học viện nông nghiệp tuyển sinh 2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

Bạn đang xem: học viện nông nghiệp tuyển sinh 2022

_______________

Số: 1018/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 10 mon 06 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022[1]

Học viện Nông nghiệp nước Việt Nam - mã ngôi trường HVN (tên trước đấy là ngôi trường Đại học tập Nông nghiệp I) là ngôi trường ĐH công lập trọng tâm vương quốc, nhiều ngành, đóng góp bên trên thị trấn Gia Lâm, TP.HCM Thành Phố Hà Nội. Học viện tuyển chọn sinh ĐH hệ chủ yếu quy năm 2022 (khoá 67) với 5.830 chỉ chi phí (Phụ lục 1) bao hàm 25 group ngành huấn luyện.

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NGÀNH XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển chọn là những người dân chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

2. Nhóm ngành/ngành xét tuyển

Học viện xét tuyển chọn bám theo 25 group ngành bao hàm 47 ngành với 74 thường xuyên ngành huấn luyện (Phụ lục 1), 5 lịch trình huấn luyện quốc tế, nhiều lịch trình vày kép, huấn luyện tích phù hợp với nhiều ưu đãi mang lại SV.

II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Học viện xét tuyển chọn bám theo 04 phương thức: (1) Xét tuyển chọn thẳng; (2) Xét tuyển chọn phụ thuộc thành phẩm học tập triệu tập học tập phổ thông (THPT); (3) Xét tuyển chọn kết hợp; và (4) Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thí sinh tiếp tục trúng tuyển chọn nhập group ngành tiếp tục đưa ra quyết định lựa lựa chọn ngành hoặc lịch trình huấn luyện như sau:

(1) Chọn ngành huấn luyện nhập group ngành trúng tuyển chọn bám theo nhu yếu, sở trường Khi thực hiện giấy tờ thủ tục xác nhận nhập học/nhập học;

(2) Chọn một trong số chương trình: Chương trình quốc tế, Chương trình Anh Quốc (ngành Tài chủ yếu, Đầu tư, hướng dẫn hiểm); Chương trình New Zealand (ngành Kinh tế tài chính);

(3) Chọn thường xuyên ngành huấn luyện nhập ngành tiếp tục nhập học tập sẽ tiến hành tiến hành nhập học tập kỳ thứ hai của khóa đào tạo bám theo quy toan của Học viện;

(4) Chọn lịch trình vày kép sẽ được cấp cho 2 vày ĐH Khi chất lượng nghiệp sẽ tiến hành tiến hành nhập học tập kỳ thứ hai của khóa đào tạo bám theo thông tin của Học viện;

(5) Chọn bám theo học tập những lịch trình huấn luyện tích ăn ý của những tập đoàn lớn, công ty.

1. Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển

Học viện xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn những group đối tượng người dùng bám theo quy toan của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

Học viện nhận nhập học tập với ĐK so với những tình huống bên dưới đây:

(1) Thí sinh là kẻ dân tộc bản địa thiểu số cực kỳ không nhiều người bám theo quy toan hiện tại hành của nhà nước hoặc sỹ tử đôi mươi thị trấn bần hàn biên thuỳ, hải hòn đảo nằm trong chống Tây Nam Sở hoặc sỹ tử với điểm thông thường trú kể từ 3 năm trở lên trên, học tập 3 năm và chất lượng nghiệp trung học phổ thông bên trên những thị trấn bần hàn (học sinh học tập phổ thông dân tộc bản địa nội trú tính bám theo điểm thông thường trú) bám theo quy toan của nhà nước, Thủ tướng mạo nhà nước được trao nhập học tập những ngành nằm trong group ngành Nông nghiệp và Thủy sản (các mã nhóm: HVN02, 03, 06, 11, 13, 18, 24) và những group ngành không giống Khi với học tập lực đạt loại khá tối thiểu một năm bên trên những ngôi trường trung học phổ thông.

(2) Thí sinh là kẻ quốc tế với thành phẩm đánh giá kỹ năng và kiến thức và năng lượng Tiếng Việt (hoặc Tiếng Anh so với những lịch trình giảng dạy dỗ vày Tiếng Anh) thỏa mãn nhu cầu quy toan hiện tại hành của Sở trưởng Sở GD&ĐT.

2. Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm học hành bên trên những ngôi trường trung học phổ thông, ngôi trường thường xuyên, năng khiếu sở trường (Xét học tập bạ)

a) Điều khiếu nại xét tuyển:

Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm tầm cả năm lớp 11 (đối với mùa xét tuyển chọn 1) hoặc lớp 12 (đối với những mùa xét tuyển chọn sau) bám theo thang điểm 10 của 3 môn bám theo tổng hợp xét tuyển chọn, nằm trong điểm ưu tiên (nếu có) đạt kể từ đôi mươi,0 điểm trở lên trên.

  b) Cách tính điểm xét tuyển:

* Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển chọn = ĐTBcn môn 1 + ĐTBcn môn 2 + ĐTBcn môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

* Điểm ưu tiên:

- Điểm ưu tiên bám theo chống và bám theo đối tượng người dùng tiến hành bám theo quy toan của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo: Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn trong những group đối tượng người dùng là 1 trong,0 điểm và trong những chống tiếp đến là 0,25 điểm.

c)      Nguyên tắc xét tuyển

Thí sinh ĐK xét tuyển chọn bám theo group ngành với tối nhiều 02 nguyện vọng (NV) ứng 2 group ngành huấn luyện và được xét tuyển chọn bám theo trật tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển chọn NV1 sẽ không còn được xét tuyển chọn NV2. Thí sinh ko trúng tuyển chọn nhập NV2 tiếp tục ĐK thì nối tiếp được xét tuyển chọn nhập những group ngành không giống lúc còn tiêu chí. Thí sinh hoàn toàn có thể được đánh giá đem ngành/chuyên ngành nhập thời hạn học hành bám theo quy toan.

Thí sinh trúng tuyển chọn với điểm xét tuyển chọn to hơn hoặc vày điểm trúng tuyển chọn bám theo nấc kể từ cao xuống thấp cho tới không còn tiêu chí hoặc tiêu chí sót lại của từng group ngành của công thức này. Đối với những sỹ tử với điểm cân nhau xét tuyển chọn ở cuối list thì xét bám theo trật tự ưu tiên bám theo quy toan của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra. Mức chênh chếch điểm xét tuyển chọn trong những tổng hợp là ko điểm.

3. Phương thức 3: Xét tuyển chọn phối kết hợp

Xét kể từ cao xuống thấp cho tới không còn tiêu chí bám theo Đề án tuyển chọn sinh của Học viện dựa vào những tiêu chuẩn xét tuyển chọn phối kết hợp và trật tự ưu tiên như sau:

(1) Học lực đạt loại khá tối thiểu một năm bên trên những ngôi trường trung học phổ thông và nhập cuộc kỳ đua lựa chọn học viên xuất sắc vương quốc, quốc tế hoặc đua khoa học tập, nghệ thuật cấp cho vương quốc, quốc tế tự Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tổ chức triển khai, cử nhập cuộc hoặc đoạt giải quán quân, nhì, tía và khuyến nghị trong số môn đua học viên xuất sắc cấp cho tỉnh/thành phố; thời hạn đoạt giải không thật 3 năm tính cho tới thời khắc xét tuyển chọn.

(2) Học lực đạt loại khá tối thiểu một năm bên trên những ngôi trường trung học phổ thông và với thành phẩm đua SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt ít nhất kể từ 1050/1600 điểm hoặc ACT (American College Testing) đạt ít nhất kể từ 22 điểm hoặc điểm đua chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế IELTS kể từ 5.5 điểm hoặc những chứng từ Tiếng Anh quốc tế tương tự không giống tự Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra công tía. Thí sinh trúng tuyển chọn được lựa lựa chọn bám theo học tập những lịch trình sau đây:

a) Chương trình quốc tế (Đào tạo ra vày Tiếng Anh) những ngành: Công nghệ sinh học tập, Khoa học tập cây cối, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài chủ yếu, Quản trị sale (và được sắp xếp học tập nằm trong SV năm thứ hai của lịch trình khơi tạo).

b) Chương trình Anh quốc: Do Đại học tập GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY (GCU) cấp cho vày Cử nhân ngành Tài chủ yếu, Đầu tư, hướng dẫn hiểm.

c) Chương trình New Zealand: Do Đại học tập MASSEY UNIVERSITY cấp cho vày Cử nhân ngành Kinh tế - Tài chủ yếu.

(3) Học lực đạt loại khá tối thiểu một năm bên trên những ngôi trường trung học phổ thông và với điểm thành phẩm đua chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế chuyên môn IELTS 4.0 điểm, TOEFL iBT 30 điểm, TOEFL ITP 450 điểm,  A2 Key (KET) Cambridge English hoặc với 1 trong số chứng từ tin cậy học tập quốc tế: IC3, ICDL, MOS.

(4) Hạnh kiểm chất lượng, học tập lực đạt loại xuất sắc từ là 1 học tập kỳ và kể từ 3 học tập kỳ khá trở lên trên nhập lịch trình học tập trung học phổ thông.

4. Phương thức 4: Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (theo quy toan, chương trình của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra và bám theo Đề án của Học viện)

a) Điều khiếu nại xét tuyển: Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm những bài bác thi/môn đua bám theo thang điểm 10 bám theo tổng hợp xét tuyển chọn cùng theo với điểm ưu tiên đối tượng người dùng, chống bám theo quy toan. Mức chênh chếch điểm xét tuyển chọn trong những tổng hợp là ko điểm. Học viện tiếp tục công tía ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào sau khoản thời gian với thành phẩm đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

  b) Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển chọn = Điểm đua môn 1 + Điểm đua môn 2 + Điểm đua môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Học viện Nông nghiệp nước Việt Nam thừa nhận và dùng thành phẩm miễn bài bác đua môn nước ngoài ngữ bên trên Quy chế đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông nhằm xét tuyển chọn ĐH chủ yếu quy năm 2022.

* Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên bám theo chống và bám theo đối tượng người dùng tiến hành bám theo quy toan của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo: Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn trong những group đối tượng người dùng là 1 trong,0 điểm và trong những chống tiếp đến là 0,25 điểm.

Ngưỡng đáp ứng quality của khối ngành Sư phạm được tiến hành bám theo quy toan hiện tại hành của Sở GĐ&ĐT đối với toàn bộ những công thức xét tuyển chọn.

III. THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1.   Thời gian giảo xét tuyển

1.1 Phương thức 1 (Xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển) và Phương thức 4 (Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022)

Thời gian giảo xét tuyển chọn được tiến hành bám theo quy toan, chương trình của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra và bám theo Đề án tuyển chọn sinh của Học viện Nông nghiệp nước Việt Nam.

1.2 Phương thức 2 (Xét học tập bạ) và Phương thức 3 (Xét tuyển chọn kết hợp)

TT

Nội dung

Đợt 1[1]

Đợt 2

Xem thêm: trang trí hội trường lớp 9

1

Nhận làm hồ sơ xét tuyển

01/03 – 10/04/2022

05/05 - 20/06/2022

2

Thông báo thành phẩm xét tuyển

12/04/2022

23/06/2022

Học viện tiếp tục công tía thời hạn xác nhận nhập học tập / nhập học tập so với sỹ tử đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn nhập Giấy báo đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn đăng lên vấn đề bên trên website: daotao.trungtamdaytienghan.edu.vn/xettuyen và https://tuyensinh.trungtamdaytienghan.edu.vn.

2. Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh viết lách nhập Phiếu ĐK xét tuyển chọn hoặc ĐK xét tuyển chọn trực tuyến bám theo kiểu của Học viện. Học viện tiếp tục đánh giá và so sánh vấn đề bên trên Phiếu với làm hồ sơ gốc của sỹ tử sau khoản thời gian sỹ tử thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập.

* Đối với sỹ tử ĐK xét tuyển chọn bám theo Phương thức 1 (Tuyển trực tiếp và ưu tiên xét tuyển) và Phương thức 4 (Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm đua chất lượng nghiệp THPT): Đăng ký xét tuyển chọn bám theo kiểu phiếu và chỉ dẫn của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

* Đối với sỹ tử ĐK xét tuyển chọn bám theo Phương thức 2 (Xét học tập bạ) và Phương thức 3 (Xét tuyển chọn kết hợp): PHIẾU 1-1 (Đợt 1), PHIẾU 1-2 (Đợt 2).

3. Cách thức nộp hồ nước sơ

Thí sinh hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ bám theo một trong những 3 cơ hội sau:

+ Trực tuyến bên trên website: https://trungtamdaytienghan.edu.vn/dkxt

+ Trực tiếp bên trên Ban Quản lý huấn luyện, Học viện Nông nghiệp nước Việt Nam (Phòng 121, tầng trệt, Nhà Hành chính);

+ Chuyển vạc thời gian nhanh qua loa bưu năng lượng điện về địa chỉ: Ban Quản lý huấn luyện, Học viện Nông nghiệp nước Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Thành Phố Hà Nội.

IV. THÔNG TIN VỀ LỆ PHÍ, HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

1.  Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng

2.  Học phí năm 2021-2022 so với SV chủ yếu quy.

STT

Nhóm ngành

Mức học tập phí hiện tại

(triệu đồng/năm)

1

Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản (Khoa học tập cây cối, hướng dẫn vệ thực vật, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, …)

11,6

2

Nhóm ngành KHXH và vận hành (Kinh tế, Quản lý khu đất đai, Kế toán, QTKD, Xã hội học tập, Ngôn ngữ Anh, …)

13,45

3

Kỹ thuật và Công nghệ (CNSH, công nghệ thông tin, Cơ năng lượng điện, Môi trường…)

16,0

4

Công nghệ thực phẩm

16,7

5

Thú y

19,8

Ghi chú: Học phí trong thời gian cho tới tiếp tục bám theo suốt thời gian và quy toan của Nhà nước.

3. tin tức học tập bổng

Học viện có rất nhiều học tập bổng du học tập, học hành, phân tích khoa học tập và khởi nghiệp ở nội địa và quốc tế với tổng mức quy thay đổi ngay sát 30 tỷ VNĐ, rõ ràng như sau:

 + đôi mươi suất học tập bổng “Tài năng” dành riêng cho sỹ tử với điểm xét tuyển chọn hoặc kết quả học hành tối đa (miễn 100% chi phí khóa học nhập thời hạn học hành 4 - 5 năm);

+ Hàng trăm suất học tập bổng “Khởi nghiệp”, học tập bổng “Chào tân sinh viên”, học tập bổng “Thắp sáng sủa ước mơ”, học tập bổng tài trợ kể từ những cá thể, công ty, tổ chức triển khai.

+ Ưu tiên xét cấp cho học tập bổng “Sinh viên toàn cầu” cho những sỹ tử cừ, với kết quả nhập hoạt động và sinh hoạt xã hội, với năng lượng giờ đồng hồ Anh nhập cuộc trao thay đổi, chia sẻ văn hóa truyền thống, thực tập dượt sinh quốc tế bên trên Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Nước Hàn, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy...

+ Hàng ngàn suất học tập bổng khuyến nghị học hành bám theo quy toan của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

Để được tư vấn không thiếu về vấn đề tuyển chọn sinh vào năm 2022, van contact với số năng lượng điện thoại: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

Địa chỉ liên hệ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Website: www.trungtamdaytienghan.edu.vn; http://tuyensinh.trungtamdaytienghan.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Nơi nhận:

- Thí sinh (website);

- Sở NN&PTNT, Sở GD&ĐT (để bc);

- HĐHV, BGĐ (để b/c)

- Các ĐV (để p/h)

- Lưu: VPHV, QLĐT, LTS(10).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Xem thêm: cách ghi đơn xin việc

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường


[1] Thông báo này thay cho thế Thông báo số 179/TB-HVN ngày 28/01/2022