điểm chuẩn đại học tài chính marketing 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tài Chính Marketing 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Tai Chinh Marketing phái nam 2023

Điểm chuẩn chỉnh nhập ngôi trường UFM - Đại học Tài chủ yếu - Marketing năm 2023

Trường Đại học tập Tài chủ yếu - Marketing năm 2023 đem điểm nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn ĐH chủ yếu quy theo Phương thức xét tuyển chọn phụ thuộc vào sản phẩm kỳ thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học tập phổ thông (THPT) năm 2023 (Phương thức xét tuyển chọn 5 của Trường; Mã cách thức xét tuyển: 100) là 19 điểm mang lại toàn bộ những ngành.

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học tài chính marketing 2022

Điểm chuẩn UFM - Đại học Tài chủ yếu - Marketing năm 2023 theo điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông đã được công phụ vương nhập chiều 22/8. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh những phương thức: học tập bạ, điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp, ĐGNL ĐHQGHCM phía bên dưới.

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tài Chính Marketing năm 2023 đúng chuẩn nhất tức thì sau khoản thời gian ngôi trường công phụ vương kết quả!

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tài Chính Marketing năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có

Trường: Đại Học Tài Chính Marketing - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ ăn ý môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24.6
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 25.9
3 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 21.9
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 25.8
5 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 24.2
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 24.6
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 24.8
8 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 24.8
9 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 23.6
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 24 Tiếng Anh nhân 2
11 7340405 Hệ thống vấn đề quán lý A00; A01; D01; D96 24.4
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 24.1
13 7810103_DT Quản trị công ty phượt và lữ khách (CT đặc thù) D01; D72; D78; D96 23.7
14 7810201DT Quản trị hotel (CT đặc thù) D01; D72; D78; D96 23.4
15 7810202DT Quản trị nhà hàng quán ăn và công ty ăn uống hàng ngày (CT đặc thù) D01; D72; D78; D96 22.6
16 7340101_TATP Quản trị sale (CT Tiếng Anh toàn phần) A00; A01; D01; D96 23.3
17 7340115_TATP Marketing (CT Tiếng Anh toàn phần) A00; A01; D01; D96 26
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế (CT Tiếng Anh toàn phần) A00; A01; D01; D96 25.8
19 7340101_TH Quản trị sale (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 23.4
20 7340115_TH Marketing (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 24.9
21 7340301_TH Kế toán (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 23
22 7340201_TH Tài chủ yếu - Ngân sản phẩm (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 23.1
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 24.7
24 7340116_TH Bất động sản (CT tích hợp) A00; A01; D01; D96 21.1

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo gót cách thức Điểm thi đua trung học phổ thông năm 2022

Xem thêm: tháng 1 trong tiếng anh

STT Mã ngành Tên ngành Tổ ăn ý môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 28.2
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 28.7
3 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 27.5
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 28.7
5 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 28.2
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 28.2
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D96 28.7
8 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 28.5
9 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D96 28.2
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D78; D96 27.5 Điểm bài bác thi đua giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2
11 7340405 Hệ thống vấn đề quản lí lý A00; A01; D01; D96 28
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D96 28.5
13 7810103_DT Quản trị công ty phượt và lữ hành D01; D72; D78; D96 27.5 Chương trình đặc thù
14 7810201_DT Quản trị khách hàng sạn D01; D72; D78; D96 27 Chương trình đặc thù
15 7810202_DT Quản trị nhà hàng quán ăn và công ty ăn uống D01; D72; D78; D96 27 Chương trình đặc thù
16 7340101_TATP Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
17 7340115_TATP Marketing A00; A01; D01; D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
19 7340101_TH Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 27.5 Chương trình tích hợp
20 7340115_TH Marketing A00; A01; D01; D96 28 Chương trình tích hợp
21 7340301_TH Kế toán A00; A01; D01; D96 27.5 Chương trình tích hợp
22 7340201_TH Tài chủ yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 27.5 Chương trình tích hợp
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 27.8 Chương trình tích hợp
24 7340116_TH Bất động sản A00; A01; D01; D96 27 Chương trình tích hợp

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo gót cách thức Điểm học tập bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ ăn ý môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 780
2 7340115 Marketing 870
3 7340116 Bất động sản 710
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 850
5 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng 800
6 7340301 Kế toán 800
7 7310101 Kinh tế 820
8 7380107 Luật kinh tế 850
9 7310108 Toán kinh tế 780
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 710
11 7340405 Hệ thống vấn đề quản lí lý 780
12 7340205 Công nghệ tài chính 820
13 7810103_DT Quản trị công ty phượt và lữ hành 750 Chương trình đặc thù
14 7810201_DT Quản trị khách hàng sạn 710 Chương trình đặc thù
15 7810202_DT Quản trị nhà hàng quán ăn và công ty ăn uống 710 Chương trình đặc thù
16 7340101_TATP Quản trị kinh doanh 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
17 7340115_TATP Marketing 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
18 7340120_TATP Kinh doanh quốc tế 750 Chương trình Tiếng Anh toàn phần
19 7340101_TH Quản trị kinh doanh 710 Chương trình tích hợp
20 7340115_TH Marketing 800 Chương trình tích hợp
21 7340301_TH Kế toán 710 Chương trình tích hợp
22 7340201_TH Tài chủ yếu - Ngân hàng 710 Chương trình tích hợp
23 7340120_TH Kinh doanh quốc tế 750 Chương trình tích hợp
24 7340116_TH Bất động sản 710 Chương trình tích hợp

Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Xem thêm: app chỉnh ảnh đẹp trên iphone

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh theo gót cách thức Điểm thi đua ĐGNL QG Hồ Chí Minh năm 2022

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tài Chính Marketing năm 2023 theo gót sản phẩm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá bán năng lượng, Đánh giá bán trí tuệ đúng chuẩn nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com