chạy về nơi phía anh

Ver Hậu Lương Pianist

Tông gốc: [Dm], điệp khúc cuối lên

Bạn đang xem: chạy về nơi phía anh

nửa cung hoặc ( 1 tone ): Ebm capo 1, rất có thể chỉnh cơ bạn dạng nhằm đùa nhé !

rất có thể chỉnh cơ bạn dạng nhằm đùa nhé !

Intro: [Dm] [C] [Bbmaj7] - [Bbmaj7] [C] [Dm] [C] [Bbmaj7] x2

Phiên khúc:

[Dm]Em thấy lẻ [C]loi

[Bbmaj7]Em kinh khủng nỗi phiền [Bbmaj7] [C]

[Dm]Anh tiếp tục ở [C]đây thực hiện em yêu thương [Bbmaj7]đời

[Dm]Em ko tin cậy vô [C]ai

[Bbmaj7]Điều này thiệt điên dở người [Bbmaj7] [C]

[Dm]Sẽ với anh ở [C]đây

Làm em suy nghĩ [Bbmaj7]lại

Điều em đang được [A7]sợ

Điệp khúc:

Chạy về điểm phía [Bbmaj7]anh

Cánh [C]tay này lâu năm rộng lớn [Dm]lắm

[Am7]Chạy về điểm phía [Bbmaj7]anh

Trái [C]tim này cũng rét [Dm]lắm

Chạy lên đường đâu nữa [Bbmaj7]em

Chỉ [C]có mặt mày anh

[F]nơi an [C/E]toàn nhất [Dm7]rồi

[Gm7]Đừng lên đường đâu

[Am7]Chạy về điểm phía [Dm]anh

Rải [Dm9]...

Phiên khúc:

[Dm]Em thấy lẻ [C]loi

[Bbmaj7]Em kinh khủng nỗi phiền [Bbmaj7] [C]

[Dm]Anh tiếp tục ở [C]đây thực hiện em yêu thương [Bbmaj7]đời

[Dm]Em ko tin cậy vô [C]ai

[Bbmaj7]Điều này thiệt điên dở người [Bbmaj7] [C]

[Dm]Sẽ với anh ở [C]đây

Làm em suy nghĩ [Bbmaj7]lại

Xem thêm: câu thả thính hài hước

Điều em đang được [A7]sợ

Điệp khúc:

Chạy về điểm phía [Bbmaj7]anh

Cánh [C]tay này lâu năm rộng lớn [Dm]lắm

[Am7]Chạy về điểm phía [Bbmaj7]anh

Trái [C]tim này cũng rét [Dm]lắm

Chạy lên đường đâu nữa [Bbmaj7]em

Chỉ [C]có mặt mày anh

[F]nơi an [C/E]toàn nhất [Dm7]rồi

[Gm7]Đừng lên đường đâu

[Am7]Chạy về điểm phía [Dm]anh

Điệp khúc:

Chạy về điểm phía [Bbmaj7]anh

Cánh [C]tay này lâu năm rộng lớn [Dm]lắm

[Am7]Chạy về điểm phía [Bbmaj7]anh

Trái [C]tim này cũng rét [Dm]lắm

Chạy lên đường đâu nữa [Bbmaj7]em

Chỉ [C]có mặt mày anh

[F]nơi an [C/E]toàn nhất [Dm7]rồi

[Gm7]Đừng lên đường đâu

[Am7]Chạy về điểm phía [Dm]anh

Lên nửa cung hoặc (1 tone): [Ebm] capo 1

Điệp khúc: Kết

Chạy về điểm phía [Bmaj7]anh

Cánh [C#]tay này lâu năm rộng lớn [Ebm]lắm

[Bbm7]Chạy về điểm phía [Bmaj7]anh

Trái [C#]tim này cũng rét [Ebm]lắm

Chạy lên đường đâu nữa [Bmaj7]em

Chỉ [C#]có mặt mày anh

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn

[F#]nơi an [C#/F]toàn nhất [Ebm]rồi

[Abm7]Đừng lên đường đâu

[Bbm7]Chạy về điểm phía [Ebm]anh