icon trái tim bằng tay

Copy / Paste

Nhấp vô hình tượng nhằm sao chép vô clipboard ▼

Xem thêm: những bài viết chúc mừng sinh nhật con trai hay nhất

Bạn đang xem: icon trái tim bằng tay

Nghĩa là gì

Applebàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo
GoogleN/A
TwitterBàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo
Unicodebàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo
Từ đồng nghĩabúng tay, chi phí, gia tài, trái ngược tim, thương yêu và vướng tiền
Chuyên mụcMặt cười cợt & Mọi người | ngón tay một phần
ThẻBiểu tượng xúc cảm tay | Biểu tượng xúc cảm trái ngược tim

Hình ảnh

Bàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo cánh biểu tượng

emoji unicode nghĩa là gì Màu domain authority nhiều dạng
🫰 1FAF0 bàn tay với ngón trỏ và ngón dòng sản phẩm bắt chéo 🫰🏻 🫰🏼 🫰🏽 🫰🏾 🫰🏿