chất có tính chất lưỡng tính là

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Acid và base
 • Acid
 • Phản ứng acid–base
 • Độ mạnh mẽ của acid
 • Hàm acid
 • Lưỡng tính
 • Base
 • Dung dịch đệm
 • Hằng số phân ly
 • Hóa học tập cân nặng bằng
 • Chiết
 • Hàm acid Hammett
 • pH
 • Ái lực proton
 • Sự tự động năng lượng điện ly của nước
 • Chuẩn độ
 • Xúc tác acid Lewis
Các dạng acid
 • Brønsted–Lowry
 • Lewis
 • Acceptor
 • Vô cơ
 • Hữu cơ
 • Mạnh
 • Siêu acid
 • Yếu
 • Rắn
Các dạng base
 • Brønsted–Lowry
 • Lewis
 • Donor
 • Hữu cơ
 • Mạnh
 • Siêu base
 • Phi nucleophil
 • Yếu
 • x
 • t
 • s

Trong chất hóa học, ăn ý hóa học lưỡng tính là 1 phân tử hoặc ion rất có thể phản xạ đối với cả acid và base.[1] phần lớn sắt kẽm kim loại (như kẽm, thiếc, chì, nhôm và beryli) tạo nên trở nên những oxide lưỡng tính hoặc hydroxide lưỡng tính. Tính lưỡng tính còn tùy thuộc vào tình trạng lão hóa. Ví dụ Al2O3 là 1 oxide lưỡng tính.

Bạn đang xem: chất có tính chất lưỡng tính là

Tiền tố của của kể từ amphoteric sở hữu xuất xứ kể từ chi phí tố Hy Lạp amphi-, Tức là "cả hai". Trong chất hóa học, một ăn ý hóa học lưỡng tính là 1 hóa học sở hữu tài năng sinh hoạt như 1 acid hoặc một base. acid là hóa học mang lại proton (hoặc nhận cặp electron) còn base nhận proton. Cho nên hóa học lưỡng tính là hóa học vừa vặn thể hiện tại tính acid vừa vặn thể hiện tại tính base.

Các oxide sắt kẽm kim loại phản xạ đối với cả acid giống như bazơ muốn tạo rời khỏi muối hạt và nước được gọi là oxide lưỡng tính. Chẳng hạn chì oxide và kẽm oxide.

Một loại vô group ăn ý hóa học lưỡng tính là những phân tử amphiprotic, rất có thể mang lại hoặc nhận proton (H+). Các ví dụ bao hàm amino acid và protein, sở hữu những group acid amin và acid carboxylic và những ăn ý hóa học tự động ion hóa như nước.

Ampholyte là những phân tử sở hữu chứa chấp cả group acid và group base, tồn bên trên hầu hết bên dưới dạng lưỡng rất rất (zwitterions) trong vòng pH chắc chắn. Độ pH sở hữu năng lượng điện phân tử khoảng bởi vì 0 được gọi là điểm đẳng điện của phân tử. Ampholyte được dùng làm lưu giữ phỏng pH ổn định ấn định vô cách thức năng lượng điện di đẳng năng lượng điện.

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Amphoteric sở hữu xuất xứ kể từ giờ đồng hồ Hy Lạp amphoteroi (ἀμφότεροι) Tức là "cả hai". Các kể từ tương quan vô chất hóa học acid-base là amphichromaticamphichroic, cả nhì kể từ này đều tế bào miêu tả những hóa học thông tư acid-base tạo nên color Khi phản xạ với acid và thay đổi màu không giống Khi phản xạ với base.[2]

Phân tử lưỡng tính[sửa | sửa mã nguồn]

Theo thuyết Bronsted-Lowry về acid và base: acid là hóa học mang lại proton và base là hóa học nhận proton.[3] Một phân tử lưỡng tính (hoặc ion) rất có thể mang lại hoặc nhận một proton, vì thế sinh hoạt như 1 acid hoặc một base. Nước, amino acid, ion hydro carbonat (ion bicarbonat) và ion hydro sulfat (ion bisulfat) là những ví dụ phổ cập của những hóa học lưỡng tính. Vì bọn chúng đều sở hữu vẹn toàn tử hydro, rất có thể mang lại proton thể hiện tại tính acid. Ngoài rời khỏi, bọn chúng rất có thể sinh hoạt như 1 base nên bọn chúng là hóa học lưỡng tính.

Ví dụ:[sửa | sửa mã nguồn]

Một ví dụ phổ cập của một hóa học lưỡng tính là ion hydro carbonat, rất có thể sinh hoạt như 1 acid:

hoặc bên dưới dạng base:

Do cơ, nó rất có thể mang lại hoặc nhận một proton.

Xem thêm: phong nha kẻ bàng ở đâu

Nước là ví dụ phổ cập nhất, sinh hoạt như 1 base Khi phản xạ với cùng một acid như hydro chloride:

và sinh hoạt như 1 acid Khi phản xạ với cùng một base như amonia:

Không nên toàn bộ những hóa học lưỡng tính đều mang lại hoặc nhận proton[sửa | sửa mã nguồn]

Hiển nhiên một ăn ý hóa học rất có thể mang lại hoặc nhận proton là hóa học lưỡng tính, tuy nhiên điều ngược lại là ko đích. Ví dụ, oxide sắt kẽm kim loại ZnO ko chứa chấp hydro và ko thể cho 1 proton. Thay vô cơ, nó là 1 acid Lewis sở hữu vẹn toàn tử Zn nhận một cặp electron kể từ gốc OH-. Các oxide và hydroxide sắt kẽm kim loại không giống được kể phía trên cũng có thể có tầm quan trọng như acid Lewis chứ không cần nên là acid Bronsted.

Oxide lưỡng tính và hydroxide [4][sửa | sửa mã nguồn]

oxide lưỡng tính[sửa | sửa mã nguồn]

Kẽm oxide (ZnO) phản xạ đối với cả acid và base:

Phản ứng này rất có thể được dùng nhằm tách những cation không giống nhau, ví dụ như kẽm (II) hòa tan vô base kể từ mangan (II) ko hòa tan vô base.

Chì oxide (PbO):

Nhôm oxide (Al2O3)

Thiếc(II) oxide (SnO)

Xem thêm: kí tự đặc biệt khoảng trống

 • Trong acid: SnO +2 HCl ⇌ SnCl 2 + H2O
 • Trong base: SnO + 4NaOH + H2O ⇌ Na4[Sn(OH)6]

Một số yếu tố không giống cũng tạo nên trở nên oxide lưỡng tính là gali, indi, scandi, titani, zirconi, vanadi, chromi, Fe, cobalt, đồng, bạc, vàng, germani, antimon, bismuth, và teluri.

Hydroxide lưỡng tính[sửa | sửa mã nguồn]

Nhôm hydroxide cũng chính là hóa học lưỡng tính:

 • Là một base (trung hòa một acid): Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
 • Là một acid (trung hòa một base): Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

Beryli hydroxide

 • với acid: Be(OH)2 + 2HCl → BeCl2 + 2H2O
 • với base: Be(OH)2 + 2NaOH → Na2[Be(OH)4].[5]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Zwitterion
 • Điểm đẳng điện
 • Ate phức tạp

Tài liệu tham ô khảo[sửa | sửa mã nguồn]