kí tự đặc biệt audition

Tổng hợp ý những kí tự động quan trọng đặc biệt vô Au và một trong những game không giống. quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng những ký tự động vô bảng kí tự động quan trọng đặc biệt tiếp sau đây nhằm góp thêm phần thú vị khi thi đấu game Audition nhé.
Để gõ những kí tự động quan trọng đặc biệt vô Au chúng ta bấm ALT + những số sau (số sau dấm nhì chấm nhé)

∞ : 236 ( hoặc ∞ : 7148 )

Bạn đang xem: kí tự đặc biệt audition

• : 7 ( hoặc • : 06549 )

← : 8475† : 0134 ( hoặc † : 01414 )

… : 0133

™ : 0153

ß : 225 ( hoặc ß : 49631 )

Ç : 128 ( hoặc Ç : 09415 )

€ : 0128 ( hoặc € : 09856 )

¯ : 0943 ( hoặc ¯ : 0175 , ¯ : 0687 )
¹ : 0185
² : 253
³ : 0179

Xem thêm: liên từ trong tiếng anh

Sắc : 141
Huyền : 0204
Hỏi : 0210
Ngã : 0222
Nặng : 149


ă : 0227
ô : 147
ê : 136
ư : 0253
ơ : 01269

â : 131
ó : 162
ú : 163
á : 160
í : 161
à : 133
è : 138
ù : 151

¥ : 157 ( hoặc ¥ : 925 )
ƒ : 159─ : 196 ( hoặc ─ : 81604 )
§ : 21
¿ : 168

ð : 02544 ( hoặc ð : 01264 vô au đó là chữ đ )
Ð : 0208
£ : 924
ø : 0504
« : 174 ( hoặc « : 0171 )
» : 175 ( hoặc » : 0187 )

® : 0174
© : 0169
¼ : 172
½ : 171

Xem thêm: tên đẹp cho bé gái

Các kí tự động quan trọng đặc biệt không giống vô Au

° 01456
∞ 7148
€ 09856
♪ 2573
♣ 5
▼ 9247
♥ 2563
♠ 14086
• 06549
╚ 9416
╗ 8379
← 8475
↑ 15384
↓ 5145
ƒ 7583
† 0134
▄ 8156
■ 18942
ß 049631
¯ 0943
¥ 0165
¼ 1452
♀ 4108
þ 09726
Ç 09415
₧ 84126
« 94126
Θ 72169
╞ 57286
╦ 86731
¿ 52648
∟ 36892
Γ 8162
¢ 05794
ë 081643
Ω 48106
÷ 72438
∩ 72943
╓ 8150
╜ 2749
╨ 49360
║ 59834
╟ 2759
ª 75942
Æ 61842
å 9606
Å 399
ï 30859
σ 2789
─ 81604
▒ 5297
▓ 5298
Ä 9614
φ 82157
Φ 8424
¹ 0185
æ 9361
┬ 7362
┴ 7361
≡ 5104
± 5105
├ 18627
2122 TM
Sắc : 141
Huyền : 0204
Hỏi : 0210
Ngã : 0222
Nặng : 149
ă : 0227
ô : 147
ê : 136
ư : 0253
ơ : 01269
â : 131
ó : 162
ú : 163
á : 160
í : 161
à : 133
è : 138
ù : 151
¥ : 157
ƒ : 159
¼ :172
½ : 171
│ : 179
║ : 186
─ : 196
† 01414
© 0425
½ 171
≈ 247
§ 21
« 0171 » 175
¯ 0687
¿ 168
ð : 02544 hoặc 01264( kiểu mẫu nài nỉ vô Au nà chữ đ đóa )
Ð :0208
¥ : 925
£ : 924
ø : 0504 † : 0134
« : 174
» : 0187
® : 0174
© : 0169
¼ : 172
½ : 171

Trên đấy là tổ hợp một những ký tự động quan trọng đặc biệt vô Au và một trong những game không giống, ngoại giả bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tăng những kí tự động quánh biệt không giống Lúc dùng facebook hoặc vô game nhé.