my dad said that i'd better spend more time on my

Câu hỏi:

17/08/2022 6,113

Bạn đang xem: my dad said that i'd better spend more time on my

D. studies

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn đáp án D

Tạm dịch: Cha tôi phát biểu tôi nên để nhiều thời hạn mang đến việc học tập.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You have vĩ đại be highly ________ vĩ đại bởi well in these subjects.

A. competitive

B. competitor

C. competition

D. competed

Câu 2:

If you’re not sure what “something” means, look it__________ in the dictionary.

A. for

B. out

C. at

D. up

Câu 3:

I got a diploma in business administration, but still sometimes wish I had been able vĩ đại go vĩ đại university and get a _________.

A. certificate

B. diploma

C. degree

D. scholarship

Xem thêm: lời nói dối chân thành

Câu 4:

I can’t cope well _____ all the homework I’ve got vĩ đại do!

A. on

B. of

C. about

D. with

Câu 5:

My husband and I both go out vĩ đại work sánh we share the _______.

A. happiness

B. household chores

C. responsibility

D. employment

Câu 6:

If you need vĩ đại _____ the teacher’s attention, just put up your hand.

A. attract

B. pay

C. take

D. pull

Câu 7:

He has got a degree _______ Information Technology from Oxford University.

A. in

B. for

C. on

D. of

Xem thêm: lời chúc mừng sinh nhật chị gái