hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

Tuyển luyện chung

Một số bài xích nằm trong kể từ khoá

Một số bài xích nằm trong tác giả

Đăng vị Vanachi nhập 31/05/2004 21:09, đang được sửa 9 phen, phen cuối vị Vanachi nhập 27/02/2021 09:22

Bạn đang xem: hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

Ca khúc: Yên hoa tam nguyệt; Thể hiện: Đồng Lệ 童丽

Đang vận chuyển...

Giọng dìm Trần Thiện Tùng

黃鶴樓送孟浩然之廣陵

故人西辭黃鶴樓,
煙花三月下揚州。
孤帆遠影碧空盡,
惟見長江天際流。

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây kể từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há .
Cô phàm viễn hình ảnh bích ko tận,
Duy con kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Dịch nghĩa

Bạn cũ kể từ biệt bên trên lầu Hoàng Hạc trở về phía tây,
Tháng khoác lác sương, xuống Dương Châu.
Bóng cái buồm lẻ phía xa thẳm dần dần khuất nhập vào nền trời xanh rờn,
Chỉ còn thấy dòng sản phẩm Trường Giang vẫn chảy mặt mũi trời.


(Năm 726)

Hoàng Hạc lâu ở tây-nam thị xã Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Quảng Lăng ni nằm trong thị xã Giang Đô, tỉnh Giang Tô.

Bài thơ này được dùng trong số công tác SGK Văn học tập 10 tiến trình 1990-2006, SGK Ngữ văn 10 tiến trình kể từ 2007.

Xếp theo:

Trang nhập tổng số 7 trang (62 bài xích trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu
Tháng khoác lác sương xuống Dương Châu
Bóng buồm chìm láo nháo nhập trời biếc
Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Phía tây chúng ta biệt Hạc lâu
Tháng tía trẩy xuống Dương Châu thuận dòng
Cánh buồm bóng bú mớm màu sắc không
Trông xa thẳm White xoá nước sông mặt mũi trời

Xem thêm: sách giáo khoa toán 11


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá vấn đề, 1995

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Hoàng Hạc lầu xưa chúng ta cũ rời
Dương Châu hoa sương mon tía xuôi
Buồm đơn bóng bú mớm nhập xanh rờn biếc
Chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn kể từ lầu Hạc lên đường
Giữa mùa hoa sương châu Dương xuôi dòng
Bóng buồm đang được khuất bầu không
Trông theo đuổi chỉ thấy dòng sản phẩm sông mặt mũi trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn cũ rời tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng khoác lác sương, xuống Dương Châu.
Buồm đơn, bóng láo nháo nhập mây biếc,
Chỉ thấy Trường Giang xuôi mãi đâu...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Giã lầu Hoàng Hạc chúng ta thoát ly tớ
Hoa sương Dương trở nên tiết mon tía
Thăm thẳm không khí buồm một cánh
Trường giang nước chảy cho tới trời xa thẳm...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Giã kể từ Hoàng Hạc chúng ta về tây
Cảnh tiết trở nên Dương hoa sương bay
Nhòa nhạt nhẽo trời xanh rờn buồm khuất bóng
Trường Giang cuồn cuộn tận chân trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn rời kể từ tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng tía sương sương cho tới Dương Châu.
Buồm đơn bú mớm bóng thân thiết trời biếc,
Duy thấy Trường Giang cuồn cuộn mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Xem thêm: bật cookie trong trình duyệt

Hoàng Hạc phía tây dắt díu chúng ta già
Tháng khoác lác sương Dương Châu xa thẳm
Buồm côi dần dần thất lạc chân mây biếc
Chỉ thấy Trường Giang nước chảy qua

Lầu Hạc về tây dắt díu biệt nhau,
Tháng khoác lác sương xuống Dương Châu.
Buồm côi chuồn bóng nhập ko biếc.
Chỉ thấy Trường Giang sóng White màu sắc.

Trang nhập tổng số 7 trang (62 bài xích trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối