luật sở hữu trí tuệ 2022

Hiện ni, tất cả chúng ta đang được vận dụng Luật Sở hữu trí tuệ năm nào là, và với từng nào văn phiên bản chỉ dẫn Luật chiếm hữu trí tuệ đang được hoặc chuẩn bị với hiệu lực? Thanh Tùng (TP. Vĩnh Long)

Hiện ni, đang được vận dụng Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật năm 2009, năm 2019, năm 2022) và những văn phiên bản quy phạm pháp lý chỉ dẫn thực hiện sau đây:

Bạn đang xem: luật sở hữu trí tuệ 2022

I. Luật Sở hữu trí tuệ và những văn phiên bản sửa thay đổi, trượt sung

1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005

2. Luật số 36/2009/QH12 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật Sở hữu trí tuệ

3. Luật số 42/2019/QH14 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật Kinh doanh bảo đảm, Luật Sở hữu trí tuệ

4. Luật số 07/2022/QH15 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/01/2023; riêng biệt quy tấp tểnh về bảo lãnh thương hiệu là tín hiệu tiếng động với hiệu lực hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày 14/01/2022, quy tấp tểnh về bảo lãnh tài liệu test nghiệm người sử dụng cho tới nông hóa phẩm với hiệu lực hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày 14/01/2024).

Toàn văn tệp tin word Luật Sở hữu trí tuệ và những văn phiên bản chỉ dẫn đua hành

Luật Sở hữu trí tuệ

II. Nghị kim chỉ nan dẫn Luật Sở hữu trí tuệ

5. Nghị tấp tểnh 103/2006/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về chiếm hữu công nghiệp

6. Nghị tấp tểnh 105/2006/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo đảm quyền chiếm hữu trí tuệ và vận hành việt nam về chiếm hữu trí tuệ

7. Nghị tấp tểnh 88/2010/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa thay đổi về quyền so với loài cây trồng

8. Nghị tấp tểnh 119/2010/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Nghị tấp tểnh 105/2006/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo đảm quyền chiếm hữu trí tuệ và vận hành việt nam về chiếm hữu trí tuệ

9. Nghị tấp tểnh 122/2010/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Nghị tấp tểnh 103/2006/NĐ-CP

10. Nghị tấp tểnh 98/2011/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của những nghị tấp tểnh về nông nghiệp

11. Nghị tấp tểnh 131/2013/NĐ-CP quy tấp tểnh xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu về quyền người sáng tác, quyền liên quan

12. Nghị tấp tểnh 28/2017/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Nghị tấp tểnh 131/2013/NĐ-CP quy tấp tểnh xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu về quyền người sáng tác, quyền tương quan và Nghị tấp tểnh 158/2013/NĐ-CP quy tấp tểnh xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề văn hóa truyền thống, thể thao, du ngoạn và quảng cáo

13. Nghị tấp tểnh 22/2018/NĐ-CP quy tấp tểnh cụ thể một số trong những điều và phương án thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật chiếm hữu trí tuệ năm 2009 về quyền người sáng tác, quyền liên quan

14. Nghị tấp tểnh 154/2018/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật quy tấp tểnh về ĐK góp vốn đầu tư, sale vô nghành nghề vận hành việt nam của Sở Khoa học tập và Công nghệ và quy tấp tểnh về đánh giá chuyên nghiệp ngành

15. Nghị tấp tểnh 126/2021/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của những Nghị tấp tểnh quy tấp tểnh xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề chiếm hữu công nghiệp; tiêu xài chuẩn chỉnh, tính toán và quality thành phầm, mặt hàng hóa; sinh hoạt khoa học tập và technology, gửi gửi gắm công nghệ; tích điện nguyên vẹn tử

III. Thông tư chỉ dẫn Luật Sở hữu trí tuệ

16. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN chỉ dẫn thực hiện Nghị tấp tểnh 103/2006/NĐ-CP

Xem thêm: giáo viên mầm non lòng xào dưa

17. Thông tư 01/2008/TT-BKHCN chỉ dẫn cung cấp, tịch thu thẻ thẩm định viên chiếm hữu công nghiệp và giấy má ghi nhận tổ chức triển khai đầy đủ ĐK sinh hoạt thẩm định chiếm hữu công nghiệp

18. Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 01/2008/TT-BKHCN chỉ dẫn cung cấp, tịch thu Thẻ thẩm định viên chiếm hữu công nghiệp và Giấy ghi nhận tổ chức triển khai đầy đủ ĐK sinh hoạt thẩm định chiếm hữu công nghiệp

19. Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa thay đổi, bổ sung cập nhật quy tấp tểnh của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN và Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

20. Thông tư 18/2011/TT-BKHCN sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa thay đổi theo đuổi Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 01/2008/TT-BKHCN, được sửa thay đổi theo đuổi Thông tư 04/2009/TT-BKHCN

21. Thông tư 04/2012/TT-BKHCN sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 01/2008/TT-BKHCN chỉ dẫn việc cung cấp, tịch thu Thẻ thẩm định viên chiếm hữu công nghiệp và Giấy ghi nhận tổ chức triển khai đầy đủ ĐK sinh hoạt thẩm định chiếm hữu công nghiệp, được sửa thay đổi theo đuổi Thông tư 04/2009/TT-BKHCN và 18/2011/TT-BKHCN

22. Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL chỉ dẫn sinh hoạt thẩm định quyền người sáng tác, quyền liên quan

23. Thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 01/2007/TT-BKHCN chỉ dẫn Nghị tấp tểnh 103/2006/NĐ-CP về Luật Sở hữu trí tuệ về chiếm hữu công nghiệp được sửa thay đổi theo đuổi Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và  Thông tư 18/2011/TT-BKHCN

24. Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT chỉ dẫn về bảo lãnh quyền so với loài cây trồng

25. Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL và 05/2013/TT-BVHTTDL

26. Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 01/2007/TT-BKHCN chỉ dẫn thực hiện Nghị tấp tểnh 103/2006/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về chiếm hữu công nghiệp, được sửa thay đổi theo đuổi Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN

27. Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về phía dẫn Luật Du lịch

28. Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, 10/2013/TT-BVHTTDL, 11/2014/TT-BVHTTDL và 04/2016/TT-BVHTTDL

29. Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL chỉ dẫn Luật Du lịch

30. Thông tư 06/2020/TT-BKHCN chỉ dẫn và phương án thực hiện Nghị tấp tểnh 132/2008/NĐ-CP, Nghị tấp tểnh 74/2018/NĐ-CP, Nghị tấp tểnh 154/2018/NĐ-CP và Nghị tấp tểnh 119/2017/NĐ-CP

Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường trái đất

31. Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT về bảo lãnh quyền so với loài cây trồng

32. Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL chỉ dẫn Luật Du lịch

33. Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT huỷ bỏ một số trong những văn phiên bản quy phạm pháp luật