impressed đi với giới từ gì

Khi trình diễn miêu tả việc tất cả chúng ta bị tuyệt vời, ngưỡng mộ bởi vì một người, vụ việc hoặc đối tượng người tiêu dùng này cơ bởi vì giờ đồng hồ Anh, hẳn kể từ trước tiên ai ai cũng nghĩ về cho tới cơ đó là kể từ Impressed. Tuy nhiên, Impressed lên đường với giới kể từ gì mới nhất chủ yếu xác? Có những cấu hình Impressed thịnh hành nào? Cùng Langmaster dành riêng 5 phút hiểu nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm mò mẫm hiểu nhé!

I. Impressed là gì?

null

Bạn đang xem: impressed đi với giới từ gì

Phiên âm: Impressed /ɪmˈprɛst/ 

Từ "Impressed" vô giờ đồng hồ Anh đem nghĩa là bị thực hiện tuyệt vời, bị ai cơ thực hiện mang đến cảm nhận thấy sửng sốt, trầm trồ hoặc kính phục về điều gì cơ. Khi chúng ta thưa chúng ta "impressed" với điều gì cơ, chúng ta ám chỉ rằng chúng ta đang được thấy điều này là tuyệt vời và xứng đáng tuyên dương ngợi. 

Ví dụ: 

  • She was impressed by the beauty of the landscape and couldn't stop taking photos. (Cô ấy đã biết thành tuyệt vời bởi vì vẻ rất đẹp của cảnh sắc và ko thể ngừng tự sướng.)
  • The technology's tốc độ and efficiency left u impressed with how far it has come. (Tốc chừng và hiệu suất của technology đang được khiến cho tôi cảm nhận thấy tuyệt vời với những trở nên tựu nhưng mà nó đang được đạt được.)

II. Các dạng không giống của Impressed

null

Bên cạnh dạng kể từ Impressed, cũng có thể có một vài dạng kể từ không giống của kể từ này như trạng kể từ, danh kể từ,... nhằm dùng vô nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang đến phù hợp:

1. Impress (động từ): Tạo tuyệt vời mạnh mẽ và tự tin hoặc thực hiện cho tất cả những người không giống cảm nhận thấy không thể tinh được, ngưỡng mộ hoặc hâm mộ.
Ví dụ: His magic tricks never fail to tướng impress the audience, leaving them in awe of his skills. (Những mùng ảo ảnh thuật của anh ấy ấy luôn luôn khiến cho người theo dõi bị tuyệt vời, nhằm lại mang đến bọn họ sự không thể tinh được về năng lực của anh ấy ấy.)

2. Impressive (tính từ): Miêu miêu tả điều gì cơ thực hiện tuyệt vời mạnh hoặc dẫn đến sự không thể tinh được.
Ví dụ: The painting's vibrant colors and intricate details were truly impressive, showcasing the artist's talent. (Những sắc tố tươi tắn sáng sủa và cụ thể tinh xảo bên trên tranh ảnh thiệt sự xứng đáng không thể tinh được, thể hiện nay tài năng của họa sỹ.

3. Unimpressive (tính từ): Diễn miêu tả điều gì cơ không khiến tuyệt vời, ko đầy đủ nhằm thực hiện cho tất cả những người không giống thấy không thể tinh được hoặc hào hứng.
Ví dụ: The candidate's lack of preparation during the interview made a very unimpressive impression on the hiring managers. (Sự thiếu thốn sẵn sàng của người tìm việc vô cuộc phỏng vấn nhằm lại tuyệt vời cực kỳ ko đảm bảo chất lượng so với những người dân vận hành tuyển chọn dụng.)

4. Impressively (trạng từ): Diễn miêu tả phương thức, hành vi hoặc sự khiếu nại khiến cho người không giống thấy không thể tinh được hoặc trầm trồ.
Ví dụ: She played the challenging piano piece impressively, earning praise from both the judges and the audience. (Cô ấy nghịch ngợm một quãng nhạc trở ngại bên trên piano một cơ hội tuyệt vời, sẽ có được tiếng tuyên dương kể từ cả HĐ Giám Khảo lẫn lộn người theo dõi.)

5. Impressiveness (danh từ): Sự thực hiện tuyệt vời hoặc đặc thù khiến cho người không giống thấy không thể tinh được hoặc trầm trồ.
Ví dụ: The sheer size and architecture of the ancient cathedral added to tướng its impressiveness as a historical monument. (Kích thước hơn hẳn và phong cách thiết kế của phòng thờ cổ điển đã trải gia tăng tính tuyệt vời của chính nó như 1 di tích lịch sử lịch sử dân tộc.)

6. Impression (danh từ): đè tượng hoặc cảm biến nhưng mà một người hoặc một vật gì cơ nhằm lại vô tâm trí hoặc ngược tim.
Ví dụ: The movie left a lasting impression on the audience due to tướng its powerful storyline and emotional performances. (Bộ phim nhằm lại tuyệt vời thâm thúy trong trái tim người theo dõi bởi vì tình tiết mạnh mẽ và tự tin và trình diễn xuất ăm ắp xúc cảm.)

7. Impressionable (tính từ): Miêu miêu tả đặc thù của một người dễ dẫn đến tác động, dễ dàng tin cẩn vô những gì người không giống thưa hoặc thực hiện.
Ví dụ: Adolescents' minds are often quite impressionable, making them susceptible to tướng peer pressure. (Tâm trí của thanh thiếu thốn niên thông thường khá dễ dẫn đến tác động, khiến cho bọn họ dễ dẫn đến áp lực nặng nề kể từ bằng hữu.)

8. Impressibility (danh từ): Sự dễ dẫn đến tác động hoặc thực hiện tuyệt vời bởi vì những gì người không giống thưa hoặc thực hiện.
Ví dụ: The impressibility of young minds is evident in how they readily absorb and adopt new ideas. (Sự dễ dẫn đến tác động của tâm trí trẻ con thể hiện nay rõ rệt vô cơ hội bọn họ nhanh gọn lẹ tiếp nhận và đồng ý phát minh mới nhất.)

III. ​​​​Impressed lên đường với giới kể từ gì?

Impressed kèm theo với giới kể từ BY và WITH là 2 cơ hội dùng thịnh hành nhất của tính kể từ này. Cùng mò mẫm hiểu sâu sắc rộng lớn về những cách sử dụng này nhé!

null

1. Impressed + by

"Impressed by + sth" là 1 trong những cấu hình vô giờ đồng hồ Anh thông thường được dùng nhằm diễn tả việc ai cơ cảm thấy ngưỡng mộ, trầm trồ hoặc kính phục về một vụ việc, hoặc một Đặc điểm này cơ. 

Ví dụ: I was impressed by his dedication to tướng his studies; he consistently puts in the effort to tướng excel. (Tôi cảm nhận thấy ngưỡng mộ sự nhiệt tình của anh ấy ấy trong các công việc học; anh ấy luôn luôn nỗ lực nhằm đạt được thành công xuất sắc.)

XEM THÊM: 

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

Xem thêm: câu đố khó nhất thế giới

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

2. Impressed + with

"Impressed with + sb/sth" cũng là 1 trong những cấu hình thông thường được dùng nhằm diễn tả việc ai cơ cảm thấy ngưỡng mộ, trầm trồ hoặc kính phục về một vụ việc hoặc một Đặc điểm này cơ. 

Ví dụ:

  • I was impressed with her professionalism and how well she handled the difficult situation. (Tôi cảm nhận thấy ngưỡng mộ sự có tính chuyên nghiệp của cô ý ấy và cơ hội cô ấy xử lý trường hợp trở ngại.)
  • Many students are impressed with Professor Johnson. (Nhiều SV cảm nhận thấy ngưỡng mộ Giáo sư Johnson)

IV. Cấu trúc Impress ở dạng nguyên vẹn thể

1. Impress + on/upon

Cấu trúc "to impress + sth + upon/on + sb" dùng diễn tả việc ai cơ tạo nên tuyệt vời mạnh mẽ và tự tin hoặc truyền đạt một chủ ý, kỹ năng, hoặc độ quý hiếm ví dụ cho tất cả những người không giống một cơ hội mạnh mẽ và tự tin và dứt khoát. 

Ví dụ: 

  • The teacher impressed the importance of honesty upon the students, emphasizing that integrity is crucial in both academics and life. (Giáo viên đang được tạo nên tuyệt vời về vai trò của chân thực mang đến học viên, nhấn mạnh vấn đề rằng tính liêm chủ yếu cần thiết vô cả học hành và cuộc sống đời thường.)
  • The coach impressed on the players the importance of teamwork and communication to tướng achieve victory on the field. (Huấn luyện viên đang được truyền đạt vai trò của thao tác group và tiếp xúc nhằm đạt được thắng lợi bên trên Sảnh.)

2. Impress + with/by

Cấu trúc “to impress + sb + with/by + sth" dùng làm diễn tả việc tạo nên tuyệt vời hoặc khiến cho ai cơ trầm trồ trải qua một Đặc điểm ví dụ hoặc một góc nhìn này cơ. 

Ví dụ: 

  • She impressed her quấn with her innovative ideas for improving the company's marketing strategies. (Cô ấy đang được tạo nên tuyệt vời mang đến sếp bởi vì những phát minh tạo ra nhằm nâng cao kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp lớn.)
  • The motivational speaker impressed the audience by sharing his personal success story and the lessons he learned along the way. (Người trình diễn thuyết truyền động lực đang được tạo nên tuyệt vời mang đến người theo dõi bằng phương pháp share mẩu chuyện thành công xuất sắc cá thể của anh ấy ấy và những bài học kinh nghiệm anh ấy học tập được bên trên đoạn đường cơ.)

V. Bài tập dượt vận dụng

Sử dụng những cấu hình với “impressed” và “impress” nhằm hoàn thiện những câu bên dưới đây:

1. My parents were __________ my determination to tướng learn a new language on my own.

2. The artist __________ the audience __________ his breathtaking paintings.

3. The coach wants to tướng __________ the team the importance of sportsmanship.

4. The restaurant's exquisite cuisine __________ even the most discerning food critics, receiving rave reviews for its flavors and presentation.

5. The teacher was __________ the students' insightful questions during the classroom discussion, showing their genuine curiosity and engagement.

Đáp án:

1. impressed with/by

2. impressed - with/by

3. impress upon

Xem thêm: Trực tiếp Ca Khia TV - Địa chỉ xem live đá bóng chất lượng

4. impressed

5. impressed by

Kết luận

Như vậy, nội dung bài viết bên trên đang được tổ hợp toàn cỗ những vấn đề cần thiết cần thiết Note xoay xung quanh chủ thể “​​​​Impressed lên đường với giới kể từ gì?”. Hy vọng rằng với những kỹ năng được share bên trên, chúng ta có thể mạnh mẽ và tự tin vận dụng vô vào thực tiễn. Hình như, hãy ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ đồng hồ Anh không lấy phí tại đây nhằm hiểu rằng năng lực của tớ nhé. Langmaster chúc chúng ta trở nên công!