luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Luật Kinh doanh bảo đảm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022, hiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày 01/01/2023

  • Luật Kinh doanh bảo hiểm
  • 08/2022/QH15
  • Luật / Sở Luật
  • Nội chủ yếu - Pháp luật
  • 16/06/2022
  • 01/01/2023
  • Quốc hội
  • Vương Đình Huệ
  • Tải về

Bạn đang xem: luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Văn phiên bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

07/2022/QH15

16/06/2022

01/01/2023

06/2022/QH15

15/06/2022

01/01/2024

05/2022/QH15

15/06/2022

01/01/2023

04/2022/QH15

14/06/2022

01/01/2023

50/2022/QH15

13/06/2022

13/06/2022

510/NQ-UBTVQH15

12/05/2022

01/07/2022

19/2022/UBTVQH15

21/04/2022

21/04/2022

60/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

59/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

58/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

57/2022/QH15

16/06/2022

Xem thêm: viết cấu hình electron từ 1 đến 30

16/06/2022

56/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

55/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

54/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

52/2022/QH15

14/06/2022

14/06/2022

51/2022/QH15

14/06/2022

14/06/2022

63/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

62/2022/QH15

16/06/2022

16/06/2022

21-NQ/TW

16/06/2022

16/06/2022

20-NQ/TW

16/06/2022

16/06/2022

Chủ trương, quyết sách mới

chỉ bảo đảm mang đến từng công dân vô lứa tuổi triển khai nhiệm vụ học tập tập

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi tạo ra gửi phát triển thành mạnh mẽ và tự tin, nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai triển khai, đảm bảo mang đến từng công dân vô lứa tuổi triển khai nhiệm vụ tiếp thu kiến thức, hoàn thiện thông dụng dạy dỗ, dạy dỗ bắt buộc; chú ý chuẩn bị kiến thức và kỹ năng và khả năng quan trọng nhất cho tất cả những người mới mẻ biết chữ, giữ lại và nâng lên tính bền vững và kiên cố so với sản phẩm xoá loà chữ cho tất cả những người lớn;…

Tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp cho uỷ, tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm chỉnh công ty trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí; coi đó là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ huy, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website