lời bài hát anh yêu vội thế

Còn đấy những khát khao, kính yêu đang được dưng trào

Ngày thời điểm ngày hôm nay em đành quên

Bạn đang xem: lời bài hát anh yêu vội thế

Phải nỗ lực bước qua chuyện, không thể rằng loại tha

Người đi làm việc tim em buồn

Vì những tổn hại ai gieo lâu ni vỡ nhừ rồi

Chỉ biết khóc mỉm cười vậy thôi

Nếu anh là em

Em ham muốn kết thúc giục tuy nhiên anh nên nhức ngàn phiên hơn…

Anh cút vô sâu sắc tim em

Giết bị tiêu diệt kính yêu ở đây

Sẽ còn mãi điểm này

Hình dung một người thay cho đổi

Anh yêu thương hấp tấp thế, cứ mến buông câu nói. trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là lắng đọng hoặc lừa dối

Đến giờ đây sau cơn máu mê em mới nhất thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn bịp bợm gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh tổn thất cút bạn dạng thân ái vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại thả mang lại bạn dạng thân ái hấp tấp vàng

Cho trái ngược tim em điểm này

Anh với biết tim em đau nhức ngàn lần

Vì yêu thương là thế, yêu thương là đau

Tại sao không giống như khúc đầu

Giờ biết không thể được nữa

Còn đấy những khát khao, kính yêu đang được dưng trào

Ngày thời điểm ngày hôm nay em đành quên

Phải nỗ lực bước qua chuyện, không thể rằng loại tha

Xem thêm: hàm countifs nhiều điều kiện

Người đi làm việc tim em buồn

Vì những tổn hại ai gieo lâu ni vỡ nhừ rồi

Chỉ biết khóc mỉm cười vậy thôi

Nếu anh là em

Em ham muốn kết thúc giục tuy nhiên anh nên nhức ngàn phiên hơn…

Anh cút vô sâu sắc tim em

Giết bị tiêu diệt kính yêu ở đây

Sẽ còn mãi điểm này

Hình dung một người thay cho đổi

Anh yêu thương hấp tấp thế, cứ mến buông câu nói. trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là lắng đọng hoặc lừa dối

Đến giờ đây sau cơn máu mê em mới nhất thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn bịp bợm gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh tổn thất cút bạn dạng thân ái vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại thả mang lại bạn dạng thân ái hấp tấp vàng

Cho trái ngược tim em điểm này

Anh yêu thương hấp tấp thế, cứ mến buông câu nói. trêu đùa

Chẳng biết đâu thiệt tâm là lắng đọng hoặc lừa dối

Đến giờ đây sau cơn máu mê em mới nhất thấu ra

Trong tim anh lâu ni chỉ toàn bịp bợm gian

Đêm ni nhảy khóc, biết trót yêu thương người sai lầm

Đánh tổn thất cút bạn dạng thân ái vì thế nhiều điều anh từng nói

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại thả mang lại bạn dạng thân ái hấp tấp vàng

Xem thêm: 1dm bằng bao nhiêu cm

Cho trái ngược tim em điểm này

Hãy vờ vịt quên thương hiệu em, nhằm em loại thả mang lại bạn dạng thân ái hấp tấp vàng

Trót đang được tin cậy anh rất nhiều...