di chuyển cột trong excel

Khi chúng ta dịch chuyển hoặc sao chép những mặt hàng và cột, theo đòi đem toan Excel tiếp tục dịch chuyển hoặc sao chép toàn bộ tài liệu nhưng mà bọn chúng chứa chấp, bao hàm công thức và độ quý hiếm thành phẩm, chú quí, format dù và dù ẩn.

Khi chúng ta sao chép những dù sở hữu chứa chấp công thức, những tham ô chiếu dù kha khá sẽ không còn được kiểm soát và điều chỉnh. Do cơ, nội dung của những dù và của ngẫu nhiên dù này trỏ cho tới bọn chúng hoàn toàn có thể hiển Thị trường #REF! . Nếu vấn đề này xẩy ra, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh những tham ô chiếu Theo phong cách tay chân. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy xem Phát hiện nay lỗi nhập công thức.

Bạn đang xem: di chuyển cột trong excel

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng mệnh lệnh Cắt hoặc mệnh lệnh Sao chép nhằm dịch chuyển hoặc sao chép những dù, mặt hàng và cột đang được lựa chọn tuy nhiên chúng ta cũng hoàn toàn có thể dịch chuyển hoặc sao chép bọn chúng vị loài chuột.

Theo đem toan, Excel tiếp tục hiển thị nút Tùy chọn Dán. Nếu bạn phải hiển thị lại tệp, hãy tiếp cận Nâng cao nhập Tùy lựa chọn Excel. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Tùy lựa chọn nâng lên.

 1. Chọn dù, mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Thực hiện nay một trong mỗi thao tác sau đây:

  • Để dịch chuyển mặt hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm thời, bấm vào Cắt ảnh hình tượng cắthoặc nhấn CTRL+X.

  • Để sao chép mặt hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm thời, bấm sao chép ảnh hình tượng sao chéphoặc nhấn CTRL+C.

 3. Bấm loài chuột nên nhập mặt hàng hoặc cột bên dưới hoặc phía bên phải địa điểm bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép vùng lựa chọn, rồi tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Khi chúng ta đang được dịch chuyển mặt hàng hoặc cột, nhấn vào Chèn Các dù Đã cắt.

  • Khi chúng ta đang được sao chép mặt hàng hoặc cột, nhấn vào Chèn Các dù Đã sao chép.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn thanh lịch một trang tính hoặc sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển thanh lịch sổ làm việc khác rồi chọn dù phía bên trên mặt mũi trái của vùng dán.

Lưu ý: Excel tiếp tục hiển thị viền di vận động xung quanh những dù đang được tách hoặc sao chép. Để bỏ quăng quật viền dịch chuyển, hãy nhấn Esc.

Theo đem toan, việc sửa bằng phương pháp kéo và thả sẽ tiến hành nhảy nhằm chúng ta có thể người sử dụng loài chuột nhằm dịch chuyển và sao chép những dù.

 1. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy tiến hành một trong mỗi thao tác sau:

  • Cắt và thay cho thế    Trỏ cho tới viền của vùng lựa chọn. Khi con cái trỏ phát triển thành con cái trỏ dịch chuyển Di fake con cái trỏ, hãy kéo mặt hàng hoặc cột cho tới một địa điểm không giống. Excel tiếp tục chú ý chúng ta nếu như khách hàng toan thay cho thế cột. Nhấn Hủy bỏ nhằm tách thay cho thế.

  • Sao chép và thay cho thế    Nhấn lưu giữ phím CTRL trong những khi trỏ nhập viền của vùng lựa chọn. Khi con cái trỏ loài chuột phát triển thành con cái trỏ sao chép Con trỏ sao chép, hãy kéo mặt hàng hoặc cột cho tới một địa điểm không giống. Excel ko chú ý chúng ta nếu như khách hàng toan thay cho thế cột. Nhấn CTRL+Z nếu như khách hàng không thích thay cho thế mặt hàng hoặc cột.

  • Cắt và chèn   Nhấn lưu giữ SHIFT trong những khi trỏ nhập viền của vùng lựa chọn. Khi con cái trỏ phát triển thành con cái trỏ dịch chuyển Di fake con cái trỏ, hãy kéo mặt hàng hoặc cột cho tới một địa điểm không giống.

  • Sao chép và chèn   Nhấn lưu giữ SHIFT và CTRL trong những khi trỏ nhập viền của vùng lựa chọn. Khi con cái trỏ phát triển thành con cái trỏ dịch chuyển Di fake con cái trỏ, hãy kéo mặt hàng hoặc cột cho tới một địa điểm không giống.

  Lưu ý: Hãy đảm nói rằng chúng ta nhấn lưu giữ ctrl hoặc SHIFT trong những khi tiến hành thao tác kéo và thả. Nếu chúng ta nhả CTRL hoặc SHIFT trước lúc nhả nút loài chuột, các bạn sẽ dịch chuyển mặt hàng hoặc cột chứ không sao chép bọn chúng.

Lưu ý: Bạn ko thể dịch chuyển hoặc sao chép những mặt hàng và cột ko ngay tắp lự kề vị loài chuột.

Nếu một vài ba dù, mặt hàng hoặc cột bên trên trang tính ko được hiển thị, chúng ta có thể lựa chọn sao chép toàn bộ những dù hoặc chỉ sao chép những dù hiển thị. Ví dụ: chúng ta có thể lựa chọn chỉ sao chép tài liệu tóm lược được hiện trên một trang tính được viền phía ngoài.

 1. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, nhập group Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đến Đặc biệt.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Dưới Chọn, hãy bấm Chỉ những dù coi thấy, rồi bấm OK.

 4. Trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm , bấm sao chép ảnh hình tượng sao chép hoặc nhấn Ctrl+C. .

 5. Chọn dù bên trên cùng mặt mũi trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn thanh lịch một trang tính hoặc sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển thanh lịch sổ làm việc khác rồi chọn dù phía bên trên mặt mũi trái của vùng dán.

 6. Trên tab Trang đầu, nhập nhóm Bảng tạm , bấm vào Ảnh nút hoặc nhấn Ctrl+V.

  Nếu chúng ta nhấn vào mũi thương hiệu mặt mũi dưới Dán

  Ảnh nút

  , chúng ta có thể lựa chọn từ là 1 vài ba tùy lựa chọn dán nhằm vận dụng mang đến vùng lựa chọn của tôi.

Excel tiếp tục dán tài liệu đang được sao chép nhập những cột hoặc những mặt hàng liên tục. Nếu vùng dán sở hữu chứa chấp những cột và mặt hàng ẩn, chúng ta có thể nên bỏ ẩn vùng dán nhằm coi toàn bộ những dù đang được sao chép.

Khi chúng ta sao chép hoặc dán tài liệu ẩn hoặc đang được thanh lọc vào trong 1 phần mềm không giống hoặc một phiên bạn dạng Excel không giống thì chỉ những dù hiển thị vừa mới được sao chép.

 1. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm , bấm sao chép ảnh hình tượng sao chép hoặc nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn dù bên trên cùng mặt mũi trái của vùng dán.

 4. Trên tab Trang đầu , nhập group Bảng tạm thời, nhấn vào mũi thương hiệu mặt mũi dưới Dán Ảnh nút, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 5. Chọn vỏ hộp kiểm Bỏ qua loa dù trống.

 1. Bấm lưu ban loài chuột nhập dù sở hữu chứa chấp tài liệu bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép. quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể sửa đổi và lựa chọn tài liệu dù nhập thanh công thức.

 2. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 3. Trên tab Trang đầu, nhập nhóm Bảng tạm, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Để dịch chuyển lựa lựa chọn, bấm vào Cắt ảnh hình tượng cắthoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép vùng lựa chọn, bấm Sao ảnh hình tượng sao chéphoặc nhấn Ctrl+C.

 4. Trong dù, hãy bấm địa điểm bạn thích dán những ký tự động hoặc bấm lưu ban loài chuột vào trong 1 dù không giống nhằm dịch chuyển hoặc sao chép tài liệu.

 5. Trên tab Trang đầu, nhập nhóm Bảng tạm , bấm vào Ảnh nút hoặc nhấn Ctrl+V.

 6. Nhấn ENTER.

  Lưu ý: Khi chúng ta bấm lưu ban loài chuột vào trong 1 dù hoặc nhấn F2 nhằm sửa dù hiện nay hoạt, những phím mũi thương hiệu chỉ sinh hoạt nhập dù cơ. Để người sử dụng những phím mũi thương hiệu nhằm dịch chuyển cho tới một dù không giống, trước tiên nhấn Enter nhằm hoàn thành xong việc thay cho thay đổi dù hiện nay hoạt.

Khi dán tài liệu đang được sao chép, chúng ta có thể tiến hành ngẫu nhiên thao tác này sau đây:

 • Chỉ dán format dù, như màu sắc phông hoặc màu sắc tô (và ko dán nội dung của những ô).

 • Chuyển thay đổi từng công thức nhập dù thanh lịch những độ quý hiếm đo lường và tính toán nhưng mà ko ghi đè lên trên format đang được sở hữu.

 • Chỉ dán công thức (và ko dán những độ quý hiếm tính toán).

Quy trình

 1. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm , bấm sao chép ảnh hình tượng sao chép hoặc nhấn Ctrl+C.
   

 3. Chọn dù ở góc cạnh bên trên phía trái vùng dán hoặc dù bên trên cơ bạn thích dán độ quý hiếm, format dù hoặc công thức.

 4. Trên tab Trang đầu , nhập group Bảng tạm thời, nhấn vào mũi thương hiệu mặt mũi dưới Dán Ảnh nút , rồi tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Để dán chỉ độ quý hiếm, hãy bấm Giá trị.

  • Để dán hướng đẫn dạng dù, hãy bấm Định dạng.

  • Để dán chỉ công thức, hãy bấm Công thức.

Khi chúng ta dán tài liệu đang được sao chép, tài liệu được dán tiếp tục người sử dụng thiết bịa đặt phạm vi cột của những dù đích. Để sửa phạm vi cột chung bọn chúng khớp với những dù mối cung cấp, hãy thực hiên theo đòi công việc này.

 1. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, nhập nhóm Bảng tạm, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Để dịch chuyển dù, bấm vào Cắt ảnh hình tượng cắthoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép dù, hãy bấm Sao ảnh hình tượng sao chéphoặc nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn dù bên trên cùng mặt mũi trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn thanh lịch một trang tính hoặc sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển thanh lịch sổ làm việc khác rồi chọn dù phía bên trên mặt mũi trái của vùng dán.

  Xem thêm: nhóm a bao gồm các nguyên tố

 4. Trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm thời, nhấn vào mũi thương hiệu mặt mũi dưới Dán Ảnh nút , rồi bấm Giữ Chiều rộng lớn Cột Nguồn.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng mệnh lệnh Cắt hoặc mệnh lệnh Sao chép nhằm dịch chuyển hoặc sao chép những dù, mặt hàng và cột đang được lựa chọn tuy nhiên chúng ta cũng hoàn toàn có thể dịch chuyển hoặc sao chép bọn chúng vị loài chuột.

 1. Chọn dù, mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Thực hiện nay một trong mỗi thao tác sau đây:

  • Để dịch chuyển mặt hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm thời, bấm vào Cắt ảnh hình tượng cắthoặc nhấn CTRL+X.

  • Để sao chép mặt hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm thời, bấm sao chép ảnh hình tượng sao chéphoặc nhấn CTRL+C.

 3. Bấm loài chuột nên nhập mặt hàng hoặc cột bên dưới hoặc phía bên phải địa điểm bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép vùng lựa chọn, rồi tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Khi chúng ta đang được dịch chuyển mặt hàng hoặc cột, nhấn vào Chèn Các dù Đã cắt.

  • Khi chúng ta đang được sao chép mặt hàng hoặc cột, nhấn vào Chèn Các dù Đã sao chép.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn thanh lịch một trang tính hoặc sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển thanh lịch sổ làm việc khác rồi chọn dù phía bên trên mặt mũi trái của vùng dán.

Lưu ý: Excel tiếp tục hiển thị viền di vận động xung quanh những dù đang được tách hoặc sao chép. Để bỏ quăng quật viền dịch chuyển, hãy nhấn Esc.

 1. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy tiến hành một trong mỗi thao tác sau:

  • Cắt và chèn    Trỏ cho tới viền của vùng lựa chọn. Khi con cái trỏ phát triển thành một con cái trỏ Biểu tượng Di fake Bàn giấy tay, hãy kéo mặt hàng hoặc cột cơ cho tới một địa điểm khác

  • Cắt và thay cho thế   Nhấn lưu giữ SHIFT trong những khi trỏ nhập viền của vùng lựa chọn. Khi con cái trỏ phát triển thành một con cái trỏ di Biểu tượng Di fake Bàn giấy tay, hãy kéo mặt hàng hoặc cột cơ cho tới một địa điểm không giống. Excel tiếp tục chú ý chúng ta nếu như khách hàng toan thay cho thế một mặt hàng hoặc cột. Nhấn Hủy bỏ nhằm tách thay cho thế.

  • Sao chép và chèn   Nhấn lưu giữ phím CTRL trong những khi trỏ nhập viền của vùng lựa chọn. Khi con cái trỏ phát triển thành một con cái trỏ di Biểu tượng Di fake Bàn giấy tay, hãy kéo mặt hàng hoặc cột cơ cho tới một địa điểm không giống.

  • Sao chép và thay cho thế    Nhấn lưu giữ SHIFT và CTRL trong những khi trỏ nhập viền của vùng lựa chọn. Khi con cái trỏ phát triển thành một con cái trỏ di Biểu tượng Di fake Bàn giấy tay, hãy kéo mặt hàng hoặc cột cơ cho tới một địa điểm không giống. Excel tiếp tục chú ý chúng ta nếu như khách hàng toan thay cho thế một mặt hàng hoặc cột. Nhấn Hủy bỏ nhằm tách thay cho thế.

  Lưu ý: Hãy đảm nói rằng chúng ta nhấn lưu giữ ctrl hoặc SHIFT trong những khi tiến hành thao tác kéo và thả. Nếu chúng ta nhả CTRL hoặc SHIFT trước lúc nhả nút loài chuột, các bạn sẽ dịch chuyển mặt hàng hoặc cột chứ không sao chép bọn chúng.

Lưu ý: Bạn ko thể dịch chuyển hoặc sao chép những mặt hàng và cột ko ngay tắp lự kề vị loài chuột.

 1. Bấm lưu ban loài chuột nhập dù sở hữu chứa chấp tài liệu bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép. quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể sửa đổi và lựa chọn tài liệu dù nhập thanh công thức.

 2. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 3. Trên tab Trang đầu, nhập nhóm Bảng tạm, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Để dịch chuyển lựa lựa chọn, bấm vào Cắt ảnh hình tượng cắthoặc nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép vùng lựa chọn, bấm Sao ảnh hình tượng sao chéphoặc nhấn Ctrl+C.

 4. Trong dù, hãy bấm địa điểm bạn thích dán những ký tự động hoặc bấm lưu ban loài chuột vào trong 1 dù không giống nhằm dịch chuyển hoặc sao chép tài liệu.

 5. Trên tab Trang đầu, nhập nhóm Bảng tạm , bấm vào Ảnh nút hoặc nhấn Ctrl+V.

 6. Nhấn ENTER.

  Lưu ý: Khi chúng ta bấm lưu ban loài chuột vào trong 1 dù hoặc nhấn F2 nhằm sửa dù hiện nay hoạt, những phím mũi thương hiệu chỉ sinh hoạt nhập dù cơ. Để người sử dụng những phím mũi thương hiệu nhằm dịch chuyển cho tới một dù không giống, trước tiên nhấn Enter nhằm hoàn thành xong việc thay cho thay đổi dù hiện nay hoạt.

Khi dán tài liệu đang được sao chép, chúng ta có thể tiến hành ngẫu nhiên thao tác này sau đây:

 • Chỉ dán format dù, như màu sắc phông hoặc màu sắc tô (và ko dán nội dung của những ô).

 • Chuyển thay đổi từng công thức nhập dù thanh lịch những độ quý hiếm đo lường và tính toán nhưng mà ko ghi đè lên trên format đang được sở hữu.

 • Chỉ dán công thức (và ko dán những độ quý hiếm tính toán).

Quy trình

 1. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, nhập group Bảng tạm , bấm sao chép ảnh hình tượng sao chép hoặc nhấn Ctrl+C.
   

 3. Chọn dù ở góc cạnh bên trên phía trái vùng dán hoặc dù bên trên cơ bạn thích dán độ quý hiếm, format dù hoặc công thức.

 4. Trên tab Trang đầu , nhập group Bảng tạm thời, nhấn vào mũi thương hiệu mặt mũi dưới Dán Ảnh nút , rồi tiến hành một trong số thao tác sau:

  • Để chỉ dán độ quý hiếm, hãy bấm Dán Giá trị.

  • Để dán hướng đẫn dạng dù, hãy bấm Dán Định dạng.

  • Để chỉ dán công thức, hãy bấm Dán Công thức.

Bạn hoàn toàn có thể dịch chuyển hoặc sao chép những dù, mặt hàng và cột đang được lựa chọn bằng phương pháp dùng loài chuột và Hoán đổi.

 1. Chọn dù hoặc phạm vi dù bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ cho tới viền của dù hoặc phạm vi chúng ta đang được lựa chọn.

 3. Khi con cái trỏ phát triển thành hình Con trỏ hình bàn tay, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

Để

Thực hiện nay như sau

Di fake ô

Kéo những dù cho tới một địa điểm không giống.

Sao chép ô

Nhấn và lưu giữ OPTION và kéo những dù cho tới một địa điểm không giống.

Lưu ý: Khi chúng ta kéo hoặc dán dù nhập địa điểm mới mẻ, nếu như sở hữu tài liệu tồn bên trên trước ở địa điểm cơ, Excel tiếp tục ghi đè tài liệu gốc.

 1. Chọn mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dịch chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ cho tới viền của dù hoặc phạm vi chúng ta đang được lựa chọn.

 3. Khi con cái trỏ phát triển thành hình Con trỏ hình bàn tay, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

Để

Thực hiện nay như sau

Di ship hàng hoặc cột

Kéo mặt hàng hoặc cột cho tới một địa điểm không giống.

Sao chép mặt hàng hoặc cột

Nhấn và lưu giữ OPTION và kéo mặt hàng hoặc cột cho tới một địa điểm không giống.

Di fake hoặc sao chép tài liệu Một trong những mặt hàng hoặc cột hiện nay có

Nhấn lưu giữ SHIFT và kéo mặt hàng hoặc cột của doanh nghiệp Một trong những mặt hàng hoặc cột hiện nay sở hữu. Excel tạo ra khoảng tầm trống trải mang đến mặt hàng hoặc cột mới mẻ.

 1. Sao chép những mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích hoán thay đổi.

 2. Chọn dù đích (ô trước tiên của mặt hàng hoặc cột nhưng mà bạn thích dán tài liệu của mình) cho những mặt hàng hoặc cột nhưng mà chúng ta đang được quy đổi.

 3. Trên tab Trang đầu , mặt mũi dưới Chỉnh sửa, nhấn vào mũi tên ở bên cạnh Dán, rồi bấm nhập Hoán đổi.

  Xem thêm: văn bản nghị luận là gì

  Tab Nhà, nhóm Sửa

  Lưu ý: Các cột và mặt hàng ko thể chờm lấp. Ví dụ: nếu như khách hàng lựa chọn độ quý hiếm nhập Cột C và nỗ lực dán những độ quý hiếm cơ nhập mặt hàng chờm lấp cột C, Excel tiếp tục hiện thông báo lỗi. Khu vực đích của cột hoặc mặt hàng được dán nên ở ngoài ra độ quý hiếm gốc.

Xem thêm

Chèn hoặc xóa dù, mặt hàng, cột