công thức the last time

Cấu trúc The last time là 1 trong mỗi cấu hình giờ đồng hồ Anh thông dụng, xuất hiện nay thông thường xuyên trong số đề đua và cả nhập tiếp xúc. Tuy nhiên, nếu như ko nắm rõ cách sử dụng gần giống một trong những Note về cấu hình này, các bạn rất dễ dàng bị xí gạt và mất mặt điểm nhập bài bác đua. Hãy nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm dò xét hiểu kỹ rộng lớn về cấu hình The last time nhé!

Cấu trúc The Last Time
Cấu trúc The Last Time

I. Khái niệm The last time 

“The last time” được khái niệm là “lần cuối cùng”. Nó được cấu trúc kể từ những trở nên tố gồm: 

Bạn đang xem: công thức the last time

  • Mạo từ “The”: Đây là 1 mạo kể từ xác lập, dùng mang đến danh kể từ kiểm đếm được và cả danh kể từ ko kiểm đếm được. 
  • Tính từ “last”: “Last” được hiểu là “cuối cùng”, hoặc “gần trên đây nhất”. Trong cụm này, “last” vào vai trò là 1 tính kể từ vấp ngã nghĩa mang đến danh kể từ “time” hâu phương.
  • Danh từ “time”: Trong cấu hình The last time, “time” là 1 danh kể từ kiểm đếm được, Tức là “lần (thứ)” hoặc “thời điểm”. 

Ví dụ:

  • The last time Hung made a business trip to lớn Viet Nam, he had said they needed the money. (Lần cuối Hùng tiến hành chuyến hợp tác bên trên nước ta, anh ấy rằng răng chúng ta cần thiết tiền)
  • This was the last time (đây là lượt cuối cùng)
Định nghĩa cấu hình The Last Time
Định nghĩa cấu hình The Last Time

II. Cách dùng cấu hình The last time

Cấu trúc The last time thông thường được dùng Khi người rằng hoặc người ghi chép mong muốn thao diễn miêu tả thời gian ở đầu cuối thao tác gì cơ. Cụ thể, nhằm hiểu rằng the last time thì gì hoặc the last time + gì, các bạn hãy nằm trong PREP.VN theo gót dõi một trong những cấu hình phổ biến nhất bên dưới đây:

Cách dùng

Cấu trúc 

Ví dụ 

Câu khẳng định 

Với khoảng chừng thời gian 

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

The last time I met him was 5 months ago.

(Lần ở đầu cuối tôi gặp gỡ anh ấy là 5 mon trước)

Với mốc thời gian 

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

The last time I saw her was in May. 

(Lần ở đầu cuối tôi trông thấy cô ấy là nhập mon 5)

Câu nghi vấn vấn 

When + was + the last time + S + Ved/V2?

When was the last time you visited your grandparents?

(Lần ở đầu cuối các bạn cho tới thăm hỏi các cụ các bạn là lúc nào?

III. Một vài ba Note Khi dùng cấu hình The last time

Lưu ý

Chi tiết

Ví dụ

The last time và last time là nhì cụm kể từ không giống nhau

Nhiều các bạn thông thường bị lầm lẫn thân ái nhì cụm, the last time và last time. quý khách rất có thể phân biệt như sau:

 • The last time: có một sự việc/hiện tượng/vấn đề…không xẩy ra nữa. 
 • Last time: có một sự việc/hiện tượng/vấn đề…đã xẩy ra nhập thời hạn ngay sát với thời gian lúc này nhất và rất có thể kế tiếp xẩy ra ở sau này. 

Ví dụ:

 • The last time I saw her was at her wedding.

(Lấn cuối tôi thấy cô ấy ở lễ cưới của cô ý ấy)

 • Last time I saw him he was so sánh thin

(Lần trước tôi thấy anh ấy vượt lên trước gầy)

Chia động kể từ với cấu hình The last time:

Đối với cấu hình The last time, nếu như hành vi tiếp tục ra mắt, động kể từ thông thường được phân tách ở thì vượt lên trước khứ đơn. Còn nếu như hành vi đang được ra mắt, động kể từ sẽ tiến hành phân tách ở thì lúc này đơn.

Ví dụ: 

 • That’s the last time I joined a beauty contest

(Đó là lượt ở đầu cuối tôi nhập cuộc một cuộc đua sắc đẹp)

 • This is the last time I join a beauty contest. 

(Đây được xem là lượt ở đầu cuối tôi nhập cuộc một cuộc đua sắc đẹp)

Sử dụng công thức The last time nhằm thao diễn miêu tả lời hứa hẹn hẹn 

Bạn rất có thể dùng như câu hứa hứa hẹn như ví dụ lân cận.

Ví dụ: 

 • That was the last time I would injure him. 

(Đó được xem là lượt ở đầu cuối tôi thực hiện anh ấy bị thương)

Cấu trúc The last time khan hiếm Khi được dùng với thì lúc này triển khai xong vì như thế nó ko được ngẫu nhiên. 

Bạn nên dùng vượt lên trước khứ đơn nhằm câu văn ngẫu nhiên nhất.

Ví dụ: 

 • The last time I saw her was at her wedding.

(Lấn cuối tôi thấy cô ấy ở lễ cưới của cô ý ấy)

Tham khảo tăng bài bác viết:

Cấu trúc This is the first time & những cấu hình tương tự khác

IV. Cấu trúc tương tự của The last time nhập dạng bài bác tập luyện ghi chép lại câu

The last time là cấu hình không xa lạ trong số bài tập luyện ghi chép lại câu. Để thực hiện được dạng bài bác tập luyện này, các bạn cần nắm vững cấu hình quy đổi câu The last time. Dưới đấy là một trong những cấu hình tương tự nhưng mà bạn cũng có thể áp dụng:

Cấu trúc tương tự The Last Time
Cấu trúc tương tự The Last Time

Cấu trúc

Xem thêm: xuất file pdf sang ảnh

Cấu trúc ghi chép lại

Ví dụ

The last time + khoảng chừng thời gian: 

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago.

= S + have/has not (haven’t/hasn’t) +  Ved/V3 + for + [khoảng thời gian]. 

= S + last + Ved/V2 + [khoảng thời gian] + ago.

= It has been (It’s has been) + [khoảng thời gian] + since + S + last + Ved/V2. 

The last time I saw my math teacher was 3 years ago. 

= I haven’t seen my math teacher for 3 years.

= I last saw my math teacher 3 years ago. 

= It has been 3 years since I last saw my math teacher. 

The last time + mốc thời gian: 

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

= S + have/has not (haven’t/hasn’t) +  Ved/V3 + since + [mốc thời gian]. 

= S + last + Ved/V2 + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]. 

The last time we danced together was in May. 

= We haven’t danced together since May.

= We last danced together in May. 

The last time nhập câu nghi vấn vấn: 

When + was + the last time + S + Ved/V2?

= How long + haven’t/ hasn’t + S + Ved/V3?

= When + did + S + last + V?

When was the last time you went to lớn the flower shop?

= How long haven’t you gone to lớn the flower shop?

= When did you last go to lớn the flower shop?

V. Cách bịa đặt thắc mắc với cấu hình The last time

The last time là cấu hình chỉ thời hạn, cơ hội phổ biến nhất để tại vị thắc mắc là sử dụng với kể từ nhằm chất vấn “When”. Các các bạn tìm hiểu thêm những công thức bên dưới đây:

When + was + the last time + S + Ved/V2?

(Lần cuối các bạn thực hiện điều gì cơ là lúc nào?)

Ví dụ:

  • When was the last time you went to lớn the supermarket? (Lần cuối các bạn cho tới khu chợ là lúc nào?)
  • When was the last time you saw my grandmother? (Lần cuối các bạn gặp gỡ bà tôi là lúc nào?)

VI. Bài tập luyện với cấu hình The last time 

Để tóm cứng cáp kiến thức và kỹ năng về cấu hình The last time, chúng ta nên rèn luyện thông thường xuyên những bài bác tập luyện, nhất là những bài dò xét lỗi sai hoặc những bài bác tập luyện ghi chép lại câu với cấu trúc The last time. Dưới đấy là một trong những bài bác bạn cũng có thể tìm hiểu thêm và rèn luyện bên trên nhà: 

Bài 1: Bài tập luyện ghi chép lại câu với The last time:

 1. It last rained five weeks ago. 

      ➡ The last time………………………………..

2. It’s nearly three years since I met Lan.

      ➡ The last time………………………………..

3. They haven’t gone to lớn a concert for 2 years. 

      ➡ The last time………………………………..

4. She hasn’t swum since she was in Vietnam.

     ➡ The last time………………………………..

5. I haven’t gone out since the quarantine started.

     ➡ The last time………………………………..

6. I haven’t been to lớn school for over a year.

      ➡ The last time………………………………..

Xem thêm: danh sách đội tuyển việt nam

Bài 2: Bài tập luyện dò xét lỗi sai và sửa lỗi

 1. Hello, I was wondering if you have seen Lan. The last time I meet her was 2 weeks ago.
 2. I haven’t seen Lan since a week, the last time I met her was last Monday.
 3. This is last time my mom has to lớn remind mạ about this kind of mistake.
 4. I won’t went to lớn this concert again, this is the last time!
 5. Minh had met Lan last time, before Lan went away on business. 

Đáp án:

Bài 1:

 1. The last time it rained was five weeks. 
 2. The last time I met Lan was three years ago.
 3. The last time they went to lớn a concert was 2 years ago.
 4. The last time she went swimming was when she was in Vietnam. 
 5. The last time I went out was before the start of the quarantine.
 6. The last time I went to lớn school was over a year ago. 

Bài 2.:

 1. Meet ➡ met 
 2. Seen ➡ for 
 3. Last time ➡ the last time 
 4. Went ➡ go 
 5. Last ➡ For the last 

VII. Lời Kết

Như vậy, bên trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới cấu hình the last time. Prep đã và đang hỗ trợ cho chính mình những dạng bài bác tập luyện cấu hình the last time thông dụng nhất nhằm bạn cũng có thể rèn luyện tận nhà. Hy vọng các bạn tiếp tục nắm vững kiến thức và kỹ năng kể từ vựng bên trên và nếu như bạn vẫn đang được dò xét người sát cánh đồng hành nhập quy trình đoạt được giờ đồng hồ anh thì nên tìm hiểu thêm tức thì những suốt thời gian học tập giờ đồng hồ anh ở bên dưới nhé.

 • Luyện đua toeic
 • Luyện đua ielts
 • Luyện đua giờ đồng hồ anh thptqg