đại học kiến trúc tphcm điểm chuẩn

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp ý môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 24.64
2 7580108 Thiết tiếp nội thất V00; V01; V02 24.61
3 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00; V01; V02 23.54
4 7580105CLC Quy hoạch vùng và khu đô thị (CLC) V00; V01; V02 22.37
5 7580102 Kiến trúc cảnh quan V00; V01; V02 23.95
6 7580199 Thiết tiếp khu đô thị (CT tiên tiến) V00; V01; V02 20.96
7 7210402 Thiết tiếp công nghiệp H01; H02 24.57
8 7210403 Thiết tiếp trang bị họa H01; H06 25.69
9 7210404 Thiết tiếp thời trang H01; H06 24.7
10 7210110 Mỹ thuật đô thị V00; V01; V02 23.45
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 20.95
12 7580201CLC Kỹ thuật thiết kế (CLC) A00; A01 21.1
13 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01 21.2
14 7580210 Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng A00; A01 15
15 7580101CT Kiến trúc (Cần Thơ) V00; V01; V02 22.19
16 7580108CT Thiết tiếp thiết kế bên trong (Cần Thơ) V00; V01; V02 18.73
17 7580201CT Kỹ thuật thiết kế (Cần Thơ) A00; A01 15
18 7580101DL Kiến trúc (Đà Lạt) V00; V01; V02 21.94
19 7580201DL Kỹ thuật thiết kế (Đà Lạt) A00; A01 15

Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Bạn đang xem: đại học kiến trúc tphcm điểm chuẩn

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh bám theo cách thức Điểm đua trung học phổ thông năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp ý môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc 21.47 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
2 7580101CLC Kiến trúc (CLC) 21.54 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
3 7580108 Thiết tiếp nội thất 21.59 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 18.43 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
5 7580105CLC Quy hoạch vùng và khu đô thị (CLC) 17.29 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
6 7580102 Kiến trúc cảnh quan 20.69 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
7 7580199 Thiết tiếp khu đô thị (CT tiên tiến) 16.83 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
8 7210402 Thiết tiếp công nghiệp 21.06 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
9 7210403 Thiết tiếp trang bị họa 22.18 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
10 7210404 Thiết tiếp thời trang 18.23 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
11 7210110 Mỹ thuật đô thị 20.06 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng 17.58 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
13 7580201CLC Kỹ thuật thiết kế (CLC) 17.53 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
14 7580302 Quản lý xây dựng 17.68 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
15 7580210 Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng 20.83 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
16 7580101CT Kiến trúc 18.6 Tại trung tâm giảng dạy hạ tầng cần thiết thơ
17 7580108CT Thiết tiếp nội thất 19.05 Tại trung tâm giảng dạy hạ tầng cần thiết thơ
18 7580101DL Kiến trúc 18.08 Tại trung tâm giảng dạy hạ tầng Đà Lạt

Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Xem thêm: cách nhập code fifa hàn

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh bám theo cách thức Điểm đua ĐGNL QG Hồ Chí Minh năm 2022

Xem thêm: ao thu lạnh lẽo nước trong veo

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp ý môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 25.49 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
2 7580101CLC Kiến trúc (CLC) V00; V01; V02 25.4 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
3 7580108 Thiết tiếp nội thất V00; V01; V02 25.11 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00; V01; V02 22.28 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
5 7580105CLC Quy hoạch vùng và khu đô thị (CLC) V00; V01; V02 23.58 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
6 7580102 Kiến trúc cảnh quan V00; V01; V02 24.33 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
7 7580199 Thiết tiếp khu đô thị (CT tiên tiến) V00; V01; V02 22.08 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
8 7210402 Thiết tiếp công nghiệp H01; H02 24.85 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
9 7210403 Thiết tiếp trang bị họa H01; H06 26.01 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
10 7210404 Thiết tiếp thời trang H01; H06 22.95 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
11 7210110 Mỹ thuật đô thị V00; V01; V02 21.77 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 24.97 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
13 7580201CLC Kỹ thuật thiết kế (CLC) A00; A01 25.42 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
14 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01 25.63 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
15 7580210 Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng A00; A01 25.28 Tại TP.HCM Hồ Chí Minh
16 7580101CT Kiến trúc V00; V01; V02 22.24 Tại trung tâm giảng dạy hạ tầng cần thiết thơ
17 7580101DL Kiến trúc V00; V01; V02 22.68 Tại trung tâm giảng dạy hạ tầng Đà Lạt

Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem thêm thắt Điểm chuẩn chỉnh bám theo cách thức Điểm học tập bạ năm 2022

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.