cách tạo tài khoản microsoft

Tài khoản Microsoft cấp cho cho mình quyền truy vấn vô những thành phầm và cty của Microsoft chỉ với cùng 1 phiên singin. Dưới đó là cơ hội thiết lập: 

  • Đi cho tới trương mục.microsoft.com, lựa chọn Đăng nhập, rồi lựa chọn Tạo tài khoản!

    Bạn đang xem: cách tạo tài khoản microsoft

  • Nếu mình muốn tạo ra một địa điểm gmail mới mẻ, hãy chọn Tạo địa điểm gmail mới, chọn Tiếp theo, rồi tuân theo chỉ dẫn.

Tìm hiểu về kiểu cách vận hành thông tin tài khoản Microsoft của bạn

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám phá huỷ những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa huấn luyện, lần hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ khí của người tiêu dùng và chưa dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên với kiến thức và kỹ năng đa dạng và phong phú.

Tác giả

Bình luận