đề thi lịch sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, rất dị nhất của cách mệnh VN vô giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành mặt khác nhị trách nhiệm cách mệnh không giống nhau ở nhị miền giang sơn.

Bạn đang xem: đề thi lịch sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách tách thực hiện nhị miền với nhị cơ chế chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam trở nên điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân thiện nhị phe.

D. chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới nhất của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của cha eun woo

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhị miền triển khai nhị trách nhiệm không giống nhau nằm trong lệ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh cộng đồng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân (chống Mỹ, cứu vãn nước). 

Xem thêm: công thức tính tỷ lệ phần trăm

B loại vì chỉ phản ánh Điểm sáng, ko phản ánh rất dị của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh Điểm sáng của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.