cách nhận dạng biểu đồ

Có nhiều thắc mắc nhập đề ganh đua môn Địa lý chất lượng nghiệp THPT yêu cầu sỹ tử lựa chọn biểu loại quí thống nhất. Phần này sẽ sở hữu mẹo chung sỹ tử đơn giản lựa chọn được đáp án đích thị. Các chúng ta có thể xem thêm cơ hội phân biệt dạng biểu loại sau đây.

1/ Biểu loại tròn

Bạn đang xem: cách nhận dạng biểu đồ

  • Khi đề bài bác đòi hỏi thể hiện tại tổ chức cơ cấu, tỷ trọng, tỷ trọng, kết cấu của đối tượng 
  • Mốc thời hạn chỉ còn 1-2 năm. 

Cơ cấu lệch giá du ngoạn lữ khách phân theo đuổi bộ phận tài chính của VN năm 2010 và năm nhâm thìn (%)

2/ Biểu loại đường

Khi đề bài bác đòi hỏi thể hiện tại sự thay cho thay đổi, cải cách và phát triển, vận tốc phát triển, thao diễn trở thành của những đối tượng người tiêu dùng không giống nhau về đơn vị chức năng trải qua nhiều năm.

GDP của Phi líp pin, Thái Lan và VN quy trình 2010 - 2016

3/ Biểu loại cột

Khi đề bài bác đòi hỏi thể hiện tại sự dịch chuyển của một đối tượng người tiêu dùng trải qua nhiều năm hoặc đối chiếu những đối tượng người tiêu dùng khi đem nằm trong đơn vị chức năng nhập 1 năm. Ví dụ như biểu loại đối chiếu số lượng dân sinh, diện tích S ...của một số tỉnh, biểu loại đối chiếu sản lượng năng lượng điện của một khu vực trải qua nhiều năm...

Xem thêm: kí tự dấu cách ff

4/ Biểu loại miền

Khi đề bài bác đòi hỏi thể hiện tại rõ ràng nhất sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, tỉ trọng của nhị hoặc thân phụ group đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên đem kể từ 3 năm trở lên trên. Ví dụ tỷ trọng xuất và nhập, cán cân nặng xuất nhập vào...

5/ Biểu loại kết hợp

Biểu loại phối kết hợp thân thiết đàng và cột: Khi đề bài bác đòi hỏi thể hiện tại những đối tượng người tiêu dùng không giống nhau về đơn vị chức năng tuy nhiên đem quan hệ cùng nhau. Hoặc đề bài bác đem kể từ thân phụ loại số liệu trở lên trên tuy nhiên cần thiết trình diễn bên trên và một biểu loại. Ví dụ biểu đồ thể hiện tại sản lượng khai quật, nuôi trồng và độ quý hiếm phát triển của VN. 

6/ Biểu loại cột chồng

Xem thêm: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Khi đề bài bác đòi hỏi thể hiện tại tốt nhất có thể quy tế bào và tổ chức cơ cấu của đối tượng người tiêu dùng (theo tỉ lệ thành phần % tuyệt đối).

Suzy