công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức

Câu hỏi:

14/01/2022 68,893

D. Tạo lập, update, khai quật hồ nước sơ

Bạn đang xem: công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức

Đáp án chủ yếu xác

Các câu hỏi quản lí lí đều phải sở hữu cộng đồng điểm lưu ý là lượng làm hồ sơ cần thiết xử lí thông thường là rất rộng tuy nhiên thuật toán xử lí trình bày cộng đồng là không thực sự tạp. Do vậy việc làm thông thường gặp gỡ khi xử lí vấn đề của một đội nhóm chức là như thể nhau như: tạo ra lập, update, khai quật làm hồ sơ.

Đáp án: D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét công tác làm việc quản lí lí làm hồ sơ. Trong số những việc làm sau, những việc nào là ko nằm trong group thao tác update hồ nước sơ? 

A. Xóa một hồ nước sơ 

B. Thống kê và lập báo cáo

C. Thêm nhị hồ nước sơ 

D. Sửa thương hiệu vô một hồ nước sơ

Câu 2:

Việc tàng trữ tài liệu không thiếu thốn và hợp lý sẽ: 

A. Hỗ trợ tổng hợp, report, tổ hợp số liệu. 

B. Hỗ trợ rời khỏi quyết định 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai.

Câu 3:

Cơ sở tài liệu (CSDL) là:

A. Tập ăn ý tài liệu tiềm ẩn những loại dữ liệu: ký tự động, số, ngày/giờ, hình hình họa... của một công ty nào là ê.

B. Tập ăn ý tài liệu sở hữu tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể nào là này được ghi lên giấy má.

Xem thêm: 20/11 âm là ngày bao nhiêu dương 2022

C. Tập ăn ý tài liệu sở hữu tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể nào là này được lưu bên trên PC năng lượng điện tử nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của không ít người. 

D. Tập ăn ý tài liệu sở hữu tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể nào là này được lưu trong giấy nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của không ít người.

Câu 4:

Việc xác lập cấu tạo làm hồ sơ được tổ chức vô thời khắc nào?

A. Trước khi triển khai những luật lệ dò thám dò thám, tra cứu vãn thông tin

B. Cùng khi với việc nhập và update hồ nước sơ 

C. Sau khi tiếp tục nhập những làm hồ sơ vô máy tính 

D. Trước khi nhập làm hồ sơ vô máy tính

Câu 5:

Hệ quản lí trị CSDL là: 

A. Phần mượt người sử dụng tạo ra lập, update, tàng trữ và khai quật vấn đề của CSDL

B. Phần mượt người sử dụng tạo ra lập, tàng trữ một CSDL 

C. Phần mượt nhằm thao tác và xử lý những đối tượng người sử dụng vô CSDL 

D. Phần mượt người sử dụng tạo ra lập CSDL

Câu 6:

Dữ liệu vô một CSDL được lưu trong:

A. Sở lưu giữ RAM 

B. Sở lưu giữ ROM

C. Sở lưu giữ ngoài 

Xem thêm: câu bị đông là gì tiếng việt

D. Các khí giới vật lí