phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 8 Khí áp. Gió và mưacó đáp án vừa đủ những cường độ sách Cánh diều canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8

Chỉ 100k mua sắm hoàn toàn cỗ Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 Cánh diều bản word (cả năm) sở hữu đáp án chi tiết:

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

B1: Gửi phí nhập thông tin tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)

B2: Nhắn tin cẩn cho tới zalo Vietjack Official - nhấn nhập đây để thông tin và nhận tài liệu.

Xem demo tư liệu bên trên đây: Link tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8: Khí áp. Gió và mưa- Cánh diều

Câu 1. Nhân tố này tại đây không tác động tới việc thay cho thay đổi của khí áp?

A. Nhiệt chừng.

B. Độ cao.

C. Độ độ ẩm.

D. Hướng dông tố.

Đáp án: D

Giải thích:

Nguyên nhân thay cho thay đổi của khí áp: 

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi sức nóng độ: sức nóng chừng cao, bầu không khí là nở rời khỏi, tỉ trọng hạn chế, khí áp hạn chế và ngược lại, sức nóng chừng hạn chế, bầu không khí co hẹp, tỉ trọng tăng, khí áp tăng.

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi chừng cao: càng lên rất cao bầu không khí càng loãng, mức độ nén càng nhỏ, khí áp hạn chế. 

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi chừng ẩm: bầu không khí chứa chấp tương đối nước nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí thô nên khí áp hạn chế, ngược lại, bầu không khí thô thì khí áp tăng.

Câu 2. Các vòng đai áp này tại đây được tạo hình do nhiệt độ cao lực?

A. Chí tuyến, rất rất.

B. Xích đạo, chí tuyến.

C. Ôn đới, chí tuyến.

D. Cực, xích đạo.

Đáp án: D

Giải thích: Ở vùng Xích đạo, do nhiệt độ cao chừng cao xung quanh năm, tương đối nước bốc lên mạnh, cướp dần dần điểm bầu không khí thô, mức độ nén bầu không khí hạn chế, tạo hình đại áp thấp xích đạo (nguyên nhân sức nóng lực). Không khí bốc lên rất cao kể từ Xích đạo, dịch rời về chí tuyến và dồn xuống, mức độ nén bầu không khí tăng, tạo hình nên những đai áp cao chí tuyến (nguyên nhân động lực). Tại vùng Bắc Cực và Nam Cực, do nhiệt độ cao chừng rất rất thấp, mức độ nén bầu không khí tăng, tạo hình những đai áp cao rất rất (nguyên nhân sức nóng lực). Từ những đại áp cao ở chí tuyến và ở vùng rất rất, bầu không khí dịch rời về vùng ôn đới, bắt gặp nhau và bốc lên rất cao, mức độ nén bầu không khí hạn chế, tạo hình những đại áp thấp ôn đới (nguyên nhân động lực).

Câu 3. Khí áp tăng khi

A. nhiệt chừng tăng.

B. nhiệt chừng hạn chế.

C. độ cao tăng.

D. khô hạn hạn chế.

Đáp án: B

Giải thích: Nhiệt chừng cao, bầu không khí là nở rời khỏi, tỉ trọng hạn chế, khí áp hạn chế và ngược lại, sức nóng chừng hạn chế, bầu không khí co hẹp, tỉ trọng tăng, khí áp tăng.

Câu 4. Phát biểu này tại đây không trúng với những vòng đai khí áp bên trên Trái Đất?

A. Các đai khí áp được tạo hình chỉ do nhiệt độ cao lực.

B. Các đai áp cao và áp thấp đối xứng qua chuyện xích đạo.

C. Các đai khí áp bị phân tách hạn chế trở thành quần thể khí áp riêng biệt.

D. Các đai áp cao và áp thấp phân bổ đan xen nhau.

Đáp án: A

Giải thích:

Một số Đặc điểm của những vòng đai khí áp bên trên Trái Đất là

- Các đai khí áp cao và những đai khí áp thấp bên trên Trái Đất phân bổ đan xen và đối xứng qua chuyện đai áp thấp xích đạo.

- Các đai khí áp bên trên Trái Đất ko liên tiếp nhưng mà bị phân tách hạn chế trở thành những trung tâm khí áp riêng lẻ vì thế sự phân bổ đan xen thân thuộc châu lục và hồ nước.

- Các đai áp tạo hình do nhiệt độ cao lực là: rất rất và xích đạo; những đai áp tạo hình vì thế động lực là: ôn đới và chí tuyến.

Câu 5. Các vòng đai này sau đó là áp thấp?

A. Xích đạo, chí tuyến.

B. Ôn đới, xích đạo.

C. Chí tuyến, ôn đới.

D. Cực, chí tuyến.

Đáp án: B

Giải thích: Trên mặt phẳng Trái Đất sở hữu nhì đai khí áp cao rất rất, nhì đai khí áp thấp ôn đới và nhì đai khí áp cao cận nhiệt đới gió mùa (chí tuyến), được phân bổ đối xứng nhau qua chuyện đai áp thấp xích đạo.

Câu 6. Phát biểu này tại đây trúng với việc thay cho thay đổi của khí áp?

A. Không khí càng loãng, khí áp hạn chế.

B. Tỉ trọng bầu không khí hạn chế, khí áp tăng.

C. Độ độ ẩm vô cùng lên rất cao, khí áp tăng.

D. Không khí càng thô, khí áp hạn chế.

Đáp án: A

Giải thích: Không khí sở hữu nhiệt độ cao thì khí áp hạn chế. Khi sức nóng chừng cao, tương đối nước bốc lên nhiều cướp dần dần điểm của bầu không khí thô thực hiện cho tới khí áp hạn chế.

Câu 7. Các vòng đai áp này tại đây được tạo hình vì thế động lực?

A. Cực, xích đạo.

B. Chí tuyến, rất rất.

C. Ôn đới, chí tuyến.

D. Xích đạo, chí tuyến.

Đáp án: C

Giải thích: Ở vùng Xích đạo, do nhiệt độ cao chừng cao xung quanh năm, tương đối nước bốc lên mạnh, cướp dần dần điểm bầu không khí thô, mức độ nén bầu không khí hạn chế, tạo hình đại áp thấp xích đạo (nguyên nhân sức nóng lực). Không khí bốc lên rất cao kể từ Xích đạo, dịch rời về chí tuyến và dồn xuống, mức độ nén bầu không khí tăng, tạo hình nên những đai áp cao chí tuyến (nguyên nhân động lực). Tại vùng Bắc Cực và Nam Cực, do nhiệt độ cao chừng rất rất thấp, mức độ nén bầu không khí tăng, tạo hình những đai áp cao rất rất (nguyên nhân sức nóng lực). Từ những đại áp cao ở chí tuyến và ở vùng rất rất, bầu không khí dịch rời về vùng ôn đới, bắt gặp nhau và bốc lên rất cao, mức độ nén bầu không khí hạn chế, tạo hình những đại áp thấp ôn đới (nguyên nhân động lực).

Câu 8. Các vòng đai này sau đó là áp cao?

A. Cực, chí tuyến.

Xem thêm: bật cookie trong trình duyệt

B. Ôn đới, rất rất.

C. Xích đạo, chí tuyến.

D. Chí tuyến, ôn đới.

Đáp án: A

Giải thích: Trên mặt phẳng Trái Đất sở hữu nhì đai khí áp cao rất rất, nhì đai khí áp thấp ôn đới và nhì đai khí áp cao cận nhiệt đới gió mùa (chí tuyến), được phân bổ đối xứng nhau qua chuyện đai áp thấp xích đạo.

Câu 9. Khí áp là mức độ nén của

A. luồng dông tố xuống mặt mũi Trái Đất.

B. luồng dông tố xuống mặt mũi nước đại dương.

C. không khí xuống mặt mũi Trái Đất.

D. không khí xuống mặt mũi nước đại dương.

Đáp án: C

Giải thích: Khí áp là mức độ nén của bầu không khí xuống mặt phẳng khu đất. Tuỳ theo đuổi biểu hiện của bầu không khí nhưng mà tỉ trọng bầu không khí thay cho thay đổi, thực hiện cho tới khí áp cũng thay cho thay đổi theo đuổi.

Câu 10. Vành đai áp này tại đây cộng đồng cho tất cả nhì cung cấp cầu Bắc và Nam?

A. Cực.

B. Chí tuyến.

C. Xích đạo.

D. Ôn đới.

Đáp án: C

Giải thích: Trên mặt phẳng Trái Đất sở hữu nhì đai khí áp cao rất rất, nhì đai khí áp thấp ôn đới và nhì đai khí áp cao cận nhiệt đới gió mùa (chí tuyến), được phân bổ đối xứng nhau qua chuyện đai áp thấp xích đạo -> Vành đai áp thấp xích đạo cộng đồng cho tất cả nhì cung cấp cầu Bắc và Nam

Câu 11. Phát biểu này tại đây không trúng với việc thay cho thay đổi của khí áp?

A. Độ cao càng tăng, khí áp hạn chế.

B. Có nhiều tương đối nước, khí áp thấp.

C. Nhiệt chừng lên rất cao, khí áp hạn chế.

D. Độ hanh khô thô tăng, khí áp thấp.

Đáp án: D

Giải thích:

Nguyên nhân thay cho thay đổi của khí áp: 

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi sức nóng độ: sức nóng chừng cao, bầu không khí là nở rời khỏi, tỉ trọng hạn chế, khí áp hạn chế và ngược lại, sức nóng chừng hạn chế, bầu không khí co hẹp, tỉ trọng tăng, khí áp tăng.

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi chừng cao: càng lên rất cao bầu không khí càng loãng, mức độ nén càng nhỏ, khí áp hạn chế. 

- Khí áp thay cho thay đổi theo đuổi chừng ẩm: bầu không khí chứa chấp tương đối nước nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí thô nên khí áp hạn chế, ngược lại, bầu không khí thô thì khí áp tăng.

Câu 12. Lý do sinh rời khỏi dông tố là

A. hai sườn của mặt hàng núi.

B. frông và dải quy tụ.

C. áp cao và áp thấp.

D. lục địa và hồ nước.

Đáp án: C

Giải thích: Nguyên nhân sinh rời khỏi dông tố là vì sự chênh chênh chếch áp suất bầu không khí thân thuộc điểm áp cao và điểm áp thấp, bầu không khí bị dồn kể từ điểm áp cao về áp thấp tạo nên dông tố.

Câu 13. Gió Tây ôn đới thổi kể từ áp cao

A. cực về xích đạo.

B. chí tuyến về ôn đới.

C. cực về ôn đới.

D. chí tuyến về xích đạo.

Đáp án: B

Giải thích: Gió Tây ôn đới là dông tố thổi xung quanh năm kể từ đai áp cao chí tuyến về đai áp thấp ôn đới theo phía tây-nam ở cung cấp cầu Bắc, phía tây-bắc ở cung cấp cầu Nam và thông thường sở hữu nhiệt độ cao, tạo nên mưa.

Câu 14. Trị số khí áp tỉ trọng

A. thuận với sức nóng chừng bầu không khí.

B. nghịch với chừng cao cột khí.

C. thuận với nhiệt độ vô cùng.

D. nghịch với tỉ trọng bầu không khí.

Đáp án: C

Giải thích: Trị số khí áp tỉ trọng thuận với nhiệt độ vô cùng.

Câu 15. Loại dông tố này tại đây không nên là dông tố thông thường xuyên?

A. Gió mùa.

B. Gió Đông rất rất.

C. Gió Tây ôn đới.

D. Gió Mậu dịch.

Đáp án: A

Giải thích: Các loại dông tố thổi thông thường xuyên bên trên Trái Đất là: dông tố Mậu dịch, dông tố Tây ôn đới và dông tố Đông rất rất. Còn gió rét thổi theo đuổi mùa, nổi bật ở chống Nam Á và Khu vực Đông Nam Á.

Các thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 sách Cánh diều sở hữu đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 10: Thủy quyển. Nước bên trên lục địa

Trắc nghiệm Bài 11: Nước đại dương và đại dương

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 4

Trắc nghiệm Bài 12: Đất và sinh quyển

Trắc nghiệm Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và trả chỉnh

Trắc nghiệm Bài 15: Quy luật địa đới và phi địa đới