cách chia sẻ vị trí

Bạn hoàn toàn có thể in hoặc share vấn đề lối đi tuy nhiên chúng ta tìm ra bên trên Google Maps với những người không giống hoặc với những khí giới không giống của công ty.

Khắc phục trường hợp bất ngờ Lúc gửi vấn đề lối đi cho tới khí giới của bạn

Đặt điện thoại thông minh hoặc Tablet của công ty bên dưới dạng một lựa chọn

Bạn đang xem: cách chia sẻ vị trí

Trường thích hợp điện thoại thông minh hoặc Tablet của công ty ko xuất hiện nay khi chúng ta lựa chọn hình tượng Gửi cho tới năng lượng điện thoại :

 • Đảm bảo chúng ta đang được người sử dụng phần mềm Google Maps phiên phiên bản tiên tiến nhất.
 • Trên PC và khí giới địa hình, hãy đảm nói rằng chúng ta vẫn singin nhập Google Maps bởi vì và một thông tin tài khoản.

Cách nhận thông tin bên trên điện thoại thông minh hoặc PC bảng

 • Đảm bảo khí giới của công ty đang rất được liên kết với tài liệu hoặc Wi-Fi.
 • Đảm bảo chúng ta vẫn nhảy thông tin.

Tìm lựa lựa chọn gửi vấn đề lối đi cho tới điện thoại thông minh hoặc PC bảng

Xem thêm: tìm bội chung nhỏ nhất

Trường thích hợp chúng ta ko thấy hình tượng Gửi cho tới điện thoại :

Xem thêm: hãy yêu 1 người vừa gặp bạn đã cười

 • Đảm bảo chúng ta vẫn nhảy thông tin.
 • Đợi vài ba giây.
 • Tải lại Google Maps bên trên PC, rồi test lại.

Gửi vấn đề lối đi cho tới điện thoại thông minh hoặc PC bảng

Lưu ý quan tiền trọng: Trên PC và điện thoại thông minh hoặc Tablet, hãy đảm nói rằng chúng ta vẫn singin nhập và một thông tin tài khoản. Nếu chúng ta được đòi hỏi nhảy thông tin bên trên điện thoại thông minh hoặc Tablet, hãy nhấn nhập Bật thông báo.

Bạn hoàn toàn có thể gửi vấn đề lối đi tuy nhiên chúng ta vẫn tìm ra bên trên PC lịch sự điện thoại thông minh hoặc Tablet. Để gửi vấn đề lối đi cho tới điện thoại thông minh hoặc Tablet, chúng ta ko được có rất nhiều điểm đến lựa chọn.

 1. Trên PC, hãy ngỏ Google Maps.
 2. Nhấp nhập hình tượng Đường chuồn Đường đi.
 3. Nhập địa điểm tuy nhiên mình thích.
 4. Chọn một tuyến phố.
 5. Nhấp nhập hình tượng Gửi cho tới điện thoại thông minh .
 6. Chọn khí giới hoặc địa điểm gmail tuy nhiên mình thích gửi vấn đề lối đi.

Chia sẻ vấn đề lối đi với những người khác

 1. Trên điện thoại thông minh hoặc Tablet Android, hãy ngỏ phần mềm Google Maps Maps.
 2. Ở bên dưới nằm trong phía bên phải, hãy nhấn nhập hình tượng Đường chuồn Đường đi.
 3. Nhập địa điểm tuy nhiên mình thích.
 4. Chọn một tuyến phố.
 5. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấn nhập hình tượng Lựa lựa chọn không giống Thêm sau đó Chia sẻ đàng đi.
 6. Chọn một phần mềm nhằm share vấn đề lối đi.

Chia sẻ phiên bản trang bị hoặc vấn đề lối đi với những người khác

 1. Trên điện thoại thông minh hoặc Tablet Android, hãy ngỏ phần mềm Google Maps Maps.
 2. Tìm thám thính một vị trí hoặc thả ghim bên trên phiên bản trang bị. 
  • Chạm và lưu giữ bên trên phiên bản trang bị nhằm thả ghim.
 3. Ở bên dưới nằm trong, hãy nhấn nhập thương hiệu hoặc địa điểm của một vị trí.
 4. Nhấn nhập hình tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 5. Chọn một phần mềm nhằm share vấn đề lối đi.

Thông tin cậy với liên quan

 • Cập nhật Google Maps
 • Bật hoặc tắt thông tin của Google Maps

Thông tin cậy này còn có hữu ích không?

Chúng tôi hoàn toàn có thể nâng cao trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận