cây trung tính là cây ra hoa ở

Câu hỏi:

03/08/2019 23,337

A. Ngày lâu năm vô mùa mưa và ở ngày ngắn ngủi vô mùa khô

Bạn đang xem: cây trung tính là cây ra hoa ở

B. Cả ngày lâu năm và ngày ngắn

Đáp án chủ yếu xác

C. Ngày lâu năm vô mùa rét và ở ngày ngắn ngủi vô mùa nóng

D. Ngày ngắn ngủi vô mùa rét và ngày lâu năm vô mùa nóng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những loại thực vật sau: tiểu mạch, sen cạn, dâu tây. Những loại này?

A. Chỉ rời khỏi hoa Khi có tính sáng sủa nhỏ rộng lớn 12 giờ/ngày

B. Chỉ rời khỏi hoa Khi có tính sáng sủa to hơn 12 giờ/ngày

C. Ra hoa ko tùy thuộc vào nước ngoài cảnh

D. Ra hoa Khi thời hạn phát sáng bởi thời hạn tối

Câu 2:

Phitôcrôm là?

A. Sắc tố cảm biến quang quẻ chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và đem trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

B. Sắc tố cảm biến quang quẻ chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là phi protein và đem trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

C. Sắc tố cảm biến quang quẻ chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và chứa chấp trong số lá cần thiết độ sáng nhằm quang quẻ hợp

D. Sắc tố cảm biến quang quẻ chu kì nhưng ko cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và đem trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

Câu 3:

Một cây lâu năm ngày rời khỏi hoa vô quang quẻ chu kì xài chuẩn chỉnh 14 giờ sáng sủa -  10 giờ tối. Cây này sẽ rời khỏi hoa vô quang quẻ chu kì nào là sau đây?

(1) 14 giờ sáng sủa - 14 giờ tối

(2) 15 giờ sáng sủa - 9h tối

(3) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ lòm 7 giờ tối

(4) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ lòm xa xăm 7 giờ tối

(5) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ lòm - đỏ lòm xa xăm 7 giờ tối

(6) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ lòm xa xăm - đỏ lòm 7 giờ tối

(7) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ lòm xa xăm - đỏ lòm - đỏ lòm xa xăm 7 giờ tối

(8) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ lòm - đỏ lòm xa xăm - đỏ lòm 7 giờ tối

Phương án vấn đáp đích là:

A. (2), (3), (6) và (8)        

B. (2), (3), (6) và (7)

Xem thêm: cách chèn logo vào ảnh

C. (2), (3), (5) và (8)         

D. (2), (3), (4) và (7)

Câu 4:

Phitôcrôm Pđ và Pđx Có nguyệt lão tương tác cùng nhau như vậy nào?

A. Hai dạng trả hóa cho nhau bên dưới sự hiệu quả của ánh sáng

B. Hai dạng đều ko trả hóa cho nhau bên dưới sự hiệu quả của ánh sáng

C. Dạng Pđ ko trả hóa được lịch sự dạng Pđx

D. Dạng Pđx ko trả hóa được lịch sự dạng Pđ

Câu 5:

Tuổi của cây 1 năm được xem bám theo số?

A. Lóng         

B. Lá

C. Chồi nách         

D. Cành

Câu 6:

Cho những loại cây sau:

(1) Thược dược

(2) Mía

(3) Cà chua

(4) Lạc

(5) Hướng dương

(6) Đậu tương

(7) Vừng

(8) Cà rốt

(9) Gai dầu

(10) Mía

Trong những loại cây bên trên,  những loại cây ngày ngắn ngủi là

A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)

B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)

C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)

Xem thêm: chúc thứ 5 vui vẻ

D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)