mẫu tờ trình xin kinh phí

Mẫu Tờ trình nài kinh phí đầu tư là kiểu sách vở được dùng phô đổi mới trong số tổ chức triển khai, cơ sở, đoàn thể, công ty. Dưới phía trên, LuatVietnam tiếp tục trình làng một số trong những kiểu Tờ trình nài kinh phí đầu tư thông dụng, vận dụng trong tương đối nhiều tình huống.

Bạn đang xem: mẫu tờ trình xin kinh phí

1. Mẫu Tờ trình nài kinh phí đầu tư là gì?

Có thể hiểu Tờ trình là văn bạn dạng được dùng để làm trình diễn, khuyến cáo với cung cấp bên trên một vụ việc hoặc phê chuẩn chỉnh một công ty trương, quyết sách này ê nhằm nài Tóm lại, chỉ huy của cung cấp bên trên.

Với từng mục tiêu không giống nhau, Tờ trình tiếp tục mang tên gọi rõ ràng không giống nhau, vô ê kiểu Tờ trình nài kinh phí đầu tư là kiểu sách vở được dùng kha khá thông dụng. Đây là kiểu giấy má được những đơn vị chức năng, cơ sở, tổ chức triển khai lập đi ra và trình lên cơ sở cung cấp bên trên nhằm trình về sự việc tương hỗ kinh phí đầu tư dùng vô việc làm này ê của cơ sở.

Trong Tờ trình nài kinh phí đầu tư cần thiết nêu rõ rệt nguyên nhân, mục tiêu của việc nài kinh phí đầu tư, nấc kinh phí đầu tư cần thiết tương hỗ cũng như các khuyến cáo không giống.

mai to tát trinh tiết nài kinh phi
Tờ trình nài kinh phí đầu tư được dùng thông dụng trong số cơ sở, tổ chức triển khai (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ trình nài kinh phí đầu tư vô một số trong những ngôi trường hợp

2.1 Mẫu Tờ trình nài kinh phí đầu tư chung

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

---------------

Số: ......./........

......., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v nài kinh phí đầu tư ..............

Kính gửi: .........................

Căn cứ bám theo Quyết lăm le......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên .........................

Do yêu cầu quan trọng cần (lý tự nài kinh phí) ..........

.................................................

............ (Tên cơ quan) ..... kính trình lên ....... nài công ty trương được dùng kinh phí đầu tư vô việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất ao ước sự kiểm tra và chấp thuận đồng ý của cơ sở cung cấp trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu Tờ trình nài kinh phí đầu tư dành riêng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v nài kinh phí đầu tư …………………

Kính gửi: – Ban chỉ dẫn ……………….

Căn cứ bám theo Quyết lăm le ………………… của Công ty.

Căn cứ bám theo tình hình thực tế: ………………

Nhằm mục tiêu ……………………, [Tên chống ban / đơn vị] nài trình lên …………… nài công ty trương được dùng kinh phí đầu tư vào:

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên chống ban/đơn vị] kính kiến nghị Ban chỉ dẫn Công ty tạo ra ĐK tương hỗ kinh phí……………:

Xem thêm: hình ảnh con gà trống đẹp nhất

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá bán (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí đầu tư là: ………………… (Ghi chữ)

Kính ao ước sẽ có được sự chấp thuận đồng ý kể từ Ban chỉ dẫn Công ty

Ngày ………. mon ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ rệt bọn họ tên)

2.3 Mẫu tờ trình nài kinh phí đầu tư mua sắm sẵm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

Số: ......../..........

.........., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc nài kinh phí đầu tư sắm sửa trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo

- Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch

- Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn .................

Căn cứ ra quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng chống Phòng GD&ĐT .................. về sự việc kí thác dự trù chi ngân sách non sông năm ........

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên ngôi trường .....................

Do yêu cầu cung cấp thiết rất cần phải sắm sửa khí giới, hạ tầng vật hóa học nhằm đáp ứng công tác làm việc giảng dạy dỗ năm học tập ........-..........

Trường ..................... kính trình cho tới Phòng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy thị trấn ............., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị trấn ........... nài công ty trương dùng kinh phí đầu tư sự nghiệp dạy dỗ năm ....... triển khai sắm sửa khí giới, hạ tầng vật hóa học rõ ràng như sau:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)

Rất ao ước sự kiểm tra chấp thuận đồng ý của Phòng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy thị trấn ......., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị trấn ............

HIỆU TRƯỞNG

3. Một số cảnh báo khi viết lách Tờ trình nài kinh phí

- Thể hiện nay rõ rệt yêu cầu khuyến cáo và ước muốn được cung cấp kinh phí đầu tư vô tổ chức;

- Thể hiện nay vô tính quan trọng của việc sắm sửa trang khí giới. Từ ê đáp ứng hiệu suất cao so với yêu cầu dùng của đơn vị chức năng. Các trang khí giới này rất cần phải chuẩn bị là yêu cầu thế tất, gắn kèm với hiệu suất cao thao tác bên trên tổ chức triển khai.

Xem thêm: cún con dễ thương nhất thế giới

- Các nội dung cung ứng cần đúng mực, thể hiện nay rõ rệt yêu cầu cung cấp duyệt kinh phí đầu tư cho tới mục tiêu sắm sửa rõ ràng.

- Phải đem nguyên nhân thuyết phục cho tới việc nài kinh phí đầu tư và trình diễn rõ ràng số chi phí cần thiết tương hỗ, nài cung cấp. Xác lăm le những khí giới, hạ tầng vật hóa học quan trọng chuẩn bị cho tới tổ chức triển khai. Đồng thời tế bào trái khoáy qua chuyện về giá bán tài chính từng khí giới dựa vào đo lường, phẳng phiu yêu cầu sắm sửa.

Trên đó là một số trong những kiểu Tờ trình nài kinh phí đầu tư được sử dụng thông dụng. Nếu còn yếu tố vướng giắt, độc giả phấn khởi lòng tương tác 1900.6192 sẽ được LuatVietnam trả lời.