lời bài hát noo phuoc thinh cause i love you

intro

Giờ người đang được bước mặt mũi ai ko nên anh

Bạn đang xem: lời bài hát noo phuoc thinh cause i love you

Now who is walking beside someone isn't me

Giờ người đang được say mặt mũi ai ko nên anh

Who isn't with you drunk now

Chắc tự anh vô tâm

Probably because I was careless

Hay tình em tiếp tục nhạt phôi nhạt nhẽo nhoà

Or your love has faded

Giờ người mặt mũi ai anh ngóng em tiếp tục vui

Now whoever is with you, I hope you will be happy

Giờ người mặt mũi ai anh ngóng em bình yên

Now whoever is with you, I hope you will be peaceful

Để em thôi bận tâm anh tiếp tục đi ra cút vì như thế em

Let bủ stop bothering you, I'll go for you

verse

Khép kín ký ức ấy nhập tim

Close that memory lớn the heart

Anh kín những nỗi ghi nhớ đong đầy

I closed the filled nostalgia

Để ngày nhiều năm trôi mãi anh tiếp tục thôi ko u sầu

Let the day go by forever, I will stop being melancholy

Cho anh thôi ko nghĩ về về em

N

Và mang lại anh thôi thao thức tối dài

And let bủ stop staying up long night

Giờ còn ai kề mặt mũi còn ai tối thâu nồng say

K

verse

Lối cũ ấy tao tiếp tục nằm trong nhau

K.m

Kề vai mặt mũi hiên trao cái thơm đầu

Shoulder lớn the porch give the first kiss

Sao giờ xa cách xôi vượt lên trước nhị đứa nhị điểm phương trời

Why is it so sánh far away from us in the sky?

Anh hoang mang lo lắng điểm lòng vực sâu

I panicked at the bottom of the abyss

Từ Khi em xa cách anh đem nỗi đau

Since you are away,I have pain

Muộn màng tuy nhiên anh biết em tiếp tục thôi không hề yêu

Lately, but I know you have stopped loving

chorus

Giờ người đang được bước mặt mũi ai ko nên anh

Now who is walking beside someone isn't me

Giờ người đang được say mặt mũi ai ko nên anh

Who isn't with you drunk now

Chắc tự anh vô tâm

Probably because I was careless

Hay tình em tiếp tục nhạt phôi nhạt nhẽo nhoà

Or your love has faded

Giờ người mặt mũi ai anh ngóng em tiếp tục vui

Now whoever is with you, I hope you will be happy

Giờ người mặt mũi ai anh ngóng em bình yên

Now whoever is with you, I hope you will be peaceful

Để em thôi bận tâm anh tiếp tục đi ra cút vì như thế em

Let bủ stop bothering you, I'll go for you

pre-chorus

Tell bủ babe eh eh

Tell bủ babe eh eh

Why did you make bủ cry

Why did you make bủ cry?

Tell bủ babe eh eh

Tell bủ babe eh eh

I miss you every night

I miss you every night

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

pre-chorus

Tell bủ babe eh eh

Tell bủ babe eh eh

Why did you make bủ cry

Why did you make bủ cry?

Tell bủ babe eh eh

Tell bủ babe eh eh

I miss you every night

I miss you every night

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

verse

Khép kín ký ức ấy nhập tim

Close that memory lớn the heart

Anh kín những nỗi ghi nhớ đong đầy

I closed the filled nostalgia

Xem thêm: trang trí hội trường lớp 9

Để ngày nhiều năm trôi mãi anh tiếp tục thôi ko u sầu

Let the day go by forever, I will stop being melancholy

Cho anh thôi ko nghĩ về về em

N

Và mang lại anh thôi ngóng nom tối dài

And let bủ stop looking forward lớn the long night

Mà tiếc thương hoài mãi ghi nhớ song vai mãi mơ về ai

But regret forever remembering the role forever dreaming of someone

verse

Lối cũ ấy tao tiếp tục nằm trong nhau

K.m

Kề vai mặt mũi hiên trao cái thơm đầu

Shoulder lớn the porch give the first kiss

Sao giờ xa cách xôi vượt lên trước nhị đứa nhị điểm phương trời

Why is it so sánh far away from us in the sky?

Anh hoang mang lo lắng điểm lòng vực sâu

I panicked at the bottom of the abyss

Từ Khi em xa cách anh đem nỗi đau

Since you are away,I have pain

Không, anh không hề mặt mũi em mãi

No, I'm not with you forever

chorus

Giờ người đang được bước mặt mũi ai ko nên anh

Now who is walking beside someone isn't me

Giờ người đang được say mặt mũi ai ko nên anh

Who isn't with you drunk now

Chắc tự anh vô tâm

Probably because I was careless

Hay tình em tiếp tục nhạt phôi nhạt nhẽo nhoà?

Or your love has faded

Giờ người mặt mũi ai anh ngóng em tiếp tục vui

Now whoever is with you, I hope you will be happy

Giờ người mặt mũi ai anh ngóng em bình yên

Now whoever is with you, I hope you will be peaceful

Để em thôi bận tâm anh tiếp tục đi ra cút vì như thế em

Let bủ stop bothering you, I'll go for you

bridge

Why did you make bủ cry

Why did you make bủ cry?

Gimme the reason

Gimme the reason

Do you remember the first kiss?

Do you remember the first kiss?

You're still in my mind forever

You're still in my mind forever

chorus

Giờ người đang được bước mặt mũi ai ko nên anh

Now who is walking beside someone isn't me

Giờ người đang được say mặt mũi ai ko nên anh

Who isn't with you drunk now

Chắc tự anh vô tâm

Probably because I was careless

Hay tình em tiếp tục nhạt phôi nhạt nhẽo nhoà?

Or your love has faded

Giờ người mặt mũi ai anh ngóng em tiếp tục vui

Now whoever is with you, I hope you will be happy

Giờ người mặt mũi ai anh ngóng em bình yên

Now whoever is with you, I hope you will be peaceful

Để em thôi bận tâm anh tiếp tục đi ra cút vì như thế em

Let bủ stop bothering you, I'll go for you

pre-chorus

Tell bủ babe eh eh

Tell bủ babe eh eh

Why did you make bủ cry

Why did you make bủ cry?

Tell bủ babe eh eh

Tell bủ babe eh eh

I miss you every night

I miss you every night

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

pre-chorus

Tell bủ babe eh eh

Tell bủ babe eh eh

Why did you make bủ cry

Why did you make bủ cry?

Tell bủ babe eh eh

Tell bủ babe eh eh

I miss you every night

I miss you every night

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

Xem thêm: 3000 từ vựng tiếng anh

Cause I love you, love you, love you, love you

Cause I love you, love you, love you, love you

Writer(s): Do Hieu