công thức so sánh hơn và so sánh nhất

Công thức đối chiếu nhất và đối chiếu hơn là 2 điểm ngữ pháp rất rất cần thiết vô giờ đồng hồ Anh. Không chỉ xuất hiện nay ở những kỳ đua tuy nhiên 2 dạng đối chiếu này còn xuất hiện nay thật nhiều vô tiếp xúc mỗi ngày, biết phương pháp dùng bọn chúng tiếp tục là một trong những điểm nằm trong rộng lớn thể hiện nay các bạn là người dân có kỹ năng dùng ngôn từ với những người đối lập. Bài viết lách này của giờ đồng hồ Anh tiếp xúc Langmaster tiếp tục khiến cho bạn tóm chắc chắn được những dạng đối chiếu này! 

Trước không còn tất cả chúng ta nằm trong nhìn qua phần tổ hợp những cấu tạo câu đối chiếu vô giờ đồng hồ Anh nhé!

Bạn đang xem: công thức so sánh hơn và so sánh nhất

null

1. Tính kể từ ngắn ngủn và tính kể từ lâu năm vô cấu tạo ví sánh

1.1. Tính kể từ ngắn ngủn là gì?

Tính kể từ ngắn ngủn vô giờ đồng hồ Anh là tính kể từ có duy nhất một âm tiết.

Ví dụ: 

 • Big /bɪɡ/: To lớn
 • Young /jʌŋ/ : Trẻ
 • Old /əʊld/: Già
 • Tall /tɔːl/:Cao
 • Short /ʃɔːt/: Thấp

Trường ăn ý quan trọng đặc biệt, với những tính kể từ với nhị âm tiết tuy nhiên được xem như là tính kể từ ngắn ngủn Khi kết thúc đẩy bởi vì –y, –er, –et, –le và –ow.

Ví dụ:

 • Quiet /ˈkwaɪ.ət/: Yên tĩnh, yên lặng lặng
 • Easy /ˈiː.zi/: Dễ dàng

1.2. Tính kể từ lâu năm là gì?

Tính kể từ lâu năm vô giờ đồng hồ Anh là tính kể từ với nhị âm tiết trở lên trên, trừ những tình huống quan trọng đặc biệt tiếp tục kể bên trên.

Ví dụ:  

 • Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/: Xinh đẹp
 • Attractive /əˈtræk.tɪv/: Thu hút
 • Intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/: Thông minh, nhanh chóng trí
 • Modern /'mɔdən/: Hiện đại

Xem thêm:

=> TÍNH TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH - TRỌN BỘ KIẾN THỨC KHÔNG NÊN BỎ QUA

=> TÍNH TỪ NGẮN LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN VÀ TÍNH TỪ DÀI

2. Trạng kể từ ngắn ngủn và trạng kể từ lâu năm vô cấu tạo ví sánh

2.1. Trạng kể từ ngắn ngủn là gì?

Trạng kể từ ngắn ngủn vô giờ đồng hồ Anh (Short adverbs) là trạng kể từ có duy nhất một âm tiết và không tồn tại hậu tố “-ly” như trạng kể từ thông thường.

Ví dụ:

 • Fast /fɑːst/: Nhanh
 • Hard /hɑːrd/: Hết mức độ cố gắng
 • Late /leɪt/: Muộn
 • Now /naʊ/: Bây giờ
 • Low /ləʊ/: Thấp

2.2. Trạng kể từ lâu năm là gì?

Trong Khi cơ, trạng kể từ lâu năm vô giờ đồng hồ Anh (long adverbs) là trạng kể từ với nhị âm tiết trở lên trên và thông thường kết thúc đẩy bởi vì đuôi -ly.

Ví dụ:

 • Slowly /ˈsləʊli/: Cẩn thận
 • Fluently /ˈfluːəntli/: Thành thạo
 • Generally /ˈdʒenrəli/: Thông thường
 • Carefully /ˈkeəfəli/: Cẩn thận
 • Honestly /ˈɑːnɪstli/: Thành thật

Xem thêm: 

=> CÁCH NHẬN BIẾT DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

=> TRẠNG TỪ LÀ GÌ? VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ TRONG CÂU

null

3. So sánh rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh (Comparative)

3.1. Khi này người sử dụng đối chiếu hơn

Công thức đối chiếu rộng lớn (Comparative) là cấu tạo đối chiếu cơ phiên bản vô giờ đồng hồ Anh, bọn chúng được dùng nhằm đối chiếu Điểm sáng, đặc thù của nhị cửa hàng hoặc sự vật với nhau.

3.2. Công thức đối chiếu hơn

3.2.1. So sánh rộng lớn với tính từ/ trạng kể từ ngắn

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + Adj + -er + than

Hoặc S + V + Adv + -er + than

 • Ví dụ 1: This year’s summer is hotter than last year’s summer. (Mùa hè trong năm này thì giá rộng lớn ngày hè năm ngoái)

Ở câu này, đối chiếu sự oi bức của “this year’s summer” và “last year’s summer”. Tính kể từ ngắn ngủn được dùng là “hot”, vì thế đó là tính kể từ ngắn ngủn kết thúc đẩy bởi vì 1 phụ âm, trước cơ là 1 trong những nguyên vẹn âm nên cần thiết nhân song phụ âm cuối rồi thêm thắt “-er” trở nên “hotter” và thêm thắt “than” phía sau.

 • Ví dụ 2: Hoa came later than u. (Hoa cho tới muộn rộng lớn tôi)

Ở câu này, đối chiếu hành vi cho tới điểm của 2 cửa hàng là Hoa và tôi, dùng trạng kể từ ngắn ngủn “late” nhằm bổ sung cập nhật ý nghĩa sâu sắc cho tới hành vi “came”. Trạng kể từ ngắn ngủn được được thêm thắt đuôi “-r” kèm cặp “than” ở sau.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ ngắn vô công thức so sánh hơn:

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết => Thêm đuôi -er. 

- Tính từ/ trạng kể từ với 2 âm tiết kết thúc đẩy bởi vì -y => Bỏ -y và thêm thắt -ier. Ví dụ: easy → easier, lucky → luckier, tiny → tinier, crazy → crazier, sexy → sexier.

- Tính từ/ trạng kể từ với kết thúc đẩy bởi vì 1 phụ âm tuy nhiên trước cơ là 1 trong những nguyên vẹn âm => Nhân song phụ âm cuối rồi thêm thắt đuôi -er. Ví dụ: fat → fatter, big → bigger.

null

3.2.2. So sánh rộng lớn với tính từ/ trạng kể từ dài

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + more + Adj + than

Hoặc S+ V + more + Adv + than

 • Ví dụ 1: This month’s sale project is more difficult than last month’s sale project. (Dự án marketing mon này khó khăn rộng lớn dự án công trình marketing mon trước)

Trong câu này, dùng tính kể từ lâu năm “difficult” nhằm đối chiếu 2 dự án công trình marketing cùng nhau. Câu đối chiếu nhận thêm “more” vô trước  và “than” vào sau cùng tính kể từ.

 • Ví dụ 2: He speaks Chinese more fluently than thở his friend. (Anh ấy phát biểu giờ đồng hồ Trung trôi chảy rộng lớn các bạn anh ấy)

Trong câu này, dùng trạng kể từ “fluently” nhằm té nghĩa cho tới hành vi “speak”, nhằm đối chiếu kỹ năng phát biểu giờ đồng hồ Trung của cửa hàng “he” và “his friend”. Câu đối chiếu nhận thêm “more” vô trước và “than” vào sau cùng trạng kể từ.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ dài vô công thức đối chiếu hơn: Tính từ/ trạng kể từ 2 âm tiết trở lên trên, với kết thúc đẩy bởi vì -ly => Giữ nguyên vẹn đuôi -y, thêm thắt more vô trước kể từ cơ muốn tạo công thức đối chiếu rộng lớn. Ví dụ: boldly → more boldly, likely → more likely, coldly → more coldly, sadly → more sadly.

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 50+ CÁC BÀI TẬP SO SÁNH HƠN CÓ ĐÁP ÁN

=> ĐẦY ĐỦ CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN, SO SÁNH NHẤT, SO SÁNH BẰNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

null

3.2.3. So sánh xoàng xĩnh rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + less + Adj + than

S + V + Less + Adv + than

Trong giờ đồng hồ Anh, thông thường không nhiều dùng công thức đối chiếu xoàng xĩnh rộng lớn này, tuy nhiên tiếp tục người sử dụng công thức đối chiếu rộng lớn đi kèm theo với những tính kể từ hoặc trạng kể từ ngược lại hoặc cấu tạo not as…as hoặc so…as.

 • Ví dụ: Apples are less expensive than cherries. (Táo thì xoàng xĩnh giá cao hơn anh khoét.)

=> Cherries are more expensive than apples. (Anh khoét giá cao hơn táo.)

=> Apples are cheaper than cherries. (Táo rẻ rúng rộng lớn anh khoét.)

=> Apples are not as/so expensive as cherries. (Táo ko giắt như anh đào)

3.2.4. Một số cấu tạo đối chiếu rộng lớn quan trọng đặc biệt khác

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn vội vàng theo gót bội số: Đây là cấu tạo đối chiếu rộng lớn nhằm thao diễn miêu tả vật này rộng lớn vật cơ từng nào lần: gấp đôi, 3 phen,...

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + số phen + as + Adj + as …

Hoặc S + V + số phen + as + Adv + as …

 • Ví dụ: Their garden is twice as big as ours. (Vườn ngôi nhà chúng ta vĩ đại gấp hai vườn nhà đất của Shop chúng tôi.)

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn cấp cho tiến thủ “càng…càng…”: Đây là cấu tạo đối chiếu đem ý nghĩa sâu sắc cấp cho tiến thủ, thể hiện nay sự nhấn mạnh vấn đề hiện trạng đang được mong muốn phát biểu cho tới, càng A thì sẽ càng B.

  • Công thức: The + kể từ dạng đối chiếu rộng lớn + the + kể từ dạng đối chiếu hơn
 • Ví dụ: The more the merrier! (Càng đông đúc thì sẽ càng vui)

Ngoài đi ra còn nhiều hình thức đối chiếu kép không giống, các bạn xem thêm thêm thắt bên trên đây:

=> CÁCH SỬ DỤNG SO SÁNH KÉP TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP SO SÁNH KÉP HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN

3.3. 10 ví dụ đối chiếu hơn

 • Tuan is taller than u. (Tuấn cao hơn nữa tôi.)
 • This year’s summer is hotter than last year’s summer. (Mùa hè trong năm này thì giá rộng lớn ngày hè năm ngoái)
 • Jun learns English better than his brother. (Jun học tập giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng rộng lớn anh trai của anh ấy ấy)
 • My dad worked harder than the others. (Bố của tôi thao tác chịu khó rộng lớn những người dân không giống.)
 • This pant is more comfortable than that one. (Chiếc quần này tự do thoải mái rộng lớn cái kia)
 • This problem is more difficult than thở that others. (Vấn đề này khó khăn rộng lớn những cái không giống.)
 • He speaks Chinese more fluently than thở his friend. (Anh ấy phát biểu giờ đồng hồ Trung trôi chảy rộng lớn các bạn anh ấy)
 • The colder the weather is, the worse I feel. (Thời tiết càng giá buốt thì tôi càng cảm nhận thấy tệ rộng lớn.)
 • The more careless he is, the more mistakes he makes. (Anh tớ càng thiếu cẩn trọng thì anh tớ càng giắt nhiều lỗi.)
 • My sister’s hair is two times as long as mine. (Tóc chị gái tôi lâu năm gấp hai tóc tôi.)

4. So sánh nhất vô giờ đồng hồ Anh (Superlative)

4.1. Khi này người sử dụng đối chiếu nhất

Công thức đối chiếu nhất (Superlative) vô giờ đồng hồ Anh là công thức đối chiếu được dùng nhằm Reviews đặc thù nổi trội, điểm khác lạ của một sự vật ví với một group, group cơ chứa chấp tối thiểu 3 đối tượng người tiêu dùng trở lên trên. 

4.2. Công thức đối chiếu nhất

4.2.1. So sánh nhất với tính từ/trạng kể từ ngắn

 • Công thức:

S + vĩ đại be + the + Adj + est + …

S + V + the + Adv + est + …

 • Ví dụ 1: My dad is the greatest person in the world. (Bố tôi là kẻ vĩ đại nhất thế giới)

Trong câu này, tính kể từ ngắn ngủn được dùng là “great”, ở dạng đối chiếu nhất được thay đổi trở nên “greatest” và thêm thắt “the” ở trước.

 • Ví dụ 2: Quan runs the fastest in my class. (Quân chạy nhanh nhất có thể vô lớp tôi)

Trong câu này, trạng kể từ ngắn ngủn “fast” được thay đổi trở nên “fastest” và thêm thắt “the” ở trước.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ ngắn vô công thức so sánh nhất:

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết => Thêm đuôi -est. Ví dụ: cold => coldest.

- Tính từ/ trạng kể từ với tận nằm trong là e => Thêm đuôi -st. Ví dụ: xinh tươi => cutest

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết, kết thúc đẩy bởi vì nguyên vẹn âm + phụ âm => Nhân song phụ âm và thêm thắt đuôi -est. Ví dụ: hot => hottest, big => biggest.

- Tính từ/ trạng kể từ với 2 âm tiết kết thúc đẩy bởi vì phụ âm hắn => Bỏ hắn và thêm thắt -iest. Ví dụ: dry => driest, happy => happiest.

Xem thêm:

=> 50+ BÀI TẬP SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

=> TRỌN BỘ SO SÁNH BẰNG TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC, BÀI TẬP & ĐÁP ÁN

null

4.2.2. So sánh nhất với tính từ/ trạng kể từ dài

 • Công thức:

S + vĩ đại be + the + most + Adj + …

S + V + the most + Adv + …

 • Ví dụ 1: He is the most handsome in his class. (Anh ấy là siêu mẫu trai nhất lớp)

Trong câu này, dùng tính kể từ lâu năm là “handsome”, tớ chỉ việc thêm thắt “the most” vô trước tính kể từ “handsome”.

 • Ví dụ 2: Of all the students, Ha does the most quickly. (Trong toàn bộ những học viên, Hà là kẻ thực hiện nhanh chóng nhất)

Trong câu này, dùng tính kể từ lâu năm “quickly”, tớ thêm thắt “the most” vô trước tính kể từ “quickly”

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ dài vô công thức so sánh nhất: Những tính từ/ trạng kể từ 2 âm tiết trở lên trên, tớ thêm thắt "the most" vô trước kể từ đó

null

4.2.3. So sánh xoàng xĩnh nhất vô giờ đồng hồ Anh

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + the + least + Adj

Hoặc S + V + the least + Adv

 • Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions. (Những ý tưởng phát minh của cô ý ấy là những khêu ý xoàng xĩnh thực tiễn nhất.)

4.3. 10 ví dụ đối chiếu nhất

Dưới đó là 10 ví dụ đối chiếu rộng lớn nhất sẽ hỗ trợ chúng ta có thể đơn giản và dễ dàng hiểu và vận dụng được công thức này nhé:

 • Nam is the tallest boy in my class. (Nam là chàng trai tối đa vô lớp tôi.)
 • It’s the shortest bridge I’ve ever seen. (Cây cầu này là cây cầu sớm nhất tuy nhiên tôi tiếp tục thấy.)
 • July is the tallest of the three sister. (July là kẻ tối đa vô thân phụ u gái.)
 • July is the wettest of the year. (Tháng 7 là mon không khô thoáng nhất vô năm.)
 • This T-shirt is the cheapest in the cửa hàng. (Chiếc áo này giá rất rẻ nhất bên trên siêu thị.)
 • Sam’s ideas were the least practical suggestions. (Những ý tưởng phát minh của Sam là những khêu ý xoàng xĩnh thực tiễn nhất.)
 • It is the least practical plan for us. (Nó là plan xoàng xĩnh khả đua nhất cho tới bọn chúng ta)
 • It’s the most interesting novel I’ve ever read (Đó là cuốn tè thuyết hoặc nhất tuy nhiên tôi từng đọc)
 • This bag is the most expensive of all. (Chiếc túi sách này thì giắt nhất đối với toàn bộ những cái túi sót lại.)
 • Andy is the most intelligent in his class. (Andy là kẻ lanh lợi nhất lớp anh ấy.)

Xem thêm thắt nội dung bài viết về cấu tạo ví sánh:

=> CÁCH SỬ DỤNG SO SÁNH KÉP TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CÁC CẤU TRÚC CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

null

5. Một số tính kể từ, trạng kể từ quan trọng đặc biệt vô đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Trong công thức so sánh hơn và so sánh nhất, ngoài cơ hội đổi khác dạng của tính kể từ và trạng kể từ như bên trên, một số trong những những kể từ không giống với dạng đổi khác quan trọng đặc biệt như sau:

5.1. Tình kể từ bất quy tắc

Từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Nghĩa

Good/Well

Better

Best

Tốt

Bad

Worse

Worst

Tệ

Far

Farther

The farthest/ the furthest

Xa

Much/Many

More

Most

Nhiều

Little

Less

Least

Ít

Old

Older/Elder

Oldest/Eldest

Già

5.2. Tính kể từ người sử dụng được ở cả hai dạng “-er/-est” và “more/most”

Từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Xem thêm: win 10 pro 64bit iso download

Nghĩa

Clever

Cleverer/ More clever

The cleverest/ The most clever

Thông thái

Gentle

Gentler/ More gentle

The gentlest/ The most gentle

Nhẹ nhàng

friendly

Friendlier/ More friendly

The friendliest/ The most friendly

Thân thiện

Quiet

Quieter/ More quiet

The quietest/ The most quiet

Im lặng

simple 

Simpler/ More simple

The simplest/ The most simple

Đơn giản

Narrow

Narrower/ More narrow

The narrowest/ The most narrow

Chật hẹp

5.3. Tính kể từ vô cùng ko người sử dụng dạng ví sánh

Ngoài những tính kể từ bên trên, với cùng một dạng cần thiết Note là tính kể từ vô cùng, không tồn tại dạng đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất.

Từ

Không sử dụng

Nghĩa

Wrong

Wronger/ Wrongest

Sai ngược, ko đúng

Unique

More unique/ Most unique

Duy nhất, đơn nhất

Blind

More blind/ Most blind

Dead

Deader/ Deadest

Đã tử vong

Fatal

More fata/ Most fatal

Gây tử vong

Final

More final/ Most final

Cuối cùng

Universal

More universal/ Most universal

Phổ biến đổi, phổ thông

Vertical/Horizontal

More vertical/ Most vertical

Theo chiều dọc/Theo chiều ngang

Xem thêm:

=> 100+ BÀI TẬP VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN HAY VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH (ADJECTIVE): CÁCH DÙNG, VỊ TRÍ VÀ CÁCH NHẬN BIẾT

6. (Download Free PDF) Bài luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất với đáp án 

Để hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu những kỹ năng về cấu tạo đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, các bạn hãy rèn luyện những bài xích luyện về câu đối chiếu tiếp sau đây nhé!

[DOWNLOAD FREE PDF] TẢI BÀI TẬP CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

6.1. Bài tập

Bài luyện 1. Chọn đáp án trúng nhất của tính từ/trạng kể từ vô câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

1. My Chinese class is _______ than thở her Chinese class.

 1. funny
 2. funnier
 3. funniest
 4. the funny

2. This sofa is _________ than thở the other.

 1. comfortable
 2. the comfortable
 3. more comfortable
 4. most comfortable

3. No one in his group is _______ than thở Quan.

 1. kinder
 2. kind
 3. more kind
 4. most kind

4. Lam visits his parents ________ than thở his sister does.

 1. little
 2. least
 3. the less
 4. less

5. If Sam had lập cập ________ , her sister could have caught her.

 1. fast
 2. faster
 3. the fastest
 4. more faster

Bài luyện 2. Điền vô khu vực rỗng tính từ/trạng kể từ vô công thức đối chiếu rộng lớn.

 1. Dogs are ………… (intelligent) than thở hamsters.
 2. Sam is…………… (old) than thở Andy.
 3. US is far ………… (large) than thở the UK.
 4. Hoa’s garden is a lot ………………. (colourful) than thở this park.
 5. Jack is …………… (quiet) than thở his brother.
 6. My Math class is ……………. (boring) than thở my Geography class.
 7. Her class is …………. (big) than thở yours.
 8. The weather this winter is even ……………… (bad) than thở last winter.
 9. This gift is ……………… (beautiful) than thở that one.
 10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than thở a holiday in the sea.

Bài luyện 3. Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) những câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất bên dưới đây:

 1. This is the more wonderful book Linda has ever read.
 2. No mountain in the world is the biggest than thở Everest.
 3. Jackma is the richer people in the world.
 4. The living room is biggest than thở the kitchen one.
 5. One of the greater football players in Vietnam is Ho Van Y.

Bài luyện 4. Cho dạng trúng của tính kể từ vô ngoặc

 1. Her bag is _____________ (light) than thở mine.
 2. My father’s advice is _____________ (useful) for u.
 3. The Autumn this year is _____________ (dry) as ever.
 4. It is _____________ (difficult) rule of all.
 5. This pencil writes _____________ (good) than thở my previous one.
 6. This athlete is _____________ (strong) than thở her competitor.
 7. This student is _____________ (clever) in the class.
 8. This is _____________ (old) castle in UK.
 9. Health is _____________ (important) than thở money.
 10. This path is _____________ (narrow) than thở the parallel one.
 11. This actor is _____________ (famous) actor from Vietnam.
 12. Kaya are _____________ (good) sprinters.
 13. Luxurious hotels are _____________ (expensive) than thở those of economic class.
 14. My _____________ (old) brother is afraid of mice.
 15. Saturn is _____________ 2nd _____________ (large) planet in our solar system.

Bài luyện 5. Viết lại những câu sau theo gót công thức so sánh hơn và so sánh nhất.

 1. Today is hotter than thở yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

 1. No one in her team is more beautiful than thở Dyan.

➔ Dyan is _______________________________.

 1. No building in Quan’s thành phố is higher than thở this building.

➔ This building is ____________________________.

 1. Jack is the most intelligent in his class.

➔ No one in his class _______________________.

 1. If your son reads many science books, he will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

 1. If Linda wants vĩ đại pass the exam easily, she will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

 1. Binh An’s house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

 1. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

 1. No producers in the world is bigger than thở ABS.

➔ ABS is _______________________________.

 1. Sam is very intelligent but her sister is the most intelligent in her family.

➔ Sam’s sister is ________________________________________.

Bài luyện 6. Viết lại những câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất tuy nhiên bất biến nghĩa gốc.

 1. My sister was earning much less in her previous job than thở she is now.

=> (more) ____________________________________ .

 1. Pork is cheaper than thở beef.

=> (more) ____________________________________ .

 1. To my knowledge, speaking Chinese is easier than thở writing Chinese.

=> (harder) ___________________________________ .

 1. This is the most delicious lunch he’s even had.

=> (more) ____________________________________ .

 1. There is no better doctor in this hospital than thở Mr.Hung.

=> (best) _________________________________ .

 1. This is the fastest moving xế hộp we’ve ever driven.

=> (faster) _________________________________ .

 1. There isn’t anywhere as old as that castle.

=> (oldest) _______________________________ .

 1. Have you got any bigger pants than thở that one?

=> (biggest) _____________________________ .

 1. I am not taller than thở anyone in the class.

=> (Shortest) ____________________________ .

 1. The company’s revenue in August is the highest compared vĩ đại the previous months.

=> (lower) _____________________________ .

null

6.2. Đáp án

Bài luyện 1.

 1. B , 2. C , 3. A , 4. D , 5. B

Bài luyện 2. 

1 - more intelligent

2 - older

3 - larger

4 - more colourful

5 - quieter

6 - more boring

7 - bigger

8 - worse

9 - more beautiful

10 - better

Bài luyện 3.

 1. more ➔ most (so sánh nhất)
 2. the biggest ➔ bigger (so sánh rộng lớn vì như thế với than)
 3. the richer ➔ the richest (so sánh nhất vì như thế với the)
 4. biggest ➔ bigger (so sánh rộng lớn vì như thế với than)
 5. greater ➔ greatest (so sánh nhất vì như thế với the)

Bài luyện 4.

 1. lighter
 2. the most useful
 3. the driest
 4. the most difficult
 5. better
 6. stronger
 7. the cleverest
 8. the oldest
 9. more important
 10. narrower
 11. the most famous
 12. the best
 13. more expensive
 14. oldest
 15. the...largest

Bài luyện 5.

 1. Yesterday wasn’t ví as hot as today.
 2. Dyan is the most beautiful in her team.
 3. This building is the highest in Quan’s thành phố.
 4. No one in his class is more intelligent than thở Jack.
 5. The more science books he reads, the more knowledge he will have.
 6. The more easily Linda wants vĩ đại pass the exam, the harder she will study.
 7. The more beautiful Binh An’s house is, the more expensive it is.
 8. BJ is the greatest tennis player in the world.
 9. ABS is the biggest producer in the world.
 10. Sam’s sister is more intelligent than thở her.

Bài luyện 6.

1 - My sister is earning more in her current job than thở she was (in the past).

2 - Beef is more expensive than thở pork.

3 - To my knowledge, writing Chinese is harder than thở speaking Chinese fluently.

4 - He’s never had a more delicious lunch than thở this one.

5 - Hung is the best doctor in this hospital.

6 - We have never driven faster than thở this one.

7 - That castle is the oldest in the thành phố.

8 - Is this the biggest pant you’ve got?

9 - I am the shortest in the class.

Xem thêm: cách tải video trên tiktok

10 - The company’s revenue in the previous months is lower than thở this August.

Đăng ký ngay:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc nói riêng cho tất cả những người cút làm
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE

Hy vọng qua loa nội dung bài viết này của giờ đồng hồ Anh tiếp xúc Langmaster, bạn đã sở hữu thêm thắt những kiến thức hữu ích về đối chiếu nhất và đối chiếu rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh, kể từ cơ nâng lên trình độ chuyên môn dùng Anh ngữ của tớ. Đừng quên ôn luyện lý thuyết và thực hiện bài xích luyện thực hành thực tế thông thường xuyên nhằm đoạt được những dạng đối chiếu này nhé! Chúc bàn sinh hoạt luyện thiệt hiệu suất cao.