lời bài hát chillies mascara

Câu giã từ em trình bày bên trên môi
Anh biết đấy là tối cuối với mọi người trong nhà tuy nhiên thôi
Nhìn lại từng khoảnh tự khắc từng tồn bên trên, tao từng khờ dại
Mắt em nhòa cút mascara

Em trách cứ anh ko tiếp cận điểm gọi là nhà
Dù vạn ngày cũng chẳng nhằm lại gì
Tim bản thân thì thầm thì
Mình còn sót lại gì ngoài cuộc gọi 2 tiếng đêm?

Bạn đang xem: lời bài hát chillies mascara

Mình còn sót lại gì ngoài ngày nhịn nhường như nhiều năm thêm?
Nụ cười cợt tuy nhiên tao vô tình vứt lại bên trên môi em ban mai, giờ xa thẳm khuất
Mình còn sót lại gì ngoài ngàn tiếng yêu thương tiếp tục trao?
Mình còn sót lại gì ngoài tình tiếp tục nhạt kể từ hôm nào?

Lại một ngày trôi trở về mây ngàn
Em cút nằm trong tối tàn, nhòa sương khói
Câu giã từ em trình bày bên trên môi
Anh biết đấy là tối cuối tao say tuy nhiên thôi

Nhìn lại từng khoảnh tự khắc từng tồn bên trên, tao từng khờ dại
Mắt em nhòa cút mascara
Em trách cứ anh ko tiếp cận điểm gọi là nhà
Dù vạn ngày cũng chẳng nhằm lại gì

Tim bản thân thì thầm thì
Mình còn sót lại gì ngoài cuộc gọi 2 tiếng đêm?
Mình còn sót lại gì ngoài ngày nhịn nhường như nhiều năm thêm?
Nụ cười cợt tuy nhiên tao vô tình vứt lại bên trên môi em ban mai, giờ xa thẳm khuất

Mình còn sót lại gì ngoài ngàn tiếng yêu thương tiếp tục trao?
Mình còn sót lại gì ngoài tình tiếp tục nhạt kể từ hôm nào?
Lại một ngày trôi trở về mây ngàn
Em cút nằm trong tối tàn, nhòa sương khói

Huh uh uh
Huh uh uh uh
Huh uh uh uh uh
Huh uh uh uh uh uh uh

Xem thêm: tôi từng xuyên qua bộ phim này

Huh uh uh
Huh uh uh uh
Huh uh uh uh
Huh uh uh uh uh

Mình còn sót lại gì ngoài cuộc gọi 2 tiếng đêm?
Mình còn sót lại gì ngoài ngày nhịn nhường như nhiều năm thêm?
Nụ cười cợt tuy nhiên tao vô tình vứt lại bên trên môi em ban mai, giờ xa thẳm khuất
Mình còn sót lại gì ngoài ngàn tiếng yêu thương tiếp tục trao?

Mình còn sót lại gì ngoài tình tiếp tục nhạt kể từ hôm nào?
Lại một ngày trôi trở về mây ngàn
Em cút nằm trong tối tàn, nhòa sương khói
Mình còn sót lại gì ngoài cuộc gọi 2 tiếng đêm?

Mình còn sót lại gì ngoài ngày nhịn nhường như nhiều năm thêm?
Nụ cười cợt tuy nhiên tao vô tình vứt lại bên trên môi em ban mai, giờ xa thẳm khuất
Mình còn sót lại gì ngoài ngàn tiếng yêu thương tiếp tục trao?
Mình còn sót lại gì ngoài tình tiếp tục nhạt kể từ hôm nào?

Xem thêm: cách che mặt trong ảnh

Lại một ngày trôi trở về mây ngàn
Em cút nằm trong tối tàn, nhòa sương khói
Oh uh oh
Oh uh oh oh uh uh

Oh uh oh oh oh oh oh
Oh uh oh
Oh uh oh oh uh uh
Oh uh oh

Oh uh oh
Câu giã từ em trình bày bên trên môi
Anh biết đấy là tối cuối tao say tuy nhiên thôi
Nhìn lại từng khoảnh tự khắc từng tồn bên trên, tao từng khờ dại