nghị định 02/2022

Nghị lăm le số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/1/2022 của nhà nước quy lăm le cụ thể thực hành một trong những điều của Luật Kinh doanh bất tỉnh sản

  • Quy lăm le cụ thể thực hành một trong những điều của Luật Kinh doanh bất tỉnh sản
  • 02/2022/NĐ-CP
  • Nghị định
  • Nội chủ yếu - Pháp luật
  • 06/01/2022
  • 01/03/2022
  • Chính phủ
  • Lê Văn Thành
  • Tải về

Bạn đang xem: nghị định 02/2022

Văn bạn dạng khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

01/2022/NĐ-CP

04/01/2022

04/01/2022

28/2021/TT-NHNN

31/12/2021

01/03/2022

27/2021/TT-NHNN

31/12/2021

01/04/2022

26/2021/TT-NHNN

31/12/2021

15/02/2022

25/2021/TT-NHNN

31/12/2021

14/02/2022

24/2021/TT-NHNN

31/12/2021

15/04/2022

23/2021/TT-NHNN

31/12/2021

15/02/2022

22/2021/TT-NHNN

29/12/2021

15/02/2022

21/2021/TT-NHNN

28/12/2021

11/02/2022

20/2021/TT-NHNN

30/11/2021

20/01/2022

50-QĐ/TW

Xem thêm: stt chúc ngủ ngon thả thính

27/12/2021

27/12/2021

48-QĐ/TW

20/12/2021

20/12/2021

47-QĐ/TW

20/12/2021

20/12/2021

23/2021/TT-BNNPTNT

31/12/2021

16/02/2022

21/2021/TT-BNNPTNT

29/12/2021

01/05/2022

22/2021/TT-BNNPTNT

29/12/2021

12/02/2022

20/2021/TT-BNNPTNT

28/12/2021

11/02/2022

19/2021/TT-BNNPTNT

28/12/2021

11/02/2022

2267/QĐ-TTg

31/12/2021

31/12/2021

36/2021/TT-BYT

31/12/2021

15/02/2022

Tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc nước Việt Nam, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm nghị mái ấm trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí; coi đấy là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ huy, vận hành.

Kiểm soát quyền lực tối cao, chống, kháng tham ô nhũng, xấu đi nhập công tác làm việc đánh giá, giám sát, thực hành kỷ luật đảng và nhập sinh hoạt điều tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Sở Chính trị vừa vặn phát hành Quy lăm le số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về trấn áp quyền lực tối cao, chống, kháng tham ô nhũng, xấu đi nhập công tác làm việc đánh giá, giám sát, thực hành kỷ luật đảng và nhập sinh hoạt điều tra, truy thuế kiểm toán.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website