cấu trúc câu hỏi đuôi

“Cậu phát biểu được giờ đồng hồ Anh, nhỉ?”. Quý khách hàng đem biết nhập giờ đồng hồ Anh, câu này dịch đi ra ra sao cho tới chuẩn chỉnh xác không? Đây đó là cấu trúc câu hỏi đuôi nhập giờ đồng hồ Anh cơ. Hiểu giản dị và đơn giản thì những kể từ như “nhỉ”, “đúng không”, “phải không”,… đó là “phiên bạn dạng giờ đồng hồ Việt” minh họa cho tới thắc mắc đuôi (tag question). Để nắm rõ thắc mắc đuôi dùng để gì và cấu trúc câu hỏi đuôi ra sao, hãy tham khảo nội dung bài viết sau của Step Up nhé! 

1. Khái niệm thắc mắc đuôi và cơ hội dùng

Khái niệm thắc mắc đuôi

Câu căn vặn đuôi là 1 cấu tạo đặc biệt quan trọng nhập giờ đồng hồ Anh, bao hàm một mệnh đề kèm theo với 1 thắc mắc cộc ở sau, được ngăn cơ hội tự vệt phẩy.

Bạn đang xem: cấu trúc câu hỏi đuôi

Ví dụ:

 • You speak English, don’t you? 

Cậu phát biểu được giờ đồng hồ Anh, cần vậy không?

 • He isn’t a doctor, is he? 

Anh tớ ko cần là chưng sĩ đâu nhỉ?

Chức năng: Chúng tớ sử dụng thắc mắc đuôi nhằm xác nhận lại vấn đề là đích thị hoặc sai. Trong giờ đồng hồ Anh, thắc mắc đuôi đem nghĩa như: is that right? (có đích thị không), tự you agree? (bạn đồng ý chứ). 

Cấu tạo: Phần mệnh đề trước vệt phẩy, hoặc thường hay gọi là phần mệnh đề chủ yếu, rất có thể ở cả hai thể xác minh và phủ lăm le. bằng phẳng việc tăng một chiếc “đuôi” nghi hoặc vấn vào sau cùng mệnh đề này đó là tớ tiếp tục mang trong mình 1 thắc mắc đuôi rồi. 

Lưu ý:

– Phần căn vặn đuôi luôn luôn ghi chép tắt.

– Nếu người căn vặn xuống giọng ở cuối thắc mắc thì thực sự chúng ta không thích căn vặn nhưng mà là đang được nhìn đợi người nghe đồng ý với điều bản thân phát biểu.

– Nếu người căn vặn lên giọng ở thắc mắc đuôi thì tức là kẻ phát biểu ham muốn biết vấn đề kể từ người nghe.

cau-hoi-duoi-1

Khái niệm về cấu trúc câu hỏi đuôi

Cách sử dụng thắc mắc đuôi

 • Hỏi nhằm lấy thông tin

Với cách sử dụng này, tớ tiếp tục coi thắc mắc đuôi như 1 câu nghi hoặc vấn. khi cơ, tớ lên giọng ở cuối câu. Cách vấn đáp cũng tương tự động như với 1 câu nghi hoặc vấn thường thì, tớ tiếp tục vấn đáp Yes/ No tuy nhiên kèm theo tăng mệnh đề chứa chấp vấn đề. 

Ví dụ:

He went to tướng the các buổi tiệc nhỏ last night, didn’t he? = Did he go to tướng the các buổi tiệc nhỏ last night? 

Anh ấy mang đến buổi tiệc tối qua quýt, đem đích thị không?

Yes, he went to tướng the các buổi tiệc nhỏ last night.

Đúng, anh ấy đem đi

Hoặc

No, he did not go to tướng the các buổi tiệc nhỏ last night.

Không, anh ấy ko cút.

 • Hỏi nhằm xác nhận thông tin

Lần này, tớ giản dị và đơn giản bịa thắc mắc nhằm đợi người nghe tán thành với chủ ý của tôi, khi cơ tớ tiếp tục xuống giọng ở cuối câu. Câu vấn đáp là Yes/ No ứng với mệnh đề chính.

Ví dụ:

The picture is so sánh beautiful, isn’t it? 

Bức giành giật thiệt đẹp nhất nhỉ?

Yes, it is. 

Ừ, nó đẹp nhất thiệt.

The bus isn’t coming, is it?

Xe bus ko cho tới đâu nhỉ?

No, it isn’t

Không, nó ko cho tới đâu.

2. Cấu trúc thắc mắc đuôi

Quy tắc thứ nhất khi kiến tạo thắc mắc đuôi, cơ là: Thể của phần đuôi luôn luôn trực tiếp ngược lại với phần mệnh đề chủ yếu. 

Cụ thể như sau:

Mệnh đề chính

Phần căn vặn đuôi

Mệnh đề khẳng định

Phủ định

Snow is white,

isn’t it?

Mệnh đề phủ định

Khẳng định 

You don’t lượt thích bủ, 

do you?

Công thức chung:  S + V + O, trợ động kể từ + đại kể từ công ty ngữ của S?

Ví dụ:

He’s Italian, isn’t he? – trợ động kể từ is, đại kể từ ngủ ngữ của he là he

Your sister has many children, doesn’t she? – trợ động kể từ does, đại kể từ công ty ngữ của your sister là she. 

Cấu trúc thắc mắc đuôi những thì hiện nay tại

Cấu trúc này vận dụng cho tới thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục.

Động từ

To be

Mệnh đề xác minh, aren’t I

Mệnh đề xác minh, isn’t/ aren’t + S?

Mệnh đề phủ lăm le, am/is/are + S?

– I am right, aren’t I?

– You are my good friend, aren’t you?

– He is staying at trang chính, isn’t he?

– This bag isn’t yours, is it?

– You are not doing your homework, are you? 

Động kể từ thường

Mệnh đề xác minh, don’t/doesn’t + S?

Mệnh đề phủ lăm le, do/ does + S? 

– You play this game, don’t you?

– He likes eating KFC, doesn’t he?

– They don’t want to tướng tự this, do they?

– It doesn’t work, does it? 

Cấu trúc thắc mắc đuôi những thì quá khứ

Cấu trúc này vận dụng cho tới thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp tục.

Động từ

To be

Mệnh đề xác minh, wasn’t/ weren’t + S?

Mệnh đề phủ lăm le, was/were + S?

– We were young, weren’t we?

– He was studying at 7pm yesterday, wasn’t he?

– I wasn’t wrong, was I?

– They weren’t sleeping at that time, were they?

Động kể từ thường

Mệnh đề xác minh, didn’t + S?

Mệnh đề phủ lăm le, did + S? 

– We finished our project, didn’t we?

– John ate spaghetti, did he?

– I didn’t know that, did I? 

– You didn’t trust bủ, did you?

Cấu trúc thắc mắc đuôi thì tương lai

Mệnh đề xác minh, won’t + S?

Mệnh đề phủ lăm le, will + S?

We will attend the game, won’t we?

You won’t go to tướng Ho Chi Minh, will you?

Cấu trúc thắc mắc đuôi những thì trả thành

Mệnh đề xác minh, haven’t/hasn’t/hadn’t + S?

Mệnh đề phủ lăm le, have/has/had + S?

– You have studied English for 10 years, haven’t you? 

– He has lived here since 1999, hasn’t he?

– She had lived in London before moving to tướng Rome, hadn’t she?

– Her father hasn’t been to tướng France, has he

– I hadn’t finished my lunch before going to tướng school, had I? 

Cấu trúc thắc mắc đuôi động kể từ khuyết thiếu hụt (modal verbs)

Động kể từ khuyết thiếu hụt nhập giờ đồng hồ Anh (modal verbs) là những từ: should, can, could, may, might, must, have to tướng.

Lưu ý: have to tướng vẫn nên dùng trợ động kể từ, must khi chỉ sự quan trọng tớ sử dụng thắc mắc đuôi là needn’t.

Mệnh đề xác minh, modal V + not + S?

Mệnh đề phủ lăm le, modal V + S?

– He should play football, shouldn’t he?

– You have to tướng go out for a while, don’t you? 

– John must stay at trang chính, needn’t he?

– She cannot swim, can she?

– They must not come late, must they?

CHÚ Ý:

– Trong thắc mắc đuôi tất cả chúng ta luôn luôn trực tiếp sử dụng những đại kể từ công ty ngữ (I, he, it, they,..) để tại vị thắc mắc. 

– KHÔNG sử dụng đại kể từ tân ngữ (me, you, him, her, them, us).

– KHÔNG sử dụng thương hiệu riêng rẽ (wasn’t Jack là sai).

3. Một số tình huống đặc biệt quan trọng về cấu trúc câu hỏi đuôi

Ở những ví dụ bên trên, chắc rằng chúng ta tiếp tục thấy đem một trong những thắc mắc đuôi không tuân theo cấu tạo cố định và thắt chặt. cũng có thể thấy ví như tớ sử dụng “aren’t I” chứ không cần cần “am not I”. Đó là những tình huống đặc biệt quan trọng về cấu trúc câu hỏi đuôi. Cũng có không ít đấy, chúng ta tiếp tục sẵn sàng nhằm mò mẫm hiểu nằm trong Step Up chưa?

cau-hoi-duoi-2

Cấu trúc thắc mắc đuôi đặc biệt

3.1. Đối với động kể từ “Am”

Không sử dụng “am not I” nhưng mà cần sử dụng “aren’t I” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

I am wrong, aren’t I? 

Tôi sai à, cần không?

I am your good friend, aren’t I?

Tôi là chúng ta chất lượng tốt của doanh nghiệp, đích thị không?

3.2. Đối với động kể từ khuyết thiếu “Must”

 • Khi “must” chỉ sự cần thiết ở dạng xác minh, tớ dùng “needn’t” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

They must work until 10pm, needn’t they? 

Họ cần thao tác cho tới 10 giờ tối, đích thị không?

 • Khi “must” chỉ sự cấm đoán ở dạng phủ lăm le must not, tớ dùng must cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

You mustn’t come late, must you? 

Anh ko được cho tới trễ, hiểu chứ?

 • Khi “must” chỉ sự dự đoán ở hiện tại, tớ dựa vào động từ bám theo sau “must” để chọn động từ cho tới thích hợp.

Ví dụ:

He must be a very kind man, isn’t he? 

Ông tớ ắt hẳn là 1 người nam nhi chất lượng tốt bụng, cần không?

 • Khi “must” chỉ sự dự đoán ở quá khứ (trong công thức “must + have + V3/ed), tớ dùng have/has cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

You must have visited here once, haven’t you? 

Bạn chắc rằng là đang đi vào trên đây một lượt, đích thị không?

3.3. Đối với động kể từ “Have to”

Với động kể từ khuyết thiếu hụt “have/ has/ had to”, tớ sử dụng trợ động kể từ “do/ does/ did” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Xem thêm: thanh xuân em còn nữa đâu anh

She has to tướng go to tướng work, doesn’t she? 

Có cần cô ấy cần thiết cút làm?

My child had to tướng go to tướng school yesterday, didn’t he? 

Hôm qua quýt đàn ông tôi cần cho tới ngôi trường đích thị không?

3.4. Đối với động kể từ “Let”

Khi “Let” để đầu câu, căn cứ vào ý nghĩa mà “let” truyền tải nhập câu để chọn động từ phù hợp.

 • “Let’s” nhập câu khêu gợi ý, rủ ai thao tác gì cơ nằm trong bản thân thì tớ dùng “shall we?” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Let’s go to tướng the shopping mall, shall we? 

Ta tiếp cận trung tâm thương nghiệp chứ?

Let’s eat dinner, shall we? 

Chúng tớ nằm trong bữa tối thôi, được chứ?

 • “Let” nhập câu van phép let somebody tự something thì tớ dùng “will you?” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Let us use the máy vi tính, will you? 

Cho chúng ta dùng máy vi tính, được không?

Let bủ have some drinks, will you? 

Cho tôi chút thức uống, được không?

 • “Let” nhập câu đề nghị giúp người khác (let me), tớ dùng “may I?”

Ví dụ:

Let bủ help you tự it, may I? 

Để bản thân chung cậu thực hiện, được chứ?

Let bủ lift this box for you, may I?

Để tôi nâng cái vỏ hộp này cho tới cô, được không?

3.5. Đối với câu mệnh lệnh

Câu khẩu lệnh là câu dùng để làm sai khiến cho, diễn tả ý ham muốn ai cơ nghe bám theo lời nói khuyên nhủ của tôi.

 • Diễn miêu tả lời nói mời mọc thì tớ sử dụng “won’t you” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Drink some coffee, won’t you?

Mời chúng ta tợp chút coffe nhé?

 • Diễn miêu tả sự nhờ vả thì tớ sử dụng “will you” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Take it away now, will you?

Vứt dùm bản thân nhé?

 • Diễn miêu tả sự đi ra mệnh lệnh thì tớ sử dụng “can/ could/ would you” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Go out, can’t you?

Ra ngoài dùm tôi?

 • Đối với câu khẩu lệnh phủ lăm le chỉ được sử dụng “will you” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Don’t marry her, will you?

Con sẽ không còn cưới con cái bé nhỏ cơ chứ?

3.6. Đối với câu đem đại kể từ cô động chỉ người

Khi công ty ngữ của câu là những đại kể từ cô động chỉ người như: Anyone, anybody, no one, nobody, none, everybody, everyone, somebody, someone thì tất cả chúng ta sử dụng đại kể từ “they” thực hiện công ty kể từ nhập thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Someone had recognized him, hadn’t they? 

Có người đã nhận được đi ra hắn, cần không?

Everyone will gather here, won’t they?

Mọi người tiếp tục triệu tập ở trên đây, đích thị không? 

Tuy nhiên, nếu như công ty ngữ là những đại kể từ mang ý nghĩa phủ lăm le như no one, nobody, none thì phần thắc mắc đuôi tiếp tục ở thể xác minh.

Ví dụ:

Nobody remembered my date of birth, did they? 

Không ai ghi nhớ ngày sinh của tôi không còn, cần không?

No one is here, are they?

Không đem ai ở trên đây cần không?

3.7. Đối với câu đem đại kể từ cô động chỉ vật

Khi công ty ngữ của câu là những đại kể từ cô động chỉ vật như: Nothing, something, everything thì tất cả chúng ta sử dụng đại kể từ “it” thực hiện công ty kể từ nhập thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Everything is okay, isn’t it? 

Mọi loại đều chất lượng tốt đẹp nhất cần không?

Nothing happened, did it?

Không đem gì xẩy ra, cần không?

3.8. Đối với câu đem công ty ngữ mang ý nghĩa hóa học phủ định

Những câu tường thuật đem chứa chấp những kể từ phủ lăm le như: Neither, none, no one, nobody, nothing, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom thì phần thắc mắc đuôi tiếp tục ở thể xác minh.

Ví dụ:

Peter hardly ever goes to tướng parties, does he? 

Peter hầu hết ko lúc nào cút dự lễ hội, cần không?

Neither she nor he will go, will they?

Cả cô ấy và anh ấy đều ko cút, đích thị chứ?

3.9. Đối với câu cảm thán

Khi mệnh đề chính là một câu cảm thán, tớ lấy danh từ nhập câu đổi thành đại từ công ty ngữ, đồng thời dùng trợ động từ phía đằng trước là: is, are, am.

Ví dụ:

What a beautiful day, isn’t it? 

Một ngày thiệt đẹp nhất, đích thị không?

Such a handsome guy, isn’t he?

Đúng là 1 chàng trai đẹp nhất trai, đích thị không?

cau-hoi-duoi-3

Cấu trúc thắc mắc đuôi đặc biệt

3.10. Đối với câu đem công ty ngữ là “One”

Khi chủ ngữ chính nhập mệnh đề chính là “one”, ở thắc mắc đuôi dùng “you” hoặc “one”.

Ví dụ:

One can be one’s master, can’t one? 

Mỗi người đều rất có thể trấn áp bạn dạng thân thuộc, đích thị không?

One who works hard will be successful, won’t you? 

Một người thao tác cần cù tiếp tục thành công xuất sắc, cần không?

3.11. Đối với câu đem “used to” (đã từng)

Khi mệnh đề sử dụng cấu trúc “used to để diễn tả thói thân quen, hành động từng xẩy ra nhập quá khứ, tớ coi “used to” là một động từ phân chia ở thì quá khứ. Do đó thắc mắc đuôi tương ứng chỉ là mượn trợ động từ “did” là được.

Ví dụ:

She used to tướng live here, didn’t she? 

Cô tớ từng sinh sống ở trên đây, đích thị không?

I used to tướng play football a lot, did I? 

Tôi từng nghịch tặc soccer thật nhiều đấy nhỉ?

3.12. Đối với câu đem “Had better”

Khi mệnh đề sử dụng cấu trúc “had better” đem nghĩa khuyên nhủ ai cơ, tớ mượn trợ động từ “had” để lập thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

Leo had better stay, hadn’t he? 

Leo chất lượng tốt rộng lớn là nên trong nhà, đích thị không?

You had better study to tướng pass the exam, hadn’t you?

Bạn chất lượng tốt rộng lớn là nên học tập nhằm qua quýt kì ganh đua, đích thị không?

3.13. Đối với câu đem “Would rather”

Khi mệnh đề sử dụng cấu trúc “would rather đem nghĩa ham muốn làm những gì, tớ mượn trợ động từ “would” để lập thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

She would rather go, wouldn’t she? 

Cô ấy ham muốn cút cần không?

They would rather move to tướng a new thành phố, wouldn’t they?

Họ ham muốn cho tới một TP.HCM mới mẻ, cần không?

3.14. Đối với cấu tạo “I think”

Khi câu có cấu trúc như sau:

I + think/ believe/ suppose/ figure/ assume/ fancy/ imagine/ reckon/ expect/ see (mệnh đề chính) + mệnh đề phụ

Ta dùng động từ nhập mệnh đề phụ để xác định trợ động từ cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

I think he will come here, won’t he? 

Tôi suy nghĩ anh ấy sẽ tới trên đây, đích thị không?

I suppose that our company is growing  fast, isn’t it?

Tôi nhận định rằng công ty lớn tất cả chúng ta đang được cải tiến và phát triển thời gian nhanh, đích thị không?

Lưu ý: 

 • Nếu mệnh đề chủ yếu chứa chấp kể từ NOT, thì đặc điểm phủ định vẫn có hình ảnh hưởng đến cả mệnh đề phụ. Vậy nên thắc mắc đuôi cần ở thể ngược lại là xác minh. 

Ví dụ: 

I don’t believe he can tự it, can he? 

Tôi ko tin cẩn Mary rất có thể thực hiện điều này, đích thị không?

 • Cũng mẫu cấu trúc này tuy nhiên nếu chủ từ ko phải là “I” thì dùng động từ chính nhập câu (think/ believe/ suppose/…) để xác định trợ động từ cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

She thinks he will come, doesn’t she? 

Cô ấy suy nghĩ anh tớ sẽ tới, đích thị không?

3.15. Đối với câu điều ước Wish

Khi mệnh đề chính dùng câu ước ham muốn “wish” thể hiện nay ước muốn, tớ dùng “may” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

I wish to tướng meet the doctor, may I? 

Tôi ham muốn được bắt gặp chưng sĩ, được chứ?

Sarah only wishes to tướng have a new phone, may she? 

Sarah chỉ ham muốn đem dế yêu mới mẻ, được chứ?

3.16. Đối với mệnh đề danh từ

Khi chủ ngữ là một mệnh đề danh từ, tớ dùng “it” cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

What she wants to tướng tự is her business, isn’t it?

Cô ấy ham muốn làm những gì là sự của cô ấy ấy, đích thị không?

That Allen didn’t come to tướng your các buổi tiệc nhỏ makes you very sad, doesn’t it?

Việc Allen ko cho tới buổi tiệc của doanh nghiệp khiến cho chúng ta vô cùng buồn, đích thị không?

3.17. Đối với công ty ngữ this/ that

This/ that được thay cho tự it cho tới thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

This is your wife, isn’t it? 

Đây là phu nhân chúng ta cần không?

This is the bad you lost last night, isn’t it?

Đây là khuôn túi chúng ta thất lạc tối qua quýt, đích thị không?

3. Bài luyện với cấu trúc câu hỏi đuôi

Thật là nhiều tình huống đặc biệt quan trọng cho tới cấu trúc câu hỏi đuôi đích thị không? Nhưng chớ phiền lòng quá nhé, chỉ việc ghi nhớ kĩ cách thức cộng đồng, tiếp sau đó “động óc suy luận” một chút ít, phối hợp rèn luyện tăng là rất có thể vượt lên thắc mắc đuôi dễ dàng và đơn giản ngay lập tức thôi. Cùng Step Up ôn luyện một trong những câu sau đây và đánh giá đáp án nhằm coi tôi đã hiểu đích thị sử dụng chuẩn chỉnh ko nào!

cau-hoi-duoi-4

Bài 1: Hoàn trở nên những thắc mắc đuôi dạng xác minh sau đây:

 1. They live in London,___?
 2. We’re working tomorrow,____?
 3. It was cold yesterday,____?
 4. He went to tướng the các buổi tiệc nhỏ last night,___?
 5. They’ve been to tướng nhật bản,____?
 6. He had forgotten his wallet,____?
 7. She’ll come at six,____?
 8. They’ll have finished before nine,____?
 9. She’ll have been cooking all day,____?
 10. John must stay,____?

Đáp án:

 1. They live in London, don’t they?
 2. We’re working tomorrow, aren’t we?
 3. It was cold yesterday, wasn’t it?
 4. He went to tướng the các buổi tiệc nhỏ last night, didn’t he?
 5. They’ve been to tướng nhật bản, haven’t they?
 6. He had forgotten his wallet, hadn’t he?
 7. She’ll come at six, won’t she?
 8. They’ll have finished before nine, won’t they?
 9. She’ll have been cooking all day, won’t she?
 10. John must stay, mustn’t he?

Bài 2: Hoàn trở nên những thắc mắc đuôi dạng phủ lăm le sau đây:

 1. We aren’t late,____?
 2. She doesn’t have any children,____?
 3. She wasn’t at trang chính yesterday,____?
 4. They didn’t go out last Sunday,____?
 5. You weren’t sleeping,____?
 6. She hasn’t eaten all the cake,____?
 7. We hadn’t been to tướng London before,____?
 8. They won’t be late,____?
 9. She can’t speak Arabic,____?
 10. They mustn’t come early,____?

Đáp án:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 127

 1. We aren’t late, are we?
 2. She doesn’t have any children, does she?
 3. She wasn’t at trang chính yesterday, was she?
 4. They didn’t go out last Sunday, did they?
 5. You weren’t sleeping, were you?
 6. She hasn’t eaten all the cake, has she?
 7. We hadn’t been to tướng London before, had we?
 8. They won’t be late, will they?
 9. She can’t speak Arabic, can she?
 10. They mustn’t come early, must they?

Xem tăng những công ty điểm ngữ pháp thông thường bắt gặp nhập thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể nhập cặp đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO

Trên đó là không thiếu hoàn hảo cỗ kiến thức và kỹ năng về cấu trúc câu hỏi đuôi, chúng ta nên ghi lại nhằm rất có thể ôn luyện khi cần thiết nhé. Câu căn vặn đuôi được sử dụng thật nhiều nhập tiếp xúc giờ đồng hồ Anh, nhập quá trình tự động học tập giờ đồng hồ Anh kí thác tiếp, nếu như rất có thể coi phim giờ đồng hồ Anh nhiều hơn nữa thì chúng ta cũng sẽ có được thời cơ thích nghi tương tự hiểu rộng lớn về cấu tạo này. 

Comments