học phí bách khoa đà nẵng

Theo công tía tiên tiến nhất về tuyển chọn sinh vào năm 2023, Trường Đại học tập Bách khoa – Đại học tập Thành Phố Đà Nẵng đang được thông báo nấc ngân sách học phí của Trường, rõ ràng như sau:
Đối với lịch trình Đại trà đem nấc ngân sách học phí kể từ 21.750.000 VNĐ/năm cho tới 26.100.000 VNĐ/năm, group ngành Công nghệ - Kỹ thuật đem nấc ngân sách học phí là 21.750.000 VNĐ/năm, những ngành sót lại đem ngân sách học phí là 26.100.000 VNĐ/năm.
Mức ngân sách học phí của Chương trình tiên tiến và phát triển là 34.000.000 VNĐ/năm, Chương trình PFIEV là 21.750.000 VNĐ/năm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Học phí Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 34.000.000 Đại trà
2 7480106 Kỹ thuật máy tính A00, A01 26.100.000 Đại trà
3 7420201 Công nghệ sinh học A00, D07, D08 26.100.000 Đại trà
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, D07 26.100.000 Đại trà
5 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 26.100.000 Đại trà
6 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01 26.100.000 Đại trà
7 7580205 Kỹ thuật kiến thiết công trình xây dựng kí thác thông A00, A01 21.750.000 Đại trà
8 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, D07 21.750.000 Đại trà
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00, A01 26.100.000 Đại trà
10 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01 26.100.000 Đại trà

1

Bạn đang xem: học phí bách khoa đà nẵng

A00, A01

34.000.000
Đại trà

2

A00, A01

26.100.000
Đại trà

3

A00, D07, D08

26.100.000
Đại trà

4

A00, D07

26.100.000
Đại trà

5

A00, A01

26.100.000
Đại trà

Xem thêm: vẽ tranh quê hương đơn giản mà đẹp

6

A00, A01

26.100.000
Đại trà

7

A00, A01

21.750.000
Đại trà

8

A00, D07

21.750.000
Đại trà

9

A00, A01

26.100.000
Đại trà

10

Xem thêm: ghép 2 video thành 1

A00, A01

26.100.000
Đại trà

Trên đó là nấc ngân sách học phí dự con kiến của Trường Đại học tập Bách khoa – Đại học tập Thành Phố Đà Nẵng mang lại năm học tập 2023 – 2024, trong suốt lộ trình tăng ngân sách học phí trong những năm sau tiếp tục theo dõi quy lăm le của Nhà nước. Các lịch trình huấn luyện bên trên Trường được tổ chức triển khai theo như hình thức tín nên làm đơn giá bán ngân sách học phí từng tín chỉ được quy thay đổi kể từ nấc ngân sách học phí theo dõi thời hạn, ngân sách học phí từng học tập kỳ tùy thuộc vào số tín chỉ SV ĐK học tập.
Đồng thời, Nhà ngôi trường cũng để dành rời khỏi thật nhiều ngân sách mang lại việc khuyến nghị tiếp thu kiến thức, với mọi lịch trình miễn, tách ngân sách học phí mang lại nhiều đối tượng người dùng không giống nhau như: Chính sách ưu đãi nhập tuyển chọn sinh lên tới mức 100% ngân sách học phí ở học tập kỳ thứ nhất mang lại tân SV đem thành quả tuyển chọn sinh cao, quyết sách khuyến nghị tiếp thu kiến thức được xét sau từng học tập kỳ, quyết sách tương hỗ theo dõi quy lăm le ở trong nhà ngôi trường mang lại SV đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại, ...