lực đàn hồi cực đạiBài viết lách phương pháp tính chiều nhiều năm con cái rung lắc xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực bình phục với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện cách tính chiều nhiều năm con cái rung lắc xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực bình phục.

Cách tính chiều nhiều năm con cái rung lắc xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực bình phục (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1.Phương pháp

Bạn đang xem: lực đàn hồi cực đại

Quảng cáo

2.1. Chiều dài của lò xo:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

- Gọi lo là chiều nhiều năm bất ngờ của lò xo

- l là chiều nhiều năm Lúc con cái rung lắc ở địa điểm cân nặng bằng: l = lo + Δlo

- A là biên phỏng của con cái rung lắc Lúc xê dịch.

- Gốc tọa phỏng bên trên địa điểm cân đối, chiều dương phía xuống bên dưới.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2.2. Lực đàn hồi:

Fdh = - K.Δx (N)

(Nếu xét về kích cỡ của lực đàn hồi). Fdh = K.(Δlo + x)

Fdhmax = K(Δlo + A)

Fdhmin = K(Δlo - A) Nếu Δlo > A

Fdhmin = 0 Lúc lo ≤ A (Fdhmin bên trên địa điểm xoắn ốc không trở nên phát triển thành dạng)

2.3. Lực bình phục (lực kéo về):

Fph = quỷ = m (- ω2.x) = - K.x

Nhận xét: Trường ăn ý xoắn ốc treo trực tiếp đứng lực đàn hồi và lực bình phục không giống nhau.

Trong tình huống A > Δlo

Fnén = K(|x| - Δlo) với |x| ≥ Δlo.

Fnenmax = K|A-Δlo|

2.4. Bài toán: Tìm thời hạn xoắn ốc bị nén, giãn vô một chu kỳ:

Gọi φnén là góc nén vô một chu kỳ luân hồi.

- φnén = 2.α Trong đó: cosα = Δlo/A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Nhận xét: tgiãn = 2tnén, tgiãn = 3tnén, tgiãn = 5t nén (tỉ lệ 2:3:5) thì ứng với 3 địa điểm đặc trưng bên trên trục thời gian

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Đối với con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang tớ vẫn sử dụng những công thức của xoắn ốc trực tiếp đứng tuy nhiên Δlo = 0 và lực bình phục đó là lực đàn hồi Fdhmax Fhp = k.A và Fdhmin = 0

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái rung lắc xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm bất ngờ là lo = 30 centimet, phỏng cứng của xoắn ốc là K = 10 N/m. Treo vật nặng trĩu sở hữu lượng m = 0,1 kilogam vô xoắn ốc và kích ứng mang đến xoắn ốc xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng với biên phỏng A = 5 centimet. Xác lăm le chiều nhiều năm cực lớn, cực kỳ tè của xoắn ốc vô quy trình xê dịch của vật.

A. 40cm; 30 centimet          B. 45cm; 25cm

C. 35 cm; 55cm          D. 45 cm; 35 centimet.

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có: lo = 30 centimet và Δlo = mg/k = 0,1 m = 10 cm

lmax = lo + Δlo + A = 30 + 10 +5 = 45 cm

lmin = lo + Δlo - A = 30 + 10 - 5 = 35 cm

Ví dụ 2: Một con cái rung lắc xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm bất ngờ là lo = 30 centimet, phỏng cứng của xoắn ốc là K = 10 N/m. Treo vật nặng trĩu sở hữu lượng m = 0,1 kilogam vô xoắn ốc và kích ứng mang đến xoắn ốc xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng với biên phỏng A = 5 centimet. Xác lăm le lực đàn hồi cực đại, cực kỳ tè của xoắn ốc vô quy trình xê dịch của vật.

A. 1,5N; 0,5N          B. 2N; 1.5N          C. 2,5N; 0,5N          D. Khác

Lời giải:

Ta có: Δlo = 0,1 m > A.

Áp dụng Fdhmax = K(A + Δlo) = 10(0,1 + 0,05) = 1,5 N

Fdhmin = K(A - Δlo) = 10(0,1 - 0,05) = 0,5 N

Ví dụ 3: Một con cái rung lắc xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm bất ngờ là lo = 30 centimet, phỏng cứng của xoắn ốc là K = 10 N/m. Treo vật nặng trĩu sở hữu lượng m = 0,1 kilogam vô xoắn ốc và kích ứng mang đến xoắn ốc xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng với biên phỏng A = trăng tròn centimet. Xác lăm le lực đàn hồi cực đại, cực kỳ tè của xoắn ốc vô quy trình xê dịch của vật.

A. 1,5N; 0N         B. 2N; 0N          C. 3N; 0N          D. Khác

Lời giải:

Ta sở hữu Δlo = 0,1 m < A nên Fdhmax = K(A+ Δlo) = 10(0,1 + 0,2) = 3 N

và Fdhmin = 0 vì như thế Δlo < A

Ví dụ 4: Một con cái rung lắc xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm bất ngờ là lo = 30 centimet, phỏng cứng của xoắn ốc là K = 10 N/m. Treo vật nặng trĩu sở hữu lượng m = 0,1 kilogam vô xoắn ốc và kích ứng mang đến xoắn ốc xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng với biên phỏng A = trăng tròn centimet. Xác lăm le thời hạn xoắn ốc bị nén vô một chu kỳ?

A. π/15 s          B. π/10 s          C. π/5 s          D. π s

Lời giải:

Cách 1:

Ta có: tnén = Φ/ω

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Cách 2: Sử dụng trục thời gian

Ta có: Thời gian ngoan xoắn ốc nén 1 phen là thời hạn nhanh nhất vật chuồn kể từ -Δlo cho tới –A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vì vô 1T xoắn ốc nén gấp đôi nên thời hạn giãn vô 1T cần thiết tìm

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 5: Một con cái rung lắc xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm bất ngờ là lo = 30 centimet, phỏng cứng của xoắn ốc là K = 10 N/m. Treo vật nặng trĩu sở hữu lượng m = 0,1 kilogam vô xoắn ốc và kích ứng mang đến xoắn ốc xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng với biên phỏng A = trăng tròn centimet. Xác lăm le tỉ số thời hạn xoắn ốc bị nén và giãn.

A. 12          B. 1          C. 2          D. 14

Lời giải:

Cách 1:

Gọi H là tỉ số thời hạn xoắn ốc bị nén và giãn vô một chu kỳ luân hồi.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Cách 2: Sử dụng trục thời gian

Ta đơn giản và dễ dàng tính được Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lý 12 sở hữu đáp án

B. Bài luyện trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Một xoắn ốc lượng ko đáng chú ý có tính cứng k, một đầu gắn vật nhỏ sở hữu lượng m, đầu sót lại được gắn vào trong 1 điểm thắt chặt và cố định J sao mang đến vật xê dịch điều tiết theo gót phương ngang. Trong quy trình xê dịch, chiều nhiều năm cực lớn và chiều nhiều năm cực kỳ tè của xoắn ốc theo thứ tự là 40 centimet và 30 centimet. Chọn phương án SAI.

A. Chiều nhiều năm bất ngờ của xoắn ốc là 35 cm

B. Biên phỏng xê dịch là 5 centimet.

C. Lực nhưng mà xoắn ốc ứng dụng lên điểm J luôn luôn là lực kéo

D. Độ biến tấu của xoắn ốc luôn luôn vày kích cỡ của li phỏng.

Lời giải:

Chọn C

Vì Lúc ở địa điểm cân đối xoắn ốc ko biến tấu nên phỏng biến tấu của xoắn ốc luôn luôn vày kích cỡ của li phỏng ⇒ D đúng

Chiều nhiều năm cực lớn và cực kỳ tè của xoắn ốc theo thứ tự là

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

⇒ A,B đúng

Câu 2. Trong một chu kì, 1/2 thời hạn xoắn ốc nén (lực xoắn ốc ứng dụng lên J là lực đẩy) và 1/2 thời hạn xoắn ốc dãn (lực xoắn ốc ứng dụng lên J là lực kéo) ⇒ Con rung lắc xoắn ốc đang được xê dịch điều tiết theo gót phương ngang với biên phỏng A = 4√2 centimet. lõi xoắn ốc có tính cứng k = 50 (N/m) ,vật xê dịch sở hữu lượng m = 200 (g) , lấy π2 = 10. Khoảng thời hạn vô một chu kì nhằm xoắn ốc dãn một lượng to hơn 2√2 centimet là

A. 2/15 (s)     B. 1/15 (s)     C. 1/3 (s)     D. 0,1 (S)

Lời giải:

Chọn A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Để dãn to hơn 2√2 centimet = A/2 thì vật sở hữu li phỏng ở trong tầm x = A/2 cho tới A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 3. Con rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, bao gồm xoắn ốc phỏng cứng 100 N/m và vật nặng trĩu lượng 100 (g). Giữ vật theo gót phương trực tiếp đứng thực hiện xoắn ốc dãn 3 (cm), rồi truyền mang đến nó véc tơ vận tốc tức thời 20π√3 (cm/s) phía lên thì vật xê dịch điều tiết. Lấy π2 = 10; tốc độ trọng ngôi trường g = 10 (m/s2). Biên phỏng xê dịch là

A. 5,46 cm     B. 4,00 cm

C. 4,58 cm     D. 2,54 cm

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 4. Một rung lắc xoắn ốc có tính cứng 100 (N/m) treo trực tiếp đứng, đầu bên dưới treo một vật sở hữu lượng 1 kilogam bên trên điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường là 10 (m/s2) . Giữ vật ở địa điểm xoắn ốc còn dãn 7 centimet rồi cung ứng vật tốc 0,4 m/s theo gót phương trực tiếp đứng. Tại địa điểm thấp nhất, phỏng dãn của xoắn ốc dãn là

A. 5 cm     B. 25 cm     C. 15 cm     D. 10 cm

Lời giải:

Chọn C

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xem thêm: bảng xếp hạng uefa europa league

Khi ở địa điểm thấp nhất phỏng dãn của lò xo: Δlmax = Δl0 + A = 15 (cm)

Câu 5. Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, vật treo sở hữu lượng m. Kéo vật xuống bên dưới địa điểm cân đối 3 centimet rồi truyền mang đến nó véc tơ vận tốc tức thời 40 cm/s thì nó xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng trùng với trục của xoắn ốc và Lúc vật đạt phỏng cao cực lớn, xoắn ốc dãn 5 centimet. Lấy tốc độ trọng ngôi trường g = 10 (m/s2). Vận tốc cực lớn của vật xê dịch là

A. 1,15 m/s     B. 0,5 m/s

C. 10 cm/s     D. 2,5 cm/s

Quảng cáo

Lời giải:

Chọn B

Độ dãn của xoắn ốc Lúc ở địa điểm cân nặng bằng: Δl0 = mg/k = g/ω2

Khi ở phỏng cao cực lớn, phỏng dãn của lò xo:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 6. Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, vật treo sở hữu lượng m. Vật đang được ở địa điểm cân đối, người tớ truyền mang đến nó một véc tơ vận tốc tức thời phía xuống bên dưới thì sau thời hạn π/20 (s), vật tạm dừng tức thời lần thứ nhất và Lúc cơ xoắn ốc dãn trăng tròn centimet. Lấy tốc độ trọng ngôi trường g = 10 (m/s2). lõi vật xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng trùng với trục của xoắn ốc. Biên phỏng xê dịch là

A. 5 centimet.     B. 10 cm     C. 15 cm     D. trăng tròn cm

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Độ dãn của xoắn ốc ở địa điểm cân nặng bằng:

Δl0 = mg/k = g/ω2 = 0,1 (m) = 10 (cm)

Độ dãn cực lớn của lò xo:

Δlmax = Δl0 + A ⇒ trăng tròn = 10 + A ⇒ A = 10 (cm)

Câu 7. Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, vật treo sở hữu lượng m. Vật đang được ở địa điểm cân đối, người tớ truyền mang đến nó một véc tơ vận tốc tức thời phía xuống bên dưới thì sau thời hạn π/20 (s), vật tạm dừng tức thời lần thứ nhất và Lúc cơ xoắn ốc dãn trăng tròn centimet. Lấy tốc độ trọng ngôi trường g = 10 (m/s2). lõi vật xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng trùng với trục của xoắn ốc. Biên phỏng xê dịch là

A. 5 cm     B. 10 cm     C. 15 cm     D. trăng tròn cm

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Độ dãn của xoắn ốc ở địa điểm cân nặng bằng:

Δl0 = mg/k = g/ω2 = 0,1 (m) = 10 (cm)

Độ dãn cực lớn của lò xo:

Δlmax = Δl0 + A ⇒ trăng tròn = 10 + A ⇒ A = 10 (cm)

Câu 8. Một xoắn ốc bịa trực tiếp đứng, đầu bên dưới thắt chặt và cố định, đầu bên trên gắn vật, sao mang đến vật xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng trùng với trục của xoắn ốc với biên phỏng là 5 centimet. Lò xo có tính cứng 80 (N/m), vật nặng trĩu sở hữu lượng 200 (g), lấy tốc độ trọng ngôi trường g = 10 (m/s2). Độ dãn cực lớn của xoắn ốc Lúc vật xê dịch là

A. 3 cm     B. 7,5 cm      C. 2,5 cm     D. 8 cm

Lời giải:

Chọn C

Độ nén lò xò ở địa điểm cân nặng bằng:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Độ dãn cực lớn của lò xo

A - Δl0 = 2,5 cm

Câu 9. Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng sở hữu O là vấn đề bên trên nằm trong, M và N là 2 điểm bên trên xoắn ốc sao mang đến tự dưng biến tấu bọn chúng phân chia xoắn ốc trở thành 3 phần đều bằng nhau sở hữu chiều nhiều năm từng phần là 8 centimet (ON > OM) Khi vật treo trải qua địa điểm cân đối thì đoạn ON = 68/3 (cm). Gia tốc trọng ngôi trường g = 10 (m/s2). Tần số góc của xê dịch riêng rẽ này là

A. 2.5 rad/s      B. 10 rad/s

C. 10√2 rad/s     D. 5 rad/s

Lời giải:

Chọn B

Độ dãn của lò xò ở địa điểm cân nặng bằng: Δl0 = 34 - 8.3 = 10 (cm) = 0,1 (m)

Mà k.Δl0 = mg

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 10. Con rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, phỏng cứng trăng tròn (N/m), vật nặng trĩu lượng 200 (g) xê dịch điều hoà theo gót phương trực tiếp đứng với biên phỏng 15 (cm), lấy g = 10 (m/s2). Trong một chu kì, thời hạn xoắn ốc nén là

A. 0,460 s     B. 0,084 s     C. 0,168 s     D. 0,230 s

Lời giải:

Chọn C

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 11. Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, từ vựng trí cân đối kéo vật xuống bên dưới theo gót trục của xoắn ốc với địa điểm xoắn ốc dãn 7,5 centimet rồi thả nhẹ nhõm mang đến nó xê dịch điều tiết, sau khoảng tầm thời hạn nhanh nhất π/60 (s) thì tốc độ của vật vày 0,5 tốc độ ban sơ. Lấy tốc độ trọng ngôi trường g = 10 (m/s2). Thời gian ngoan nhưng mà xoắn ốc bị nén vô một chu kì là

A. π/20 (s)     B. π/60 (s)     C. π/30 (s)     D. π/15 (s)

Lời giải:

Chọn C

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Lúc đầu x = A tiếp sau đó tốc độ còn 1/2, tức x = 0,5 A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Thời gian ngoan nén vô một chu kỳ: tnén = π/30 (s)

Câu 12. Một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng xoắn ốc có tính cứng 100 N/m, vật xê dịch sở hữu lượng 100 g, lấy tốc độ trọng ngôi trường g = π2 = 10 (m/s2). Từ địa điểm cân đối kéo vật xuống một quãng 1 centimet rồi truyền mang đến vật véc tơ vận tốc tức thời đầu 10π√3 (cm/s) hướng trực tiếp đứng thì vật xê dịch điều tiết. Thời gian ngoan xoắn ốc bị nén vô một chu kì là

A. 1/15 (s)     B. 1/30 (s)     C. 1/6 (s)     D. 1/3 (s)

Lời giải:

Chọn A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 13. Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm một vật nhỏ nặng trĩu m = 100 g xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng với biên phỏng 6 centimet, chu kì T = π/5 (s) bên trên điểm sở hữu g = 10 (m/s2). Tính thời hạn vô một chu kì, lực đàn hồi có tính rộng lớn không hề nhỏ rộng lớn 1,3 N.

A. 0,21 s.     B. 0,18 s     C. 0,15 s     D. 0,12 s.

Lời giải:

Chọn A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

⇒ xoắn ốc luôn luôn dãn

Khi lực đàn hồi 1,3N thì xoắn ốc dãn một đoạn:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 14. Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nhỏ sở hữu lượng m = 100 g treo vào trong 1 xoắn ốc nhẹ nhõm có tính cứng k = 25 N/m. Kéo vật theo gót phương trực tiếp đứng xuống bên dưới địa điểm cân đối một quãng 2 centimet, rồi truyền mang đến nó véc tơ vận tốc tức thời 10π√3 cm/s theo gót phương trực tiếp đứng, chiều dương phía lên. lõi vật xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng trùng với trục của xoắn ốc. Cho g = π2 = 10 (m/s2). Xác lăm le khoảng tầm thời hạn kể từ khi chính thức xê dịch đến thời điểm vật qua quýt địa điểm nhưng mà xoắn ốc dãn 2 centimet phen trước tiên.

A. 1/20 (s)     B. 1/60 (s)     C. 1/30 (s)     D. 1/15 (s)

Lời giải:

Chọn D

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 15. Một xoắn ốc bịa trực tiếp đứng, đầu bên dưới thắt chặt và cố định, đầu bên trên gắn vật, sao mang đến vật xê dịch điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng trùng với trục của xoắn ốc với biên phỏng là A, với chu kì 3 (s). Độ nén của xoắn ốc Lúc vật ở địa điểm cân đối là A/2 . Thời gian ngoan nhanh nhất kể từ thời điểm vật ở địa điểm thấp nhất cho tới Lúc xoắn ốc ko biến tấu là

A. 1 (s)     B. 1,5 (s)     C. 0,75 (s)     D. 0,5 (s)

Lời giải:

Chọn A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

+ x1 = Δl0 = A/2 : xoắn ốc ko phát triển thành dạng

+ x2 = -A : xoắn ốc nén nhiều nhất

Thời gian ngoan nhanh nhất chuồn kể từ x1 = A/2 cho tới x2 = -A là

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xem tăng những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 12 sở hữu vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều nhiều năm con cái rung lắc xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính tích điện của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình xê dịch của Con rung lắc lò xo

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu lời nói giải (Phần 1)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu lời nói giải (Phần 2)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu lời nói giải (Phần 3)

  Xem thêm: viết cấu hình electron từ 1 đến 30

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo tốt nhất có thể - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.trungtamdaytienghan.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-lo-xo.jsp