familiar đi với giới từ gì

Familiar cút với giới kể từ đồ sộ, with, at. Cùng IETLSITY mò mẫm hiểu về ngữ nghĩa và cơ hội dùng của bọn chúng nhé!

Bạn đang xem: familiar đi với giới từ gì

– “Familiar” là 1 trong những tính kể từ (adjective) tức là quen thuộc hoặc thân thuộc

– “Familiar” cũng rất có thể được dùng như 1 danh kể từ (noun), tức là bạn thân thuộc, người thân trong gia đình cận, người quen.

Familiar /fəˈmɪliər/ (adj): không xa lạ, thân thuộc nằm trong, giống 

                                     (n): người thân thuộc, người quen

E.g: 

– This tuy nhiên is very familiar đồ sộ u. 

(Bài hát này vô cùng không xa lạ với tôi.)

– She was delighted đồ sộ spend time with a familiar who she hadn’t seen in years. 

(Cô ấy vô cùng phấn chấn khi được dành riêng thời hạn nằm trong với những người thân quen nhưng mà cô ấy ko bắt gặp trong vô số nhiều năm.)

II. Familiar cút với giới kể từ gì?

1. Familiar cút với giới kể từ to

(Một điểm, một vật hoặc một hướng nhìn của cuộc sống đời thường nhưng mà các bạn trải đời qua loa, đang được nghe biết hoặc thân quen thuộc)

– The street was familiar to u because I used đồ sộ live there. 

(Con lối này không xa lạ với tôi vì như thế trước đó tôi từng sinh sống ở cơ.)

– The landscape was familiar to that of the countryside where he grew up. 

(Phong cảnh giống như với vùng quê nhưng mà anh tao đang được phát triển.)

2. Familiar cút với giới kể từ with

(Mức phỏng nắm vững hoặc sự không xa lạ với cùng 1 yếu tố, một kỹ năng hoặc một người này cơ.)

– He is not familiar with the đô thị, so sánh he asked for directions. 

(Anh ấy xa lạ nằm trong với thành phố Hồ Chí Minh, vậy nên anh ấy đang được căn vặn lối.)

Xem thêm: câu đố khó nhất thế giới

I’m not familiar with this software, can you show u how đồ sộ use it? 

(Tôi xa lạ nằm trong với ứng dụng này, bạn cũng có thể chỉ mang lại tôi cơ hội dùng được không?)

3. Familiar cút với giới kể từ at

To be Familiar at= đồ sộ be good at: chất lượng về nghành này đó

(Kỹ năng hoặc sự thành thục của một người nhập một nghành hoặc một hoạt động và sinh hoạt cụ thể)

– She is very familiar at playing the guitar. (Cô ấy rất tuyệt đùa đàn guitar.)

– The chef is familiar at cooking seafood dishes. 

(Đầu nhà bếp chuyên nghiệp nấu nướng những số thủy sản.)

– She is familiar at using computer software. 

(Cô ấy chất lượng dùng những ứng dụng PC.)

III. Một số trở nên ngữ phổ cập với Familiar

Familiarity breeds contempt: trở nên ngữ này tức là sự không xa lạ rất có thể dẫn tới việc khinh thường thông thường, bất hòa hoặc mất mặt tôn trọng.

E.g: Although they used đồ sộ be close friends, familiarity eventually bred contempt between them

(Mặc cho dù chúng ta từng là bạn tri kỷ, ở đầu cuối bởi việc quá không xa lạ khiến cho chúng ta khinh thường thông thường lộn nhau)

Make oneself familiar with: trở nên ngữ này tức là mò mẫm hiểu và trở thành không xa lạ với cùng 1 điều gì cơ.

E.g: Before starting a new job, it’s important đồ sộ make oneself familiar with the company’s policies and procedures.

(Trước khi chính thức việc làm mới mẻ, cần thiết là nên thích nghi với những quyết sách và giấy tờ thủ tục của công ty)

IV. Bài tập luyện familiar đi với giới từ gì?

Điền giới kể từ phù hợp nhập điểm trống

Xem thêm: ghép 2 video thành 1

 1. I’m not very _____ using this software. Can you give u some tips?
 2. The đô thị was __________ u because I had visited it before.
 3. She is very __________ playing the piano.
 4. As an experienced salesperson, he is __________ closing đơn hàng.
 5. This dish is ____ u because it’s a traditional recipe from my family.

Đáp án:

 1. familiar with
 2. familiar to
 3. familiar at
 4. familiar at
 5. familiar to

Hy vọng nội dung bài viết này tiếp tục không ngừng mở rộng thêm thắt vốn liếng kể từ vựng, đôi khi canh ty chúng ta thoải mái tự tin rộng lớn với những bài bác tập luyện về giới từ nhé

Xem Thêm:

 • INDEPENDENT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
 • ARRIVE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
 • APPROVE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
 • BLAME ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
 • SUFFER ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
 • CAPABLE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
 • IMPRESS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?