để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng những viên gạch hình vuông cạnh 30 cm

Câu hỏi

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được cănĐể lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).   

Đọc tiếp

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được cănĐể lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể). 
 

Xem chi tiết

Chu Đức Tùng

9 mon 11 2021 khi 14:28

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều nhiều năm 9m, chiều rộng 2/3 chiều nhiều năm.

Xem chi tiết

Trần Khúc Diệu Linh

13 mon 10 2021 khi 11:15

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)?

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Khôi

17 mon 10 2021 khi 8:09

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m Diện tích phần mạch xi măng ko đáng chú ý .

Xem chi tiết

bruhmoment

22 mon 11 2021 khi 10:09

Một căn chống hình chữ nhật với chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m. Để lát nền căn chống bại liệt, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. a Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt b sành 100 viên gach giá chỉ 98 000 đồng, căn vặn lát kín nền căn chống bại liệt không còn từng nào tiền

Xem thêm: điểm chuẩn y hà nội 2022

Xem chi tiết

Bùi Đình Phát

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m Diện tích phần mạch xi măng ko đáng chú ý .

Xem chi tiết

Nguyễn Quang Vinh

12 mon 11 2021 khi 9:48

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

Xem chi tiết

votrongbaotran

10 mon 11 2018 khi 18:57

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

Xem chi tiết

Nguyễn Tiến Dũng

3 mon 10 2021 khi 10:45

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng lớn 5m, chiều nhiều năm 9m Diện tích phần mạch xi măng ko đáng chú ý .

Xem chi tiết

nguyentuanhung

Xem thêm: câu bị đông là gì tiếng việt

21 mon 10 2021 khi 16:44

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng lớn 5m, chiều nhiều năm 9m Diện tích phần mạch xi măng ko đáng chú ý .

Xem chi tiết