cách nhắn tin trên tiktok

Truy cập thời gian nhanh một mục


Giới thiệu về lời nhắn thẳng bên trên TikTok  •  Ai hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng bên trên TikTok  •  Cách mò mẫm lời nhắn thẳng của bạn  •  Cách nhắn tin nhắn trực tiếp  •  Cách dùng nhãn dán vô lời nhắn trực tiếp  • Cách xóa, tắt giờ đồng hồ và thanh lọc lời nhắn trực tiếp  •  Cách quản lý và vận hành những người dân hoàn toàn có thể gửi cho chính mình lời nhắn trực tiếp  •  Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng phát âm tin yêu nhắn  •  Cách dùng những chức năng an toàn và tin cậy mang đến lời nhắn trực tiếp  •  Tại sao chúng ta ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn trực tiếp  •  Cách report lời nhắn trực tiếp  •  Cách ngăn ai đó 

Giới thiệu về lời nhắn thẳng bên trên TikTok

Ai hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng bên trên TikTok

Bạn đang xem: cách nhắn tin trên tiktok


Tính năng lời nhắn thẳng bên trên TikTok khả dụng với:
•  Chủ thông tin tài khoản vẫn ĐK đầy đủ 16 tuổi hạc trở lên trên. Phụ huynh và người giám hộ của người tiêu dùng kể từ 16-18 tuổi hạc hoàn toàn có thể thiết bịa giới hạn so với chức năng này trải qua mục mái ấm lanh lợi.
•  Tất cả người xem đều phải có quyền nhắn tin nhắn thẳng cho những người không giống. quý khách hàng hoàn toàn có thể trấn áp những người dân hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng cho chính mình vô thiết lập Quyền riêng biệt.
Hãy lưu giữ rằng nếu như khách hàng update thiết lập lời nhắn thẳng trở thành Không ai cả, các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng. quý khách hàng vẫn hoàn toàn có thể truy vấn lịch sử hào hùng lời nhắn của tôi vô phần Hộp thư, tuy nhiên các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng mới mẻ trong mỗi cuộc chat chit ê.

Cách mò mẫm lời nhắn thẳng của bạn

Cách coi toàn bộ những lời nhắn thẳng của chúng ta bên trên TikTok:

1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào trong 1 thương hiệu vô list Tin nhắn nhằm ngỏ cuộc chat chit.

Cách nhắn tin nhắn trực tiếp

Bạn hoàn toàn có thể share nội dung, ví dụ như đoạn phim TikTok, cảm giác, hashtag hoặc tiếng động trải qua lời nhắn thẳng.

Cách gửi nội dung trải qua lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy tiếp cận đoạn phim hoặc nội dung hoàn toàn có thể share không giống, ví dụ như cảm giác, hashtag hoặc tiếng động tuy nhiên mình muốn share.
  ༚  Để mò mẫm mò mẫm, hãy nhấn vô nút Tìm kiếm ở phía bên trên của screen rồi nhập ngoại dung mình muốn mò mẫm vô thanh mò mẫm mò mẫm.
  ༚  quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể nhấn vô cảm giác, hashtag hoặc tiếng động thẳng kể từ đoạn phim nhằm share.
2. Nhấn vô nút Chia sẻ. Đối với đoạn phim, chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhấn và lưu giữ đoạn phim tuy nhiên mình muốn share.
3. Nhấn vô hình họa làm hồ sơ của người tiêu dùng tuy nhiên mình muốn share. quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều người nhằm share đoạn phim.
4. Nhập lời nhắn tùy lựa chọn rồi nhấn vô Gửi.

Lưu ý: Không thể share những đoạn phim riêng biệt. Nếu mái ấm tạo ra đoạn phim thay cho thay đổi hiện trạng đoạn phim kể từ công khai minh bạch trở thành riêng biệt sau khi chúng ta share đoạn phim ê vô một lời nhắn, đoạn phim này sẽ không tồn tại sẵn và các bạn sẽ ko thể coi được đoạn phim ê.

Cách nhắn tin nhắn thẳng vô một cuộc trò chuyện:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vô Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Từ đây:
  ༚  Nếu chúng ta sở hữu những lời nhắn thời gian gần đây, hãy nhấn vô thương hiệu kể từ list Tin nhắn nhằm ngỏ cuộc chat chit.
 

༚  Nếu chúng ta follow người này ê và chúng ta follow lại chúng ta, hãy nhấn vô nút Trò chuyện ở bên trên nằm trong, tiếp sau đó nhấn vô thương hiệu của mình nhằm ngỏ cuộc chat chit.
3. Nhập lời nhắn. quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể nhấn vô nút Biểu tượng xúc cảm để gửi GIF, hình tượng xúc cảm và nhãn dán.
4. Nhấn vô nút Gửi.
5. Để vấn đáp lời nhắn, chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng câu vấn đáp khêu ý hiện trên thanh lời nhắn hoặc bên dưới đoạn phim được share sau thời điểm coi. Câu vấn đáp khêu ý mang đến đoạn phim được share tiếp tục hiển thị dựa vào nội dung của đoạn phim. Tính năng này hiện tại chỉ khả dụng so với một trong những người.
Ngoài đi ra, nếu như khách hàng follow người không giống và người này cũng follow lại chúng ta, bạn cũng có thể vô Hồ sơ của chúng ta và nhấn vô Tin nhắn nhằm nhắn tin nhắn thẳng.

Lưu ý: quý khách hàng sẽ không còn thể nhắn tin nhắn thẳng cho những người follow chúng ta nếu như chúng ta bịa thiết lập quyền riêng biệt của lời nhắn thẳng thành Không ai cả.

Cách dùng nhãn dán vô lời nhắn trực tiếp

Để gửi nhãn dán vô lời nhắn trực tiếp:
1. Trên phần mềm TikTok, hãy vô cuộc chat chit vô Hộp thư của chúng ta.
2. Nhấn vô nút Biểu tượng cảm xúc vô thanh lời nhắn.
3. Nhấn vô nút Kho nhãn dán.
4. Chọn nhãn dán mình muốn dùng kể từ những tab Nhãn dán video hoặc Bộ nhãn dán.

Đối với nhãn dán video:
  

༚  Nhấn vào trong 1 nhãn dán đoạn phim nhằm gửi vô lời nhắn thẳng.
  ༚  Nhấn vô cỗ thanh lọc phía trên nằm trong nhằm bố trí bám theo nhãn dán thịnh hành nhất, tiên tiến nhất hoặc phổ biến.
  ༚  Để tăng nhãn dán vô mục Yêu thích của chúng ta, hãy nhấn vô nút Yêu thích bên trên nhãn dán. Nhấn lại vô nút ê nhằm xóa ngoài mục Yêu thích của chúng ta.
  ༚  Để coi cụ thể nhãn dán, hãy nhấn và lưu giữ nhãn dán. Từ phía trên, bạn cũng có thể lựa chọn coi toàn bộ nhãn dán trong phòng tạo ra bên trên làm hồ sơ của mình, coi đoạn phim gốc và báo cáo nhãn dán.

Đối với cỗ nhãn dán:
  ༚  Để lưu cỗ nhãn dán, hãy nhấn vô Thêm. Sở nhãn dán sẽ tiến hành thêm vô bảng nhãn dán và bạn cũng có thể dùng vô lời nhắn thẳng.
  ༚  Sau Khi tăng cỗ nhãn dán, hãy nhấn vô Sử dụng. quý khách hàng sẽ tiến hành gửi nhắm đến bảng nhãn dán nhằm gửi nhãn dán vô lời nhắn thẳng.
  ༚  Để coi toàn bộ cỗ nhãn dán chúng ta vẫn lưu, hãy nhấn vô Đã thêm phía trên nằm trong. Từ phía trên, bạn cũng có thể kéo và thả cỗ nhãn dán để thay thế thay đổi trật tự và nhấn vô nút Xóa kế tiếp mặt mày cỗ nhãn dán nhằm xóa.

Để tạo nên nhãn dán đoạn phim vô lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy truy vấn vô lời nhắn thẳng vô Hộp thư của chúng ta.
2. Nhấn vô nút Biểu tượng cảm xúc.
3. Nhấn vô nút Yêu thích, tiếp sau đó nhấn vô nút Tạo nhãn dán.
4. Chọn một đoạn phim kể từ những tab Đã thích, Đã đăng hoặc Yêu thích.
5. Chỉnh sửa nhãn dán nếu như cần thiết. quý khách hàng hoàn toàn có thể chọn lựa thêm văn phiên bản và hạn chế xén đoạn phim. Sau Khi hoàn thành, hãy nhấn vô Tiếp.
6. Để lựa chọn người hoàn toàn có thể tìm hiểu và dùng nhãn dán đoạn phim của chúng ta bên trên TikTok, hãy nhảy hoặc tắt mục thiết lập Thêm vô kho nhãn dán.
7. Nhấn vô Tạo nhãn dán. Nhãn dán của chúng ta được thêm vô tab mục yêu thương mến vô lời nhắn thẳng và sẵn sàng dùng. Để xóa nhãn dán ngoài mục yêu thương mến của chúng ta, hãy nhấn và lưu giữ nhãn dán, tiếp sau đó nhấn vô Xóa.

Mọi nhãn dán chúng ta tạo nên cũng xuất hiện tại bên trên trang làm hồ sơ của chúng ta nhằm chúng ta gửi bọn chúng vô lời nhắn thẳng, coi đoạn phim gốc, thêm vô kho nhãn dán hoặc xóa. Tìm hiểu tăng về nhãn dán bên trên TikTok.

Cách xóa, tắt giờ đồng hồ và thanh lọc lời nhắn trực tiếp

Cách xóa cuộc trò chuyện:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Mé bên dưới mục Tin nhắn:
  ༚  Trên tranh bị iOS, hãy vuốt cuộc chat chit thanh lịch trái khoáy rồi nhấn vô Xóa.
  ༚  Trên tranh bị Android, hãy nhấn và lưu giữ rồi nhấn vô Xóa.

Cách xóa một lời nhắn trực tiếp:
1. Đi cho tới cuộc chat chit vô mục Hộp thư.
2. Nhấn và lưu giữ lời nhắn thẳng, rồi nhấn vô Xóa.
Hãy chú ý rằng nếu như khách hàng xóa một cuộc chat chit hoặc lời nhắn thẳng, thì chỉ hoàn toàn có thể xóa kể từ phía chúng ta. Người tuy nhiên chúng ta nhắn tin nhắn vẫn hoàn toàn có thể coi những lời nhắn ê.

Cách tắt thông cung cấp thông tin nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vô Hộp thư ở phía bên dưới screen.
2. Mé bên dưới mục Tin nhắn:
  ༚  Trên tranh bị iOS, hãy vuốt cuộc chat chit thanh lịch trái khoáy rồi nhấn vào Thêm, tiếp sau đó nhấn vào Tắt tiếng nhằm ngừng nhận thông tin.
  ༚  Trên tranh bị Android, hãy nhấn và lưu giữ rồi nhấn vào Tắt tiếng nhằm ngừng nhận thông tin.
Hoặc chúng ta cũng hoàn toàn có thể tắt thông tin tức thì kể từ cuộc trò chuyện:
  ༚  Nhấn vô nút Tùy lựa chọn khác phía trên đầu cuộc chat chit, rồi nhảy hoặc tắt thiết lập Tắt giờ đồng hồ thông báo.

Xem thêm: lỡ hẹn với dòng sông lam

Cách thanh lọc lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vô Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Nhấn vô những Tin nhắn đang được đợi, rồi nhấn vô nút Cài bịa.
3. Chọn tùy lựa chọn cỗ thanh lọc của bạn:
  ༚  Yêu cầu vẫn lọc: Lọc những lời nhắn có vẻ như tới từ những mối cung cấp ko an toàn và tin cậy. Sau khi chúng ta đồng ý những lời nhắn này, bọn chúng tiếp tục xuất hiện tại vô Hộp thư của chúng ta.
  ༚  Luôn được chấp nhận lời nhắn doanh nghiệp: Nhận lời nhắn kể từ những Brand Name vô TikTok Creator Marketplace. Họ hoàn toàn có thể gửi cho chính mình tối nhiều 3 lời nhắn trước khi chúng ta đồng ý đòi hỏi của mình.

Cách quản lý và vận hành những người dân hoàn toàn có thể gửi cho chính mình lời nhắn trực tiếp


Cách nhảy lời nhắn thẳng hoặc thay cho thay đổi những người dân hoàn toàn có thể gửi cho chính mình lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vô Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vô nút Menu ở phía bên trên.
3. Nhấn vô Cài bịa và quyền riêng biệt tư.
4. Nhấn vô Quyền riêng biệt tư.
5. Nhấn vô Tin nhắn trực tiếp, tiếp sau đó nhấn vô Tin nhắn thẳng chọn người tuy nhiên mình muốn được chấp nhận nhắn tin nhắn thẳng cho chính mình. Xin chú ý rằng một trong những mục thiết lập này sẽ không được hỗ trợ mang đến toàn bộ người xem.
  ༚  Mọi người: Bất kỳ ai ai cũng hoàn toàn có thể gửi cho chính mình lời nhắn thẳng. Tin nhắn kể từ đồng minh cộng đồng và những người dân tuy nhiên chúng ta follow xuất hiện tại vô Hộp thư của chúng ta. Tin nhắn kể từ những người dân chúng ta ko follow xuất hiện tại vô mục Tin nhắn đang được chờ. quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn đồng ý, xóa hoặc report những lời nhắn này.
  ༚  Bạn bè đề xuất: quý khách hàng bè tương thích, bao hàm bạn bè bên trên Facebook và danh bạ điện thoại thông minh vẫn đồng bộ, tương tự follower tuy nhiên chúng ta follow lại, hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng cho chính mình.
  ༚  Bạn bè: Bất cứ follower này tuy nhiên chúng ta follow lại cũng hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng cho chính mình.
  ༚  Không ai cả: quý khách hàng ko thể nhận lời nhắn thẳng kể từ ngẫu nhiên ai. Xin chú ý rằng nếu như khách hàng update thiết lập lời nhắn thẳng của tôi trở thành Không ai cả, thì các bạn sẽ ko thể sẽ có được lời nhắn thẳng. quý khách hàng vẫn hoàn toàn có thể truy vấn lịch sử hào hùng lời nhắn của tôi vô phần Hộp thư, tuy nhiên các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng mới mẻ trong mỗi cuộc chat chit ê.

Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng phát âm tin yêu nhắn

Trạng thái phát âm lời nhắn được chấp nhận chúng ta hiểu rằng người không giống vẫn phát âm lời nhắn thẳng của chúng ta hoặc ko và ngược lại.

Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng phát âm tin yêu nhắn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vô nút Menu ở phía bên trên.
3. Nhấn vô Cài bịa và quyền riêng biệt tư.
4. Nhấn vô Quyền riêng biệt tư, tiếp sau đó nhấn vô Tin nhắn trực tiếp.
5. Bật hoặc tắt thiết lập Trạng thái đọc. Đối với người tiêu dùng đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên, thiết lập này được nhảy bám theo khoác toan.

Lưu ý: Người không giống chỉ hiểu rằng lúc nào độc giả lời nhắn của mình nếu như cả nhì người nằm trong nhảy chức năng hiện trạng phát âm lời nhắn.

Cách dùng những chức năng an toàn và tin cậy mang đến lời nhắn trực tiếp


Có một trong những chức năng an toàn và tin cậy mang đến lời nhắn thẳng nhằm đáp ứng những lời nhắn đều tuân hành Nguyên tắc Cộng đồng. Đồng thời, nhờ những chức năng này, bạn cũng có thể report những lời nhắn ko mong ước hoặc ngăn ai ê nhắn tin nhắn cho chính mình.

Tại sao chúng ta ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn trực tiếp

Nếu chúng ta ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn thẳng bên trên TikTok thì hoàn toàn có thể là vì nội dung hoặc lời nhắn của chúng ta đã trở nên gắn cờ hoặc bị report, hoặc thông tin tài khoản của chúng ta bị đình chỉ trong thời điểm tạm thời.

Nguyên tắc Cộng đồng của Cửa Hàng chúng tôi thể hiện chỉ dẫn về những nội dung được phép tắc và ko được phép tắc xuất hiện tại bên trên TikTok nhằm người xem đã có được hưởng thụ thân thiết thiện, an toàn và tin cậy và thú vị bên trên nền tảng. Nếu lời nhắn thẳng sở hữu chứa chấp nội dung vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của Cửa Hàng chúng tôi, lời nhắn ê hoàn toàn có thể tự động hóa bị ngăn hoặc bị gắn cờ nếu như sở hữu người report lời nhắn ê nhằm đội hình An toàn của Cửa Hàng chúng tôi đánh giá tăng.

Nếu một lời nhắn thẳng vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng, Cửa Hàng chúng tôi sở hữu thể:
•  Gửi lưu ý vô phần mềm Khi nội dung của chúng ta phiên trước tiên vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của Cửa Hàng chúng tôi.
•  Cấm vĩnh viễn thông tin tài khoản của chúng ta nếu như lời nhắn thẳng vi phạm quyết sách ko dung loại. Chúng tôi cũng hoàn toàn có thể ngăn tranh bị nhằm ngăn chúng ta tạo nên thông tin tài khoản vô sau này.
•  Đình chỉ kĩ năng nhắn tin nhắn thẳng của thông tin tài khoản vô một khoảng tầm thời hạn (thường là kể từ 24 cho tới 48 giờ), tùy vô cường độ nguy hiểm của vi phạm phiên này và những vi phạm trước ê.
•  Giới hạn thông tin tài khoản của chúng ta ở trạng thái chỉ nhỏ coi (thường là kể từ 72 giờ cho tới một tuần). Vấn đề này Có nghĩa là thông tin tài khoản của chúng ta ko thể nhắn tin nhắn thẳng.
•  Thông báo cho chính mình rằng thông tin tài khoản của bạn cũng có thể bị cấm vĩnh viễn nếu như vi phạm rất nhiều lần. Vấn đề này Có nghĩa là nếu như khách hàng vẫn nối tiếp vi phạm, thông tin tài khoản của các bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn.
Tìm hiểu tăng về vi phạm nội dung và quy toan cấm.

Cách report lời nhắn trực tiếp

Nếu chúng ta sẽ có được một lời nhắn tuy nhiên chúng ta cho rằng ko tuân hành Nguyên tắc Cộng đồng của Cửa Hàng chúng tôi, Cửa Hàng chúng tôi khuyến nghị chúng ta report lời nhắn ê mang đến Cửa Hàng chúng tôi.

Cách report lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Trong mục Tin nhắn:
  ༚  Đối với tranh bị iOS, vuốt cuộc chat chit thanh lịch trái khoáy, rồi nhấn vào Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Đối với tranh bị Android, nhấn và lưu giữ cuộc chat chit, rồi nhấn vào Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
3. (Không bắt buộc) Nhấn vô cuộc chat chit để sở hữu tăng nhiều tùy lựa chọn báo cáo
  ༚  Nhấn vô nút Báo cáo ở phía bên trên và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ nhằm report.
  ༚  Nhấn vô nút Tùy lựa chọn khác ở phía bên trên rồi lựa chọn Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Nhấn và lưu giữ lời nhắn thẳng, rồi lựa chọn Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Trong một cuộc chat chit mới mẻ, nhấn vô Báo cáo ở biểu ngữ bên dưới screen và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.

Cách ngăn một người nhắn tin nhắn thẳng mang đến bạn

Bạn hoàn toàn có thể ngăn một người nhằm chúng ta ko thể nhắn tin nhắn thẳng cho chính mình hoặc coi đoạn phim của chúng ta bên trên TikTok.

Cách ngăn một người vô Hộp thư của bạn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vô Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Trong mục Tin nhắn:
  ༚  Đối với tranh bị iOS, vuốt cuộc chat chit thanh lịch trái khoáy rồi nhấn vô Thêm, tiếp sau đó nhấn vô Chặn.
  ༚  Đối với tranh bị Android, nhấn và lưu giữ cuộc chat chit, rồi nhấn vô Chặn.
3. Nhấn lại vô Chặn nhằm xác nhận.
Hoặc,
1. Mở lời nhắn thẳng.
2. Nhấn vô nút Tùy lựa chọn khác ở phía bên trên.
3. Bật thiết lập Chặn.
4. Nhấn lại vào Chặn nhằm xác nhận.

Lưu ý: Nút Chặn tiếp tục xuất hiện tại sát bên lời nhắn bị ngăn.

Lưu ý: Tin nhắn thẳng bên trên TikTok được mã hóa cả vô quy trình truyền tài liệu và Khi tàng trữ. Hiện bên trên, Cửa Hàng chúng tôi chưa tồn tại chức năng mã hóa toàn vẹn. Chúng tôi ưu tiên đảm nói rằng người tiêu dùng nhỏ tuổi hạc luôn luôn nhận được trải qua an toàn và tin cậy Khi dùng TikTok. Cũng tương tự nhiều công ty lớn, Cửa Hàng chúng tôi luôn luôn sở hữu kĩ năng giải thuật tài liệu của những người dùng để làm triển khai tiến độ pháp luật hợp thức và thực thi đua Nguyên tắc Cộng đồng của Cửa Hàng chúng tôi, đôi khi thông thường xuyên phát triển Báo cáo sáng tỏ sẽ giúp người tiêu dùng nắm vững hoạt động và sinh hoạt này. Chúng tôi luôn luôn lưu giữ những giải pháp trấn áp nội cỗ nhằm đảm nói rằng chỉ những nhân viên cấp dưới được ủy quyền hợp thức và chứng tỏ được yêu cầu truy vấn nhằm triển khai việc làm mới mẻ sở hữu quyền truy vấn vô một trong những tài liệu được giải thuật như vấn đề contact hoặc lời nhắn thẳng.

Xem thêm: 24 chữ cái tiếng việt

Trang này còn có hữu ích không?

Liên kết hữu ích

Tạo tài khoản

Thiết lập làm hồ sơ của bạn

Tạo một đoạn phim TikTok