉnh

1. yesterday/ watching/ a movie/ I/ while/ was/ my sister/ reading/ a book /was.

2. started/ while/ walking/ Sam/ to/ park/ it/ was/ rain/ the/ vĩ đại.

3. train/ the station/ when/ my brother/ arrived/ the/ already/ had/ left/ at.

4. out/ cooking/ when/ the power/ went/ Thao/ dinner/ was.

5. playing/ when/ vĩ đại snow/ began/ football/ we/ it/ were.

Đáp án bài xích luyện quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

1. Yesterday, I was watching a movie while my sister was reading a book.

2. While Sam was walking vĩ đại the park, it started vĩ đại rain.

3. When my brother arrived at the station, the train had already left.

4. Thao was cooking dinner when the power went out.

5. We were playing football when it began vĩ đại snow.

Đáp án bài xích luyện quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Bài luyện 3: Bài luyện quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn – Chọn đáp án đích thị nhất

1. When I ________ home page, I realized that I had forgotten my bag.
A. arrived
B. was arriving
C. had arrived
D. have arrived

2. While I ________ the dishes, my little daughter was watching TV.
A. wash
B. was washing
C. have washed
D. had washed

3. Last night, my husband and I ________ a delicious dinner at a fancy restaurant.
A. are having
B. have had
C. had
D. was having

4. I ________ vĩ đại the podcast on TikTok when the phone rang.
A. was listening
B. am listening
C. have listened
D. had listened

5. When the storm ________, we decided vĩ đại stay indoors.
A. stops
B. is stopping
C. stopped
D. has stopped

Đáp án bài xích luyện quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

1. When I arrived home page, I realized that I had forgotten my bag.
A. arrived

2. While I was washing the dishes, my little daughter was watching TV.
B. was washing

3. Last night, my husband and I had a delicious dinner at a fancy restaurant.
C. had

Xem thêm: lời bài hát cao thái sơn cầu vồng sau mưa

4. I was listening vĩ đại the podcast on Tiktok when the phone rang.
A. was listening

5. When the storm stopped, we decided vĩ đại stay indoors.
C. stopped

Phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn ko hề khó khăn nên ko bạn? Quý Khách hoàn toàn có thể vận dụng nhị loại thì trở nên một cơ hội trở nên thục nhập thực tiễn chỉ vì thế những lý thuyết bên trên và sự rèn luyện cần cù. ILA chúc các bạn đạt được thành phẩm cao nhập học hành nhé!