một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Đề bài

Phương pháp giải :

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Tính phỏng lâu năm lòng rộng lớn và độ cao của thửa ruộng.

Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang nhằm tính diện tích S thửa ruộng.

Tính số kilogam thóc chiếm được.

Lời giải cụ thể :

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là:

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(34 + 26).20: 2 = 600 (m2)

Vì khoảng cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc nên số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó:

600 : 100 . 70 = 420 (kg)

Vậy thu hoạch được 420 kilogam thóc bên trên thửa ruộng bại.

Các bài bác tập luyện nằm trong thường xuyên đề

Bài 1 :

Thực hiện tại luật lệ tính

a) 125 + (- 45) + 2023 + 45 + (- 125)

b) \({\rm{ 5}}1.74{\rm{ }}-{\rm{ 5}}1.70{\rm{ }} - 51.4\)

Bài 2 :

Tìm số vẹn toàn x, biết:

a) 90 – x = 135

b) 158 – 5x = 258

Bài 3 :

Số học viên khối 6 của Trường Lữ Gia trong vòng kể từ 400 cho tới 500 học viên. thạo số học viên này khi xếp sản phẩm 15, sản phẩm 18 đều vừa vặn đầy đủ. Tính số học viên khối 6 của ngôi trường Lữ Gia.

Bài 4 :

Một công ty lớn đem nhị siêu thị A, B. Kết trái khoáy marketing sau 1 năm của từng siêu thị như sau:

Cửa sản phẩm A: lãi 425 triệu đồng.

Cửa sản phẩm B: lỗ 65 triệu đồng.

Em hãy cho thấy trung bình hàng tháng công ty lớn lãi hoặc lỗ từng nào chi phí kể từ nhị siêu thị đó?

Bài 5 :

Xem thêm: cách gỡ tài khoản facebook

Một cái bàn xuất hiện bàn là hình lục giác đều như hình tiếp sau đây. thạo rằng phỏng lâu năm đàng chéo cánh đó là 1,2m ; em hãy tính khoảng cách kể từ tâm đối xứng của mặt mũi bàn cho tới từng đỉnh và chu vi của mặt mũi bàn.

Bài 6 :

Cho tụ họp M = {x ∈ N| 15 < x ≤ 20}. Hãy lựa chọn xác định đúng:

Bài 7 :

Số này trong những số sau ko là số vẹn toàn tố?

Bài 8 :

Kết trái khoáy của luật lệ tính 24: 2 bằng

Bài 9 :

Tìm những số vẹn toàn âm trong những số sau: -5; 17; 0; -11; 12

Bài 10 :

Sắp xếp những số sau theo gót trật tự hạn chế dần: -17; 30; - 29; -3; 14; 0; 24; -43. Kết trái khoáy trúng là:

Bài 11 :

Kết trái khoáy của luật lệ tính 59 – 70 là

Bài 13 :

Có từng nào đặc điểm bên dưới đấy là đặc điểm của hình thang cân?

a) Trong hình thang cân nặng đem hai tuyến phố chéo cánh cân nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm từng đàng.

b) Trong hình thang cân nặng đem hai tuyến phố chéo cánh cân nhau.

c) Trong hình thang cân nặng đem nhị góc kề một lòng cân nhau.

d) Trong hình thang cân nặng đem nhị cặp cạnh đối tuy vậy song cùng nhau.

Bài 14 :

Kết luận này tại đây ko cần đặc điểm của hình thoi:

Bài 15 :

Cho hình vẽ. Hãy lựa chọn đáp án trúng trong những đáp án sau:

Bài 16 :

Hình này tiếp sau đây đem tâm đối xứng

Xem thêm: mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau

Bài 17 :

Biển báo này tại đây không đem trục đối xứng