mẫu công văn đề nghị

Mẫu Công văn kiến nghị là khuôn mẫu văn phiên bản hành chủ yếu thông thường được sử dụng trong những ban ngành Nhà nước, tổ chức triển khai, công ty nhằm kiến nghị đòi hỏi tiến hành những việc làm ví dụ. quý khách hàng phát âm rất có thể xem thêm một số trong những Mẫu Công văn kiến nghị thịnh hành vô nội dung bài viết sau đây của LuatVietnam.

Bạn đang xem: mẫu công văn đề nghị

1. Khi này nhớ dùng cho tới Công văn đề nghị?

Theo Nghị tấp tểnh 30/2020, Công văn thưa công cộng, Công văn kiến nghị thưa riêng rẽ là một trong những trong những loại văn phiên bản hành chủ yếu. Văn phiên bản này được dùng nhiều trong những ban ngành Nhà nước, ban ngành đoàn thể, tổ chức triển khai, công ty.

Theo cơ, Công văn kiến nghị được dùng Khi những ban ngành, phần tử cung cấp bên dưới, gửi cung cấp bên trên hoặc ban ngành, phần tử ngang cung cấp hoặc cung cấp bên trên gửi cung cấp bên dưới nhằm kiến nghị, đòi hỏi ban ngành, phần tử cơ cung ứng những vấn đề, giải quyết và xử lý Công văn với tương quan cho tới trọng trách, quyền hạn của tớ.

Mẫu Công văn kiến nghị được dùng đa số trong những nghành nghề, trong vô số nhiều tình huống không giống nhau với mục tiêu không giống nhau.

Ngoài rời khỏi, Công văn kiến nghị được dùng trong những tổ chức triển khai, công ty còn được dùng làm thể hiện nay những ước muốn giống như nhu yếu của những cá thể hoặc luyện thể, hoặc kiến nghị đòi hỏi tiến hành những văn bản trong những mặt mày.

Tóm lại, rất có thể hiểu Công văn kiến nghị với tầm quan trọng như 1 “phương tiện gửi gắm tiếp” trong những ban ngành, phần tử, tổ chức triển khai, doanh nghiệp… nhằm thông tin, giao dịch thanh toán hoặc đòi hỏi tiến hành một số trong những việc làm nằm trong tính năng, nhiệm cụ của ban ngành cơ.

mau cong khẩn khoản de nghi

7 Mẫu Công văn kiến nghị được sử dụng thịnh hành nhất (Ảnh minh họa)

2. Một số Mẫu Công văn kiến nghị được sử dụng phổ biến

2.1. Mẫu Công văn kiến nghị (mẫu chung)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV - ……

(V.v: Đề nghị ………...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

………..., ngày …… mon …… năm ……


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: ……………………………….)

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………..


- Căn cứ Quyết định/Công văn/Hợp đồng số ………/……… ngày…tháng…năm… của (2) …………

- Căn cứ (3)……………………………………………………………………..

Để…(4)………………………….…………………........................................

Nay, (5)……………………………làm Công văn này kính kiến nghị (6):......................................

Rất khao khát sẽ có được sự kiểm tra, quan hoài và giải quyết và xử lý kiến nghị bên trên của ……………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

(1) Cơ quan lại cung cấp trên/Lãnh đạo công ty.

(2) Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp

(3) Nêu những địa thế căn cứ nhằm tiến hành Công văn đề nghị

(4) Nêu nguyên nhân thực hiện Công văn đề nghị

(5) Tên đơn vị chức năng, chống ban đề nghị

(6) Nêu những kiến nghị bám theo từng ngôi trường hợp

2.2. Công văn kiến nghị giao dịch thanh toán, kiến nghị đòi hỏi giao dịch thanh toán nợ vượt lên trên hạn

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…/CVĐNTT - …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

………., ngày ….. mon ….. năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V.v: Đề nghị giao dịch thanh toán thích hợp đồng………………….)

Kính gửi: CÔNG TY ………………….

- Căn cứ thích hợp đồng số ……/…… ký ngày …. mon …. năm …. thân thiện Công ty ……………………. và Công ty ………………. về sự việc ………………………………………………

- Căn cứ bảng tính độ quý hiếm quyết toán của thích hợp đồng nêu trên;

- Căn cứ Biên phiên bản sát hoạch hoàn thành xong ……………………… ký ngày …. mon …. năm …;

- Căn cứ Biên phiên bản thanh lý thích hợp đồng số … / …….. ký ngày … mon … năm …. thân thiện Công ty ……………………. và Công ty ………………

Tính cho tới thời gian thời điểm hiện tại, Công ty ………………. vẫn tiến hành dứt trách móc nhiệm và nhiệm vụ của tớ giống như hoàn thành xong việc Bảo Hành ……………. tuân hành thích hợp những lao lý nhưng mà nhì mặt mày đã ký kết kết vô thích hợp đồng số …. / …….. ký ngày …. mon …. năm ….

Theo lao lý giao dịch thanh toán vô thích hợp đồng nêu bên trên (Bên A tiếp tục giao dịch thanh toán mang lại Cạnh B số chi phí ứng với …. % độ quý hiếm quyết toán thích hợp đồng sau thời điểm không còn thời hạn bảo hành), ví dụ như sau:

- Giá trị thích hợp đồng và những phụ lục (nếu có): ……………………… đồng

- Giá trị Cạnh A vẫn giao dịch thanh toán mang lại Cạnh B: …………………………. đồng

- Giá trị còn sót lại Cạnh A nên thanh toán: …………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………… đồng. Giá trị bên trên vẫn bao hàm VAT 10%)

Nay, Công ty …………………. làm thuê văn này kiến nghị Công ty …………….. giao dịch thanh toán mang lại Cửa Hàng chúng tôi số tiền…………….đồng (Bằng chữ: …………………… đồng) bám theo vấn đề thông tin tài khoản giao dịch thanh toán như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY……………………………..

- Số tài khoản: …………. Tại:………… Ngân hàng…………

Rất khao khát sự quan hoài giải quyết và xử lý của Quý Doanh Nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT-HC; ….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)


2.3. Công văn kiến nghị kết hợp, thích hợp tác

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị kết hợp thực hiện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi: - Công ty .....................................................

- Phòng/Ban .......................................................................

- Ông/Bà ............................., Trưởng Phòng/Ban ....................

[Hoặc những đơn vị không giống, tùy nằm trong vô quyền đòi hỏi những đơn vị với sự kết hợp vô công việc]

Ngày .... mon .... năm......, Phòng/ban.......... [Tên chống ban được đòi hỏi tiến hành trọng trách, công việc] Cửa Hàng chúng tôi sẽ có được văn phiên bản số ....../... của Công ty............ [Tên công ty] kiến nghị tiến hành việc làm .................. [Tên việc làm được đòi hỏi thực hiện].

Tuy nhiên, sau đó 1 thời hạn tiến hành, Cửa Hàng chúng tôi nhận ra thân thiện ................. và .............. không tồn tại sự kết hợp vô quy trình tiến hành việc làm dẫn cho tới thành phẩm đạt được không giống như chờ mong.

Do vậy, Cửa Hàng chúng tôi thực hiện đơn này nhằm kính kiến nghị .................. [Tên doanh nghiệp lớn, đơn vị chức năng đòi hỏi tiến hành trọng trách, công việc] kiểm tra và với giải pháp phối phù hợp với sinh hoạt ......................... của Phòng/Ban Cửa Hàng chúng tôi, ví dụ như sau:

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ................ [Tên đơn vị chức năng, phần tử, chống ban được đòi hỏi phối hợp] phối phù hợp với Phòng/Ban .............. [Tên chống ban] Cửa Hàng chúng tôi vô quy trình sẵn sàng, tiến hành việc làm ..................[Tên việc làm thực hiện] bám theo văn bản/chỉ đạo/……………………….

Điều 2. Lý bởi thể hiện đề nghị

[Nêu những nguyên nhân thể hiện kiến nghị phối hợp] ..........................................

......................................................................................................

Điều 3. Quá trình kết hợp tiến hành công việc/trách nhiệm/.........

1. Phối thích hợp vô quy trình sẵn sàng [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Phối thích hợp vô quy trình tiến hành [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Kết ngược đề ra [Nêu đòi hỏi thành phẩm cần thiết đạt được]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng/ban Cửa Hàng chúng tôi kính gửi .......... [Tên ban ngành, đơn vị chức năng, chống ban được đòi hỏi phối hợp] kiểm tra kiến nghị bên trên. Kính khao khát .......... đồng ý Công văn kiến nghị kết hợp này của Cửa Hàng chúng tôi và với những hành vi kết hợp thực tiễn nhằm việc tiến hành công việc/nhiệm vụ........... được cắt cử của Phòng/Ban Cửa Hàng chúng tôi hoàn thành xong chất lượng đẹp nhất và thành công xuất sắc.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / PHÒNG / BAN

Xem thêm: luyện tập phát triển câu chuyện

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

2.4. Công văn kiến nghị ĐK thang bảng lương

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Xin vận dụng nút lộc tối thiểu

và tự động xây đắp bảng lộc năm ......)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....


Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận (Huyện) ..................

Công ty ....................... [tên công ty] xây dựng bám theo Giấy ghi nhận ĐK sale số ..........bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố/Tỉnh ................... cung cấp ngày ..... mon ..... năm .....

- Địa chỉ: ..................................................................................

- Mã số thuế: ..............................................................................

- Điện thoại liên hệ: .....................................................................

Thực hiện nay bám theo Nghị tấp tểnh số ...../20..../NĐ-CP ngày ...../...../..... [Nêu Nghị tấp tểnh tiên tiến nhất quy tấp tểnh nút lộc ít nhất vùng của năm hiện nay tại] của nhà nước quy tấp tểnh nút lộc ít nhất vùng so với người làm việc thao tác bám theo thích hợp đồng làm việc.

Căn cứ Quy tấp tểnh hạng mục những địa phận vận dụng nút lộc tối thiếu thốn vùng.

Căn cứ những văn phiên bản tương quan.

Để đáp ứng nghĩa vụ và quyền lợi cho tất cả những người làm việc thao tác vô công ty, Công ty ....................................... xin xỏ ĐK nút lộc ít nhất vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội Quận (Huyện) ................................... là ................... đồng [đăng ký địa thế căn cứ bám theo quy tấp tểnh về nút lộc ít nhất vùng] Tính từ lúc ngày ...../...../ trăng tròn... và Công ty tự động xây đắp thang bảng lộc vận dụng mang lại toàn thể CBCNV vô Công ty.

Rất khao khát sẽ có được sự tương hỗ và liên minh kể từ Quý Cơ quan lại.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

CÔNG TY..........................

(Người thay mặt bám theo PL ký thương hiệu, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

2.5. Công văn kiến nghị chốt buột BHXH

Đơn vị:……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

---------------

Số:......................

................, ngày .... mon ... năm ........

Kính gửi: Báo hiểm xã hội………………………………………………

- Tên đơn vị: …………………………………………………………

- Mã số cai quản lý: ………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………...

Nội dung:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đề nghị ban ngành bảo đảm xã hội kiểm tra, giải quyết và xử lý bám theo quy tấp tểnh.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng góp vết và ghi rõ rệt chúng ta tên)

2.6. Công văn kiến nghị hỗ trợ

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị tương hỗ ..............)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

........................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Về việc: ....................................)

Kính gửi: [Cơ quan lại cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ...................................

- Căn cứ Quyết định/Công văn số ....../...... của ....................[Tên ban ngành phát hành Công văn/quyết định] về sự việc ............. [Tên việc làm, trọng trách cần thiết thực hiện]

- Căn cứ Biên phiên bản họp thống nhất về sự việc tiến hành ................................. ngày ...../...../...... của..... [Tên đơn vị chức năng, chống ban đảm nhận tiến hành việc làm, trọng trách được giao]

- Căn cứ ...............................................................................

Nay, ........................... [Tên đơn vị chức năng, chống ban đảm nhận tiến hành việc làm, trọng trách được giao] thực hiện Công văn này kiến nghị ......................... [Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] tương hỗ ....................... [kinh phí, nhân sự....] nhằm .................... tiến hành.............. [nhiệm vụ, việc làm được giao] được thành công xuất sắc chất lượng đẹp nhất.

Yêu cầu tương hỗ ví dụ như sau: [Nêu cụ thể về đòi hỏi cần thiết hỗ trợ]

- Thời gian trá cần thiết hỗ trợ: ..........................

- Số lượng nhân sự (số chi phí, trang trang bị cần thiết hỗ trợ): .........................

Rất khao khát sẽ có được sự kiểm tra và tương hỗ kể từ ................[Cơ quan lại cung cấp trên/Lãnh đạo doanh

nghiệp].

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

2.7. Công văn kiến nghị tán tụng thưởng

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị tán tụng thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

Kính gửi: ............................

- Căn cứ Hướng dẫn/Quy tấp tểnh xét tán tụng thưởng của ...........................[Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] phát hành ngày .... mon ..... năm ....

- Căn cứ thành phẩm công tác làm việc .................... [Công tác, trọng trách vẫn thực hiện] của ............ [Đối tượng được kiến nghị tán tụng thưởng]

- Căn cứ ....................................................................................

Nay, .......... [Tên đơn vị chức năng, chống ban kiến nghị việc xét tán tụng thưởng] thực hiện Công văn này kính kiến nghị như sau:

- Xét kiến nghị tặng vì như thế tán tụng của [Cơ quan lại cung cấp trên/Doanh nghiệp] mang lại ...... [số lượng] luyện thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo).

- Xét kiến nghị tặng vì như thế tán tụng của [Cơ quan lại cung cấp trên/Doanh nghiệp] mang lại ...... [số lượng] luyện thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo) [Hoặc nếu như xét kiến nghị tán tụng thưởng mang lại cá thể thì nêu cụ thể chúng ta thương hiệu, dùng cho, điểm công tác làm việc của cá thể được kiến nghị tán tụng thưởng] vì như thế vẫn với kết quả chất lượng vô công tác làm việc .......................... [Công tác, trọng trách vẫn thực hiện] năm trăng tròn...

Rất khao khát sẽ có được sự kiểm tra và quan hoài của ...............[Cơ quan lại cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] nhằm khích lệ công tác làm việc .................... của .....................

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

3. Lưu ý Khi biên soạn thảo Công văn đề nghị

Khi lập Công văn kiến nghị cần thiết Note về một số trong những nội dung sau:

- Về phần nội dung đề nghị: Cần nêu rõ rệt nội dung ý kiến đề nghị yếu tố gì; nguyên vẹn nhân hoặc nguyên nhân gửi Công văn; kiến nghị thời hạn vấn đáp Công văn (ở cuối phần nội dung cần phải có dòng sản phẩm chữ “Kính khao khát quý cơ quan/ ông bà…………sớm vấn đáp mang lại Cửa Hàng chúng tôi được biết”)

- Công văn rất cần được trình diễn một cơ hội ngắn ngủn gọn gàng, lô ghích, triệu tập vô những yếu tố chủ yếu, yếu tố trọng tâm.

Xem thêm: tra cứu giá vàng hôm nay

- Ghi rõ rệt thương hiệu, vấn đề contact của ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể dự tính gửi Công văn.

- Tên, vấn đề contact của ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể với quyền và nhiệm vụ tương quan cho tới vụ việc được kiến nghị vô Công văn.

Trên đó là 07 Mẫu Công văn kiến nghị được người sử dụng thịnh hành nhất. Nếu với vướng vướng không giống tương quan cho tới nghành nghề dạy dỗ, độc giả contact 1900.6192 sẽ được tương hỗ.