điểm chuẩn chuyên lớp 10 năm 2022

TPHCM - Thành Phố Hồ Chí Minh một vừa hai phải công tía điểm chuẩn chỉnh lớp 10 thường xuyên và Tiếng Anh tích thích hợp năm học tập 2022-2023. Theo tổ hợp của Lao Động, điểm chuẩn chỉnh tăng tối đa là 7,5 điểm và rời vượt trội nhất là 7,25 điểm.