công thức chung của anken là

Câu hỏi:

21/08/2019 25,562

B. CnH2n (n2)

Bạn đang xem: công thức chung của anken là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng sau đó, lượng phân tử của Z vì thế gấp đôi lượng phân tử của X. Các hóa học X, Y, Z nằm trong mặt hàng đồng đẳng:

A. ankan.

B. anken.

C. ankin.

D. ankađien.

Câu 2:

Cho phản ứng: CH ≡ C − CH3 + AgNO3 + NH3 → X↓ + NH4NO3. X là

A. CAg ≡ C – CH3.

B. CH ≡ C – CH2Ag.

C. CHAg ≡ C – CH3.

D. Ag.

Câu 3:

Khi clo hóa lếu láo hợp ý 2 ankan, người tao chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan ê là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

Xem thêm: thông tư 26/2015/tt btc

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Câu 4:

Chất này tại đây luôn luôn nằm trong mặt hàng đồng đẳng anken?

A. C3H8.

B. C2H4.

C. C6H6.

D. C3H6.

Câu 5:

Số đồng phân cấu trúc anken ứng với công thức phân tử C4H8

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu 6:

Tên thay cho thế của CH3 - CH(CH3) - CH = CH2

A. 3-metylbut -1-en.

B. 3-metylpent-l-en.

C. 2-metylbut-3-en.

Xem thêm: vẽ cô giáo đơn giản nhất

D. 2-metylpent-3-en.