consist đi với giới từ gì

Consist chuồn với giới kể từ of, in, with. Động kể từ “consist” được dùng nhằm mô tả sự bao hàm hoặc cấu trở nên một thực thể, một khối hệ thống hoặc một nhóm chức. Thông thông thường, động kể từ này được kết phù hợp với giới kể từ “of” nhằm mô tả những bộ phận tạo thành một thực thể.
Tuy nhiên, nếu như dùng kết phù hợp với những giới kể từ khác ví như “in” hoặc “with” thì sẽ sở hữu chút thay cho thay đổi về nghĩa. Hãy nằm trong IELTSITY thăm dò hiểu qua loa nội dung bài viết phía bên dưới nhé!

Bạn đang xem: consist đi với giới từ gì

Consist là 1 trong những động từ, với nghĩa công cộng là “bao gồm“, “bao hàm” hoặc “được tạo nên trở nên bởi”. 

– Consist /kənˈsɪst/ (v): bao hàm, bao hàm

=> Consistent (adj): đồng nhất, nhất quán, phù hợp

=> Consistency (n): tính nhất quán, đồng nhất

=> Inconsistent (adj: không như nhau, ko nhất quán

=> Inconsistency (n): tính ko nhất quán, ko đồng nhất

E.g: 

 • The recipe consists of flour, sugar, eggs, and milk.
  (Công thức bao hàm bột mì, lối, trứng và sữa.)
 • The company has been consistent in its commitment to lớn sustainability.

(Công ty vẫn thống nhất nhập khẳng định với việc bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.)

 • The quality of the product is maintained through consistency in production processes.

(Chất lượng thành phầm được giữ lại trải qua tính nhất quán nhập tiến độ tạo ra.)

Xem thêm: để giành hay để dành

II. Consist chuồn với giới kể từ gì?

Consist chuồn với giới kể từ of

Được dùng nhằm chỉ những bộ phận cấu trở nên nên một cái gì cơ.

– This dish consists of rice, vegetables, and chicken.

(Món ăn này bao hàm cơm trắng, rau củ và gà.)

Consist chuồn với giới kể từ in

Để chỉ sự nhất quán hoặc như nhau nhập một khối hệ thống, một quy trình hoặc một phần tử của một khối hệ thống.

– The success of the project consists in careful planning and execution.

(Sự thành công xuất sắc của dự án công trình được tạo thành vì như thế plan và triển khai cẩn trọng.)

Consist chuồn với giới kể từ with

có tức là phù phù hợp với, tương quí với.

– His actions consist with his words, ví I trust him completely. 

(Hành động của anh ấy tao phù phù hợp với lời nói thưa của anh ấy tao, chính vì vậy tôi tin cậy tưởng anh tao trọn vẹn.)

III. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Consist”

 • Comprise: bao hàm, bao gồm có
  E.g: The committee comprises five members.
  (Ủy ban bao hàm năm member.)
 • Be composed of: được tạo nên trở nên kể từ, bao gồm
  E.g: The new team is composed of experienced professionals.
  (Đội ngũ vừa được tạo nên trở nên kể từ những Chuyên Viên với kinh nghiệm tay nghề.)
 • Be made up of: được tạo nên trở nên kể từ, bao gồm
  E.g: The population of the town is made up of people from many different countries.
  (Dân số của TP.HCM bao hàm những người dân từ rất nhiều vương quốc không giống nhau.)
 • Be formed of: được tạo nên trở nên kể từ, bao gồm
  E.g: The team is formed of players from all over the world. (Đội bóng được tạo nên trở nên kể từ những cầu thủ kể từ mọi nơi bên trên trái đất.)
 • Be comprised of: được bao hàm vì như thế, bao gồm có
  E.g: The company is comprised of several divisions.
  (Công ty được bao hàm vì như thế một vài ba phần tử.)
 • Be constituted by: được tạo hình vì như thế, bao gồm
  E.g: The committee is constituted by representatives from each department.
  (Ủy ban được tạo hình vì như thế những thay mặt kể từ từng phần tử.)
 • Be put together by: được tổ chức triển khai vì như thế, tạo thành bởi
  E.g: The exhibition was put together by a team of curators.
  (Triển lãm được tổ chức triển khai vì như thế một group những mái ấm trưng bày.)
 • Be built from: được kiến thiết kể từ, tạo nên trở nên từ
  E.g: The house was built from recycled materials.
  (Ngôi mái ấm được kiến thiết kể từ những vật tư tái mét chế.)
 • Be created from: được dẫn đến kể từ, tạo hình từ
  E.g: The sculpture was created from a single block of marble.
  (Bức tượng được dẫn đến từ 1 khối đá đá hoa độc nhất.)

IV. Cách phân biệt consist of, include, contain

“Consist of”, “include”,  và “contain” đều là những động kể từ nhằm mô tả sự bao hàm hoặc tiềm ẩn một chiếc gì cơ. Tuy nhiên, bọn chúng với một ít sự không giống nhau về kiểu cách sử dụng:

Consist of E.g.
Được dùng Lúc ham muốn bảo rằng một chiếc gì này được tạo nên trở nên kể từ những bộ phận hoặc thành phần không giống nhau. Nó Tức là “bao gồm” hoặc “gồm có”. Đối với “consist of”, mục tiêu đó là nhấn mạnh vấn đề rằng một chiếc gì cơ là 1 trong những phần của một nhóm chức hoặc khối hệ thống phức tạp rộng lớn. The committee consists of ten members.

(Ủy ban bao gồm với chục member.)

Xem thêm: đổi file word sang pdf

– The Solar System consists of eight planets, including Earth.

(Hệ Mặt trời bao gồm tám hành tinh nghịch, bao hàm cả Trái khu đất.)

Include E.g.
Được dùng Lúc ham muốn bảo rằng một chiếc gì này được bao hàm nhập một tụ tập hoặc list. Nó Tức là “bao gồm” hoặc “kể cả”. Đối với “include”, mục tiêu đó là nhấn mạnh vấn đề rằng một chiếc gì cơ là 1 trong những phần của một tụ tập to hơn. The price includes không lấy phí shipping.
(Giá bao hàm vận đem không lấy phí.)- The package includes a mix of six different colored markers.
(Gói sản phẩm bao hàm một cỗ sáu cây viết khắc ghi với sáu sắc tố không giống nhau.)
Contain E.g.
Được dùng Lúc ham muốn bảo rằng một chiếc gì này được tiềm ẩn nhập luôn thể tích hay là không gian lận. Nó Tức là “chứa đựng”. Đối với “contain”, mục tiêu đó là nhấn mạnh vấn đề rằng một chiếc gì này được xung quanh vì như thế một vật thể không giống. The box contains a surprise gift.
(Hộp tiềm ẩn một phần quà bất thần.)- The bottle contains 500 milliliters of water.
(Chai chứa chấp 500ml nước.)

Hy vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ chúng ta thỏa sức tự tin rộng lớn với những bài bác luyện điền giới kể từ. Đừng quên lấy giấy tờ cây viết biên chép những kể từ vựng mới mẻ mà IELTSITY vẫn cung ứng cho chính mình nó hoàn toàn có thể tiếp tục hữu cho tới chúng ta về phần IELTS writing sau này. Chúc chúng ta học tập bài bác hí hửng vẻ!