cấu trúc this is the first time

Cấu trúc this is the first time là dạng thông thường bắt gặp trong số đề thi đua trung học phổ thông,  với nhiều loại bài xích luyện nhiều chủng loại. Dạng câu này sẽ không khó khăn tuy nhiên lại rất dễ khiến cho lầm lẫn so với chúng ta học viên. Vì thế, hãy nằm trong Langmaster dò xét hiểu tức thì sau đây.

1. Ý nghĩa của cấu trúc this is the first time

Cụm kể từ this is the first time được tạo hình kể từ những trở thành tố:

Bạn đang xem: cấu trúc this is the first time

null

Ý nghĩa của cấu trúc this is the first time

  • This: Đại kể từ đem tức thị “đây”
  • Is: Động kể từ tobe đem nghĩa “là”
  • First: Tính kể từ đem nghĩa “đầu tiên, trước tiên, cần thiết nhất”
  • Time: Danh kể từ tức là “lần, thời điểm”

Như vậy, cấu trúc this is the first time tăng thêm ý nghĩa là “đây là lần thứ nhất tiên”. Đây là cụm kể từ cố định và thắt chặt nhằm trình diễn miêu tả một mệnh đề này này được triển khai vô lượt trước tiên. Lưu ý cấu tạo it is the first time nhiều lúc cũng khá được dùng thay cho thế cho tới this is the first time.

Ví dụ:

- This is the first time i have eaten delicious dish. (Đây là lượt trước tiên tôi ăn số tiêu hóa như vậy).

- This is the first time he has gone lớn university. (Đây là lượt trước tiên anh ấy đến lớp đại học).

- It is the first time i encounters him. (Đây là lượt trước tiên tôi họp mặt anh ta).

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC STOP TO VERB VÀ STOP VING TRONG TIẾNG ANH

=> TEST ONLINE MIỄN PHÍ

2. Cách dùng cấu trúc this is the first time

Cấu trúc this is the first time được dùng nhằm trình diễn miêu tả một sự vật, hiện tượng kỳ lạ các bạn trước đó chưa từng bắt gặp hoặc trải qua quýt. Đây là lượt trước tiên từ xưa cho tới giờ. Khi cơ, các bạn dùng cấu trúc:

null

Cách dùng cấu trúc this is the first time

It/This/S + be + the first time + (that) + S + have/has + P2

Thông thông thường, sau the first time tiếp tục là 1 trong những mệnh đề được phân tách ở thì thời điểm hiện tại hoàn thiện, trình diễn miêu tả hành vi đang khiến là lượt trước tiên. 

Ví dụ:

- This is the first time I have written lớn my boyfriend. (Đây là lượt trước tiên tôi ghi chép thư cho mình trai của tôi).

- This is the first time my son has read a horror story. (Đây là lượt trước tiên đàn ông tôi gọi một tè thuyết kinh dị).

- It is the first time my mother have been ví far from trang chủ. (Đây là lượt trước tiên u tôi xa cách mái ấm cho tới vậy).

Xem thêm: 

=> TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC ONLY WHEN VÀ NOT UNTIL TRONG TIẾNG ANH

=> TOÀN BỘ CẤU TRÚC REGRET - CÁCH DÙNG, VÍ DỤ & BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

3. This is first time và những cấu tạo tương đương

This/It is the first time + S + have/has + P2: Lần trước tiên thực hiện gì

= S + have/has + never + P2 + before

= S + have/has + not + P2 + before

null

Cấu trúc this is the first time

Ví dụ:

- This is the first time I have met him. (Đây là lượt trước tiên tôi bắt gặp anh ấy)

=> I have never met him before.

=> I haven’t met him before.

- This is the first time she has drunk alcohol. (Đây là lượt trước tiên cô ấy nốc rượu)

=> She has never drunk alcohol before.

=> She hasn’t drunk alcohol before.

Xem thêm:

=> CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC IF ONLY VÀ SO SÁNH VỚI CẤU TRÚC WISH

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC HAD BETTER CHUẨN NHẤT VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

4. Bài luyện thực hành thực tế phần cấu tạo this is first time

Ông thân phụ tao thông thường sở hữu câu “học cần song song với hành”, vì vậy, nhằm nắm vững rộng lớn về cấu tạo cấu trúc this is the first time hãy thực hiện tức thì những bài xích luyện sau đây.

Xem thêm: lời nói dối chân thành

null

Thực hành về cấu trúc this is the first time

4.1. Bài luyện thực hành

Bài 1: Viết lại những câu sau

1. I have never been on an airplane before.

-> This is the first time ………………………………….

2. My son hasn’t driven a motorbike before.

-> This is the first time …………………………………

3. She has never met such a famous actor before.

-> It is the first time………………………………………

4. I have never learnt lớn play the violin before.

-> It is the first time………………………………………

5. This is the first time Lan has worked with customers.

-> She hasn’t………………………………………………

6. The last time I phoned her younger brothers was a month ago.

-> She hasn’t……………………………………………….

7. This is the first time he joined such an amazing race.

-> He hasn’t ………………………………………

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa

1. This is the first time he have been confessed.

2. It was the first time I watch an animated movie.

3. The first time my brother goes swimming, he almost drowned.

4. Have you not taste ice cream before?

5. This was the first times my family have had ví much fun.

4.2. Đáp án

Bài 1:

1. This is the first time I have been on an airplane.

2. This is the first time my son has driven a motorbike.

3. It is the first time she has met such a famous actor.

4. It is the first time I have learnt lớn play the violin.

5. She hasn’t worked with customers before.

6. I haven’t called her younger brothers for a month.

7. I haven’t joined an amazing race before.

Bài 2:

1. have been => has been

2. watch => have watched

3. goes => went

4. taste => tasted

Xem thêm: cách tải video trên tiktok

5. times => timed

Phía bên trên là toàn cỗ về cấu trúc this is the first time cũng như thể bài xích luyện nhằm chúng ta thực hành thực tế. Hy vọng sẽ hỗ trợ ích cho mình vô quy trình học hành giờ Anh của tớ. Trong khi, hãy nhờ rằng ĐK những khóa huấn luyện bên trên Langmaster sẽ được học tập với những thầy cô bạn dạng địa, kinh nghiệm tay nghề cứng cáp nhé.

Xem thêm:

  • CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC IF ONLY VÀ SO SÁNH VỚI CẤU TRÚC WISH
  • CÁCH DÙNG CẤU TRÚC HAD BETTER CHUẨN NHẤT VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN