đăng xuất tài khoản google trên điện thoại

Bạn rất có thể singout Tài khoản Google của tôi ngoài Chrome.

Đăng xuất ngoài Tài khoản Google bên trên Chrome

 1. Trên tranh bị Android, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài bịa đặt.
 3. Nhấn vô thương hiệu của doanh nghiệp.
 4. Nhấn vô Đăng xuất.

Bạn rất có thể tắt tác dụng đồng nhất hóa bên trên Chrome nếu như vẫn nhảy trước cơ. Thao tác này cũng tiếp tục singout chúng ta ngoài những công ty nhưng mà chúng ta người sử dụng qua chuyện Tài khoản Google, ví dụ như Gmail.

Bạn đang xem: đăng xuất tài khoản google trên điện thoại

Đăng xuất và tắt tác dụng đồng nhất hóa

 1. Trên tranh bị Android, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vô Đồng cỗ hóa sau đó Đăng xuất và tắt tác dụng đồng nhất hóa.

Tắt câu nói. nhắc singin vô Chrome

Khi chúng ta singin vô Tài khoản Google trải qua một công ty như Gmail, Chrome rất có thể khuyến cáo singin vì thế Tài khoản Google nhưng mà chúng ta vẫn singin bên trên tranh bị của tôi. 

Xem thêm: phim chiếu rạp chị chị em em

Để tắt câu nói. nhắc đăng nhập:

 1. Trên tranh bị Android, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Bạn và Google", hãy nhấn vô Các công ty của Google.
 4. Trong mục "Các công ty của Google", hãy tắt lựa lựa chọn Cho luật lệ singin vô Chrome.

Mẹo: Nếu tắt lựa lựa chọn “Cho luật lệ singin vô Chrome”, thì chúng ta cũng tiếp tục tắt tác dụng đồng nhất hóa vô Chrome.

Tài nguyên vẹn liên quan

 • Đăng nhập và đồng nhất hoá vô Chrome
 • Sử dụng vệt trang, mật khẩu đăng nhập và vấn đề không giống bên trên những thiết bị
 • Sử dụng Chrome vì thế nhiều hồ nước sơ
 • Duyệt trang web bên trên Chrome với tư cơ hội khách