cách đăng xuất tài khoản google trên điện thoại

Bạn hoàn toàn có thể singout Tài khoản Google của tôi ngoài Chrome.

Đăng xuất ngoài Tài khoản Google bên trên Chrome

 1. Trên tranh bị Android, hãy hé phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài bịa.
 3. Nhấn vô thương hiệu của người tiêu dùng.
 4. Nhấn vô Đăng xuất.

Bạn hoàn toàn có thể tắt tác dụng đồng nhất hóa bên trên Chrome nếu như vẫn nhảy trước bại liệt. Thao tác này cũng tiếp tục singout các bạn ngoài những công ty nhưng mà các bạn sử dụng qua quýt Tài khoản Google, ví dụ như Gmail.

Bạn đang xem: cách đăng xuất tài khoản google trên điện thoại

Đăng xuất và tắt tác dụng đồng nhất hóa

 1. Trên tranh bị Android, hãy hé phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vô Đồng cỗ hóa sau đó Đăng xuất và tắt tác dụng đồng nhất hóa.

Tắt tiếng nhắc singin vô Chrome

Khi các bạn singin vô Tài khoản Google trải qua một công ty như Gmail, Chrome hoàn toàn có thể lời khuyên singin tự Tài khoản Google nhưng mà các bạn vẫn singin bên trên tranh bị của tôi. 

Xem thêm: tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h

Để tắt tiếng nhắc đăng nhập:

 1. Trên tranh bị Android, hãy hé phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Bạn và Google", hãy nhấn vô Các công ty của Google.
 4. Trong mục "Các công ty của Google", hãy tắt lựa lựa chọn Cho quy tắc singin vô Chrome.

Mẹo: Nếu tắt lựa lựa chọn “Cho quy tắc singin vô Chrome”, thì các bạn cũng tiếp tục tắt tác dụng đồng nhất hóa vô Chrome.

Tài vẹn toàn liên quan

 • Đăng nhập và đồng nhất hoá vô Chrome
 • Sử dụng vết trang, mật khẩu đăng nhập và vấn đề không giống bên trên những thiết bị
 • Sử dụng Chrome tự nhiều hồ nước sơ
 • Duyệt trang web bên trên Chrome với tư cơ hội khách