hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Tiếp bám theo chuỗi bài học kinh nghiệm về các thì vô giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta kế tiếp mò mẫm hiểu về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, công thức, tín hiệu nhận thấy, cơ hội dùng bọn chúng rời khỏi sao nhé!

Bạn đang xem: hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous tense) là thì dùng để làm chỉ hành động xẩy ra vô vượt lên khứ vẫn tiếp tục ở hiện nay tạicó năng lực tiếp diễn trong tương lai.

Thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp nối nhấn mạnh vấn đề về khoảng chừng thời hạn của hành vi vẫn xẩy ra tuy nhiên không tồn tại sản phẩm rõ ràng rệt.

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Công thức

S + have/has + been + V-ing

• He/ She/ It/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko điểm được dùng has

• I/You/ We/ They/ Danh kể từ số nhiều sử dụng have

Ví dụ

- I have been studying at this school for 3 years. (Tôi vẫn học tập ở ngôi trường này được 3 năm.)

- She has been playing sports for a month. (Cô ấy vẫn đùa thể thao được một mon.)

CÂU PHỦ ĐỊNH

Công thức

S + have/has + not + been + V-ing

Chú ý

(Viết tắt)

has not = hasn’t

have not = haven’t

Ví dụ

- I haven't been playing basketball for 5 years. (Tôi đang không đùa bóng rổ vô 5 năm.)

- He hasn't been playing games with má in a year. (Anh ấy đang không đùa trò đùa với tôi vô 1 năm.)

CÂU NGHI VẤN

Câu ngờ vấn dùng trợ động kể từ (Câu căn vặn Yes/ No)

Công thức

Q: Have/Has + S + been + V-ing?

A: Yes, S + have/has.

No, S + haven’t/hasn’t.

Ví dụ

- Have you been studying here for 1 hour yet? (Bạn vẫn học tập ở trên đây được một giờ đồng hồ chưa?)

- Has he been playing chess for a month? (Anh ấy vẫn đùa cờ được một mon chưa?)

 Câu ngờ vấn dùng kể từ căn vặn chính thức vì chưng Wh-

Công thức

Wh- + have/has + S + been + V-ing?

Ví dụ

What have you been doing here for 2 hours? (Bạn đã trải gì ở trên đây tận 2 tiếng?)

Các chúng ta nằm trong coi thêm thắt tổng kết những thì giờ đồng hồ Anh nhằm nắm rõ và thực hiện bài xích tập dượt nha:

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp nối dùng để làm chỉ hành động chính thức vô vượt lên khứ và kéo dãn liên tiếp cho tới hiện nay tại.

Thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp nối thông thường được dùng với:

  • những động kể từ chỉ vụ việc với đặc điểm lâu lâu năm (work, live, study, learn…)
  • các trạng ngữ như: for + khoảng chừng thời hạn, since + mốc thời hạn vô vượt lên khứ …

để nhấn mạnh vấn đề đặc điểm liên tiếp và kéo dãn của hành vi.

Ví dụ:

He’s been running for 2 hours. (Anh ấy chạy liên tiếp 2 giờ đồng hồ đồng hồ thời trang rồi, và vẫn còn đấy đang làm việc tiếp.)

I’ve been trying lớn fix this computer since yesterday. (Tôi vẫn và đang được nỗ lực sửa chiếc máy tính này kể từ ngày hôm qua cho tới giờ, và vẫn ko sửa được.)

They’ve been waiting for ages. (Họ vẫn chờ đón lâu lắm rồi, vẫn cần đợi tiếp.)

I’ve been thinking about this issue all day long. (Tôi vẫn và đang được tâm lý về yếu tố này một ngày dài rồi, vẫn ko nghĩ về rời khỏi.)

Dành tặng chúng ta học tập IELTS mối cung cấp 15 ebooks kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, tự IELTS Fighter biên soạn, với đầy đủ kể từ ngữ pháp, kể từ vựng cho tới 4 khả năng nhằm ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn click qua loa trên đây ĐK nhận nhé: https://quatang.trungtamdaytienghan.edu.vn/15sach 

tang-15-ebook-ielts-fighter

Dấu hiệu nhận biết

- Since + mốc thời hạn (không rõ ràng ràng)

Ví dụ: I have been playing chess since childhood. (Tôi vẫn đùa cờ kể từ lúc còn nhỏ.)

- For + thời hạn chủ yếu xác

Ví dụ: I have been studying English for 3 hours. (Tôi vẫn học tập giờ đồng hồ Anh vô 3h.)

- All +  khoảng chừng thời gian

Ví dụ: I have been playing games all morning. (Tôi vẫn chơi trò giải trí cả buổi sáng sớm.)

- Từ nhận thấy gồm: All day, all week, since, for, for long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and ví far, at the moment.

Phân biệt thì HTHT và HTHTTD

Với và một câu văn, việc dùng 2 thì này tiếp tục mang đến những sắc thái nghĩa không giống nhau.

Thì lúc này trả thành

Thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn

Chức năng

Nhấn mạnh vô sản phẩm của hành động

Nhấn mạnh vô sự liên tiếp của hành vi, khoảng chừng thời hạn nhưng mà hành vi cơ tiêu hao, tuy nhiên chưa xuất hiện sản phẩm rõ ràng rệt, vì thế, hành vi ấy rất có thể vẫn kế tiếp xẩy ra vô tương lai

Ví dụ

- She has learned how lớn drive a siêu xe. (= She has finished learning and she can drive now. Cô ấy vẫn học tập tài xế xong xuôi rồi, tức là giờ đây cô ấy lái được xe cộ rồi.)

- The students have done their homework. (= The students have finished doing their homework. Các em học viên đã trải xong xuôi bài xích tập dượt rồi.)

- She has been learning how lớn drive a siêu xe for weeks. (= She hasn’t finished learning yet. Cô ấy học tập tài xế bao nhiêu tuần ni vẫn ko xong xuôi, vẫn ko lái đươc, và vẫn sẽ rất cần học tập tiếp.)

- The students have been doing their homework for hours. (= They haven’t finished the homework yet, những em học viên đã trải bài xích vô hàng tiếng đồng đồ vẫn ko hoàn thiện.)

Bài tập dượt thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Sau đó là bài xích tập dượt thực hành thực tế thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp nối. Hãy đánh giá đáp án ở cuối bài học kinh nghiệm và coi kỹ Clip phía trên nhằm nghe lý giải cụ thể chúng ta nhé!

Bạn rất có thể rèn luyện thêm thắt về Hiện bên trên hoàn thiện (Present Perfect) nhằm rời bị lầm lẫn nữa đó.

Exercise 1. Cho dạng chính của động kể từ vô ngoặc ở thì Hiện bên trên hoàn thiện tiếp nối.

1.She (work) ……………………………….. here for five years.

2.I (study) ……………………………….. all day.

3.You (eat) ……………………………….. a lot recently.

4.We (live) ……………………………….. in London for six months.

5.He (play) ……………………………….. football, ví he's tired.

6.They (learn) ……………………………….. English for two years.

7.My mom (cook) ……………………………….. ví the kitchen is really hot.

8.She (go) ……………………………….. lớn the cinema every weekend for years.

9.It (rain) ……………………………….. ví the pavement is wet.

10.You (sleep) ……………………………….. for twelve hours.

11.I (not/work) ……………………………….. today.

12.You (not/eat) ……………………………….. well recently.

13.We (not/exercise) ……………………………….. enough.

14.She (not/study) ………………………………..

15.They (not/live) ……………………………….. here for very long.

16.It (not/snow) ………………………………...

17.He (not/play) ……………………………….. football for five years.

Xem thêm: tài khoản galaxy play miễn phí

18.We (not/drink) ……………………………….. enough water, that's why we feel tired.

19.I (not/sleep) ……………………………….., I was reading.

20.They (not/watch) ……………………………….. TV much recently.

Exercise 2. Cho dạng chính của động kể từ vô ngoặc.

1.He (work) ……………………………….. in this company since 1985.

2.I (wait) ……………………………….. for you since two o'clock.

3.Mary (live) ……………………………….. in Germany since 1992.

4.Why is he ví tired? He (play) ……………………………….. tennis for five hours.

5.How long (you/learn) ……………………………….. English?

6.We (look for) ……………………………….. the motorway for more phàn nàn an hour.

7.I (live) ……………………………….. without electricity for two weeks.

8.The film (not/run) ……………………………….. for ten minutes yet, but there's a commercial break already.

9.How long (she/work) ……………………………….. in the garden?

10.She (not/be) ……………………………….. in the garden for more phàn nàn an hour.

Exercise 3. Điền kể từ tương thích vô điểm trống không.

1.It has ………………… snowing a lot this week.

2.………………… your brother and sister been getting along?

3.Rick ………………… been studying hard this semester.

4.I'm tired because I ………………… been working out.

5.Julie ………………… living in Italy since May.

6.Did you know he's been teaching German ………………… fifteen years?

7.We have been watching TV ………………… we had dinner.

8.He has ………………… too hard today.

9.Has it ………………… raining since you arrived?

10.My brother has been travelling ………………… two months.

Exercise 4. Cho dạng chính của động kể từ vô ngoặc.

1.I'm bored. It (rain) ……………………………….. for hours ví I can't go out.

2.(You/use) ……………………………….. my computer again?

3.My neighbour's children (argue) ……………………………….. all morning.

4.You (not study) ……………………………….. for the maths exam.

5.Mel looks really tired. (she/work) ……………………………….. all night?

6.The kitchen's a mess because we (make) ……………………………….. a birthday cake for Dad.

7.I (read) ……………………………….. an interesting book about the history of computers.

8.Jim (not do) ……………………………….. his homework. He's been texting his friends.

Đáp án

Exercise 1.

1 – has been working

2 – have been studying

3 – have been eating

4 – have been living

5 – has been playing

6 – have been learning

7 – has been cooking

8 – has been going

9 – has been raining

10 – have been sleeping

11 – haven’t been working

12 – haven’t been eating

13 – haven’t been exercising

14 – hasn’t been studying

15 – haven’t been living

16 – hasn’t been snowing

17 – hasn’t been playing

18 – haven’t been drinking

19 – haven’t been sleeping

20 – haven’t been watching

Exercise 2.

1 – has been working

2 – have been waiting

3 – has been living

4 – has been playing

5 – have you been learning

6 – have been looking for

7 – have been living

8 – hasn’t been running

9 – has she been working

10 – hasn’t been

Exercise 3.

1 – been

2 – Have

3 – has

4 – have

5 – has

6 – for

7 – since

8 – been playing/ working…

9 – been

10 – for

Exercise 4.

1 – has been raining

2 – Have you been using

3 – have been arguing

4 – haven’t been studying

5 – Has she been working

6 – have been making

Xem thêm: cách làm hồ sơ xin việc

7 – have been reading

8 – hasn’t been doing

Trên đó là những share về thì Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present perfect continuous, chúng ta nằm trong ghi ghi nhớ nhằm dùng chính nha. Còn gì vướng mắc, hãy cmt bên dưới nhằm IELTS Fighter trả lời nhé. Chúc chúng ta học hành hiệu suất cao ^-^