lực căng dây con lắc đơnBài viết lách Cách lần tích điện xê dịch, lần trương lực thừng của con cái nhấp lên xuống đơn với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách lần tích điện xê dịch, lần trương lực thừng của con cái nhấp lên xuống đơn.

Cách lần tích điện xê dịch, lần trương lực thừng của con cái nhấp lên xuống đơn (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Bạn đang xem: lực căng dây con lắc đơn

Quảng cáo

• Thế năng: Wt = mgh = mgl(1 - cosα).

• Động năng: Wđ = mv2/2 = mgl(cosα - cosαo).

• Cơ năng: W = Wt + Wđ = mgl(1 - cosαo).

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

♦ Vận tốc - trương lực dây

a) Vận tốc:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

b) Lực căng dây:

T = mg (3cosα - 2cosαo)

⇒ Tmax = mg(3 - 2cosαo) Khi vật ngang qua quýt địa điểm cân nặng bằng

⇒ Tmin = mg(cosαo) Khi vật đạt địa điểm biên

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 45ο và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác lập cơ năng của vật?

A. 0,293J          B. 0,3J         C. 0,319J          D. 0.5J

Lời giải:

♦ Ta có: W = Wtmax = mgl(1- cosαo) = 0,1.10.1.(1- cos45ο) = 0,293J

Ví dụ 2: Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 45ο và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác lập động năng của vật Khi vật trải qua địa điểm với α = 30ο.

A. 0,293J          B. 0,3J         C. 0,159J         D. 0.2J

Quảng cáo

Lời giải:

♦ Ta có: Wd = W - Wt = mgl(1- cosαo) - mgl(1- cosα) = mgl(cosα - cosαo)

= 0,1.10.1.(cos30ο - cos45ο) = 0,159 J.

Ví dụ 3: Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 0,05rad và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác lập cơ năng của vật?

A. 0,0125J          B. 0,3J         C. 0,319J          D. 0.5J

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Ví dụ 4: Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 45ο và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời của vật Khi vật trải qua địa điểm với α = 30ο.

A. 3m/s          B. 4,37m/s          C. 3,25m/s         D. 3,17m/s

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Ví dụ 5: Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1kg. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 45ο và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác trương lực thừng của thừng treo Khi vật trải qua địa điểm với α = 30ο.

A. 2N          B. 1,5N          C. 1,18N         D. 3,5N

Lời giải:

♦ Ta có: T = mg(3cosα - 2cosαo) = 0,1.10(3.cosα = 30ο - 2.cosα = 45ο) = 1,18N.

B. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 45° và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác lập cơ năng của vật?

A. 0,293 J     B. 0,3 J     C. 0,319 J     D. 0.5 J

Lời giải:

Chọn A. Ta có: W = Wtmax = mgl(1- cosα0) = 0,1.10.1.(1- cos45°) = 0,293J

Quảng cáo

Câu 2. Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 45° và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác lập động năng của vật Khi vật trải qua địa điểm với α = 30°.

A. 0,293 J     B. 0,3 J     C. 0,159 J     D. 0.2 J

Lời giải:

Chọn C. Ta có: Wđ = W - Wt = mgl(1- cosα0) - mgl(1- cosα) = mgl(cosα - cosα0)

= 0,1.10.1.(cos30° - cos45°) = 0,159 J

Câu 3. Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 45° và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác trương lực thừng của thừng treo Khi vật trải qua địa điểm với α = 30°.

A. 2 N      B. 1,5 N     C. 1,18 N      D. 3,5 N

Lời giải:

Chọn C. Ta có: T = mg(3cosα - 2cosα0) = 0,1.10(3.cos30° - 2.cos45°) = 1,18 N

Câu 4. Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 0,05 rad và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác lập cơ năng của vật?

A. 0,0125 J     B. 0,3 J      C. 0,319 J     D. 0.5 J

Lời giải:

Chọn A. Ta có: vì như thế α nhỏ nên Wt = 0,5mglα02 = 0,5.0,1.10.1 = 0,0125 J

Câu 5. Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 1 m, đầu bên trên treo nhập xà nhà, đầu bên dưới gắn kèm với vật với lượng m = 0,1 kilogam. Kéo vật thoát khỏi địa điểm thăng bằng một góc α = 0,05 rad và buông tay ko véc tơ vận tốc tức thời đầu mang lại vật xê dịch. hiểu g = 10 m/s2. Hãy xác lập động năng của con cái nhấp lên xuống Khi trải qua địa điểm α = 0,04 rad.

A. 0,0125 J      B. 9.10-4 J     C. 0,009 J     D. 9.104 J

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B

Câu 6. Một con cái nhấp lên xuống bao gồm ngược cầu với lượng 400g và sợi thừng treo ko dãn với trọng lượng ko đáng chú ý, chiều nhiều năm 0,1 (m) được treo trực tiếp đứng ở điểm A. hiểu con cái nhấp lên xuống đơn xê dịch điều tiết, bên trên địa điểm với li phỏng góc 0,075 (rad) thì với véc tơ vận tốc tức thời 0,075√3 (m/s) Cho vận tốc trọng ngôi trường 10 (m/s2 ). Cơ năng xê dịch của vật bằng

A. 4,7 mJ      B. 4,4 mJ     C 4,5 mJ       D 4,8 mJ

Xem thêm: wto là tên viết tắt của tổ chức nào

Quảng cáo

Lời giải:

Ta với ω2 = g/l = 10/0,1 = 100 và = αl = 0,075.0,1 = 7,5.10-3 (m)

Vì vật xê dịch điều tiết nên:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 7. Một con cái nhấp lên xuống đơn xê dịch điều hoà theo dõi phương trình li phỏng góc α = 0,1cos(2πt + π/4) rad. Trong khoảng tầm thời hạn 5,25 s tính kể từ thời khắc con cái nhấp lên xuống chính thức xê dịch, với từng nào thứ tự con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời bởi vì một nửa véc tơ vận tốc tức thời cực to của nó?

A. 11 lần     B. 21 lần     C. trăng tròn lần     D. 22 lần

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Trong một chu kì xê dịch với 4 thứ tự v = vmax/2 bên trên địa điểm Wđ = (1/4)W ⇒ Wt = (3/4) Wtmax tức là khi li phỏng Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chu kì của con cái nhấp lên xuống đơn tiếp tục mang lại T = 2π/ω = 1 s.

Suy đi ra t = 5,25 s = 5T + T/4

Khi t = 0 : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp ánvật vận động theo hướng âm về VTCB. Sau 5 chu kì vật quay về địa điểm ban sơ, sau T/4 tiếp vật ko qua quýt được địa điểm α = -(αmax√3)/2

Do đó: Trong khoảng tầm thời hạn 5,25 s tính kể từ thời khắc con cái nhấp lên xuống chính thức xê dịch, con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời bởi vì một nửa véc tơ vận tốc tức thời cực to của chính nó trăng tròn thứ tự. Chọn C.

Câu 8. Treo một vật nhập lượng 10 N vào trong 1 đầu sợi thừng nhẹ nhàng, ko đàn hồi và co dãn rồi kéo vật ngoài phương trực tiếp đứng một góc α0 và thả nhẹ nhàng mang lại vật xê dịch. hiểu thừng treo chỉ chịu đựng được trương lực lớn số 1 là trăng tròn N. Để thừng không trở nên đứt, góc α0 ko thể vượt lên trên quá:

A. 15°     B. 30°     C. 45°      D. 60°.

Lời giải:

Xét thời khắc Khi vật ở M, góc chéo của thừng treo là α

Vận tốc của vật bên trên M: v2 = 2gl( cosα - cosα0)

Lực căng của thừng treo Khi vật ở M

T = mgcosα + (mv2)/l = mg(3cosα - 2cosα0)

Khi α = 0: Tmax = P(3 – 2cosα0) = 10(3 – 2cosα0) ≤ 20

→ 2cosα0 ≥ 1 → cosα0 ≥ 0,5 → α0 ≤ 60°. Chọn D.

Câu 9. Một con cái nhấp lên xuống đơn bao gồm 1 vật nhỏ được treo nhập đầu bên dưới của một sợi thừng ko dãn, đầu bên trên của sợi thừng được buộc cố định và thắt chặt. Bỏ qua quýt quái sát của lực cản của không gian. Kéo con cái nhấp lên xuống chéo ngoài phương trực tiếp đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ nhàng. Tỉ số sự cân đối vận tốc của vật bên trên VTCB và sự cân đối vận tốc bên trên địa điểm biên bằng:

A. 0,1     B. 0     C. 10     D. 1

Lời giải:

Xét thời khắc Khi vật ở M, góc chéo của thừng treo là α

Vận tốc của vật bên trên M:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Tại VTCB: α = 0 → att = 0 nên a0 = aht = 2g(1-cosα0) = 2g.2sin20/2) = gα02

Tại biên : α = α0 nên aht = 0 → aB = att = gα0

Do ê : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án. Chọn đáp án A

Câu 10. Một con cái nhấp lên xuống đơn xê dịch điều tiết với biên phỏng α0 bên trên điểm với vận tốc trọng ngôi trường là g. hiểu vận tốc của vật ở địa điểm biên vội vàng 8 thứ tự vận tốc của vật ở địa điểm thăng bằng. Giá trị α0

A. 0,25 rad     B. 0,375 rad

C. 0,125 rad     D. 0,062 rad

Lời giải:

Xét thời khắc Khi vật ở M, góc chéo của thừng treo là α

Vận tốc của vật bên trên M:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn C

Câu 11. Tại điểm với vận tốc trọng ngôi trường g = 10 m/s2, một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm 1 m, xê dịch với biên phỏng góc 60°. Trong quy trình xê dịch, cơ năng của con cái nhấp lên xuống được bảo toàn. Tại địa điểm thừng treo phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 30°, vận tốc của vật nặng nề của con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn là

A. 1232 cm/s2     B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2     D. 887 cm/s2

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Xét thời khắc Khi vật ở M, góc chéo của thừng treo là α

Vận tốc của vật bên trên M là v. Theo ĐL bảo toàn cơ năng:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 12 với nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Viết phương trình xê dịch của Con nhấp lên xuống đơn

 • Dạng 2: Chu kì con cái nhấp lên xuống đơn thay cho đổi

 • Dạng 3: Con nhấp lên xuống trùng phùng

 • Dạng 4: Năng lượng con cái nhấp lên xuống đơn và trương lực dây

 • Bài luyện con cái nhấp lên xuống đơn (Phần 1)

 • Bài luyện con cái nhấp lên xuống đơn (Phần 2)

 • Bài luyện con cái nhấp lên xuống đơn (Phần 3)

  Xem thêm: cách khôi phục video đã xóa vĩnh viễn trên android

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp ý những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.trungtamdaytienghan.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-don.jsp