các nguyên âm trong tiếng anh

Có 26 vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, bao gồm 5 vẹn toàn tối tăm, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c ,d , f, g ,h ,j ,k ,l ,m,n ,p ,q ,r ,s , t , v , w , x , nó , z. Trong số đó, 5 vẹn toàn âm lại được tạo thành trăng tròn vẹn toàn âm song và vẹn toàn âm đơn và 24 phụ âm bám theo bảng phiên âm IPA. Như vậy, nhằm việc học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, nhỏ nhắn cần thiết nắm rõ cơ hội dùng láo nháo trừng trị âm của 44 vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh bám theo bảng IPA.

Trong nội dung bài viết này, Apollo English ra mắt cho tới những em hoàn hảo cỗ những vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: các nguyên âm trong tiếng anh

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Vậy, phụ âm và vẹn toàn âm vô giờ đồng hồ Anh được khái niệm như vậy nào? 

Theo khái niệm của kể từ điển Cambridge Dictionary, vẹn toàn âm giờ đồng hồ Anh là 1 trong những tiếng động trình bày được loài người tạo nên Khi tương đối bay đi ra kể từ mồm không trở nên răng, lưỡi, hoặc môi ngăn lại.

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Phụ âm (consonant) là những kể từ sót lại vô bảng vần âm nhưng mà ko cần là vẹn toàn âm. Thông thông thường, những phụ âm thông thường được trừng trị âm cơ hội ngăn ko mang lại luồng bầu không khí đơn giản dễ dàng trải qua mồm bằng phương pháp khép môi hoặc người sử dụng lưỡi chạm vô răng.

Để nhỏ nhắn rất có thể trừng trị âm chuẩn chỉnh cả vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, việc lắng tai và thích nghi với 44 âm vô bảng IPA là cực kỳ cần thiết sẽ giúp nhỏ nhắn nâng lên sự thoải mái tự tin Khi tiếp xúc vày giờ đồng hồ Anh. Cụ thể thế nào, những em hãy nối tiếp mò mẫm hiểu trong mỗi phần sau của nội dung bài viết sau nhé.

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu địa điểm đứng không giống nhau vô một kể từ. Nguyên âm thông thường rất có thể đứng 1 mình, đứng trước hoặc sau phụ âm. Trong số đó, vẹn toàn âm thông thường là vẹn toàn âm đơn hoặc là vẹn toàn âm song. 

Nguyên âm đơn

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn vô giờ đồng hồ Anh là những âm thông thường đứng 1 mình, bao gồm vẹn toàn âm cụt và vẹn toàn âm nhiều năm. Nguyên âm đơn cụt thông thường sở hữu thời hạn trừng trị âm ngắn lại và ko kéo dãn dài như /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/. Còn vẹn toàn âm đơn nhiều năm thông thường yên cầu trừng trị âm kéo dài hơn nữa ví như /i:/, /æ/, /u:/, /a:/, /ɔ:/, /ɜ:/.

Bảng vẹn toàn âm đơn cụt và cơ hội trừng trị âm của chúng:

Nguyên âm đơn ngắn Cách trừng trị âm Ví dụ 
Mô tảVị trí môiVị trí lưỡi 
/i/Giống âm “i” vô giờ đồng hồ Việt. Môi tương đối không ngừng mở rộng về nhì phía.

Hạ thấp lưỡi.

Bật tương đối nhanh chóng, dứt khoát. 

hit /hɪt/ (đánh)
/e/Giống âm “e” vô giờ đồng hồ Việt.Môi không ngừng mở rộng rộng lớn Khi trừng trị âm /i/.Hạ thấp lưỡi rộng lớn âm /i/.bed /bɛd/ (giường)
/ʊ/Âm tương tự âm “u” vô giờ đồng hồ Việt. Môi tương đối tròn trặn. 

Nâng cuống lưỡi lên rồi cuộn nhẹ nhõm về đàng sau. 

Âm nhảy nhanh chóng, dứt khoát, buông lỏng. 

book /bʊk/ (sách)
/ʌ/Bật tương đối nhanh chóng, âm lai thân thiết âm “ă” và “ơ” vô giờ đồng hồ Việt. Miệng buông lỏng bất ngờ.Lưỡi ở khoảng chừng thân thiết, ko chạm bất kể phần gì vô vùng mồm. cup /kʌp/ (cốc)
/ɒ/Giống “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn lại. Môi tròn trặn, mồm tương đối phanh.Cuốn lưỡi thổi lên, nhảy tương đối dứt khoát. dog /dɒg/ (con chó)
/ə/Giống âm “ơ” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cụt và nhẹ nhõm rộng lớn. Thả lỏng môi.Thả lỏng lưỡi và nhảy tương đối dứt khoát. doctor /ˈdɒktər/ (bác sĩ)

Bảng vẹn toàn âm đơn nhiều năm vô giờ đồng hồ Anh và cơ hội trừng trị âm của chúng:

Nguyên âm đơn dài Cách trừng trị âm Ví dụ 
Mô tả Vị trí môiVị trí lưỡi 
/i:/Như âm “i” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dãn dài, âm lưu giữ vô vùng mồm. Môi bẹt và căng qua loa nhì mặt mũi.Đầu lưỡi đưa lên sát vòng mồm. sea /siː/ (biển) 
/æ/Lai thân thiết âm “a” và âm “e” của giờ đồng hồ Việt. Mở rộng lớn môi và căng đi ra. Hạ thấp lưỡi và căng đi ra, nhảy tương đối nhanh chóng, dứt khoát. cat /kæt/ (con mèo)
/u:/Như âm “u” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dài hơn nữa và âm trừng trị vô vùng mồm, ko thổi tương đối đi ra. Tròn môi lại. Đưa lưỡi lên sát vòm mồm. Khi trừng trị âm lưỡi căng và thụt nhẹ nhõm đi ra sau. school /sku:l/ (trường học)
/a:/Âm “a” vô giờ đồng hồ Việt, tuy nhiên kéo dài hơn nữa. Môi phanh tuy nhiên ko được quá rộng lớn.Hạ thấp lưỡi và tương đối căng đi ra Khi trừng trị âm. father /ˈfɑːðə(r)/ (bố)
/ɔ:/ Âm “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cong lưỡi lên. Môi tròn trặn và căng vừa phải cần. Hơi nâng cuống lưỡi lên.ball /bɔːl/ (bóng)
/ɜ:/Âm “ơ’ vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên sở hữu cong lưỡi. 

Thả lỏng môi.

Khi trừng trị âm, môi tương đối bẹt đi ra. 

Thân lưỡi được đưa lên sát vòm mồm.

Khi trừng trị âm, cuốn lưỡi về đàng sau. 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ (sinh nhật) 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm song

Khi thích nghi với 44 vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh bám theo bảng IPA, những em còn tiếp tục phát hiện 8 vẹn toàn âm song. Nguyên âm song là những âm được tạo nên kể từ 2 vẹn toàn âm đơn bao gồm những âm như /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /aɪ/, /ʊə/.

Nguyên âm đơn dài Cách trừng trị âm Ví dụ 
/ɪə/Đọc như “ia” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /i/ rồi gửi dần dần sang trọng /ə/.here /hɪə(r)/ (ở đây)
/eə/Đọc /e/ rồi gửi dần dần sang trọng /ə/.hair /heə(r)/ (tóc)
/eɪ/Đọc như “ây” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc /e/ rồi gửi dần dần sang trọng /i/. day /deɪ/ (ngày)
/ɔɪ/Đọc như “oi” vô giờ đồng hồ Việt, hiểu /ɔ:/ rồi gửi dần dần sang trọng /i/.boy /bɔɪ/ (con trai)
/əʊ/Đọc âm /ə/ rồi gửi sang trọng /ʊ/.goat /ɡəʊt/ (con dê) 
/aʊ/Đọc /a:/ rồi gửi dần dần sang trọng /ʊ/mouth /maʊθ/ (miệng)
/aɪ/Đọc như âm “ai” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /a:/ rồi gửi dần dần sang trọng /i/. try /traɪ/ (cố gắng)
/ʊə/Đọc /ʊ/ rồi gửi trở thành /ə/sure /∫ʊə(r)/ (chắc chắn)

Cách nhận thấy vẹn toàn âm đơn và vẹn toàn âm đôi 

Ngoài việc thích nghi với cơ hội ghi chép láo nháo cơ hội trừng trị âm của những vẹn toàn âm, quy trình học tập vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng rất có thể trở thành đơn giản dễ dàng nếu như những em biết phương pháp phân biết bọn chúng cùng nhau. 

Như vẫn ra mắt, vẹn toàn âm đơn thông thường tạo nên từ là một vần âm còn vẹn toàn âm song được xem là nhì vần âm trở lên trên. 

Ví dụ: 

  • Nguyên âm đơn: his /hiz/ (của anh ấy); put /pʊt/ (đặt). 
  • Nguyên âm đôi: meal /mɪəl/ (bữa ăn); tour /tʊə(r)/ (chuyến du lịch). 

Nhưng cũng đều có nhiều tình huống không áp theo quy tắc này. Chẳng hạn:

  • Từ sở hữu một vẹn toàn âm, tuy nhiên trừng trị âm lại là âm đôi: mind /maɪnd/ (tâm trí); find /faɪnd/ (tìm kiếm); cow /kaʊ/ (con bò); show /ʃəʊ/ (chỉ dẫn); nice /naɪs/ (tốt),...
  • Từ sở hữu một vẹn toàn âm và vẹn toàn âm bại liệt đứng cuối thì chắc chắn rằng được xem là vẹn toàn âm đôi: try /traɪ/ (cố gắng); fly /flaɪ/ (bay);...

Các em rất có thể luyện trừng trị âm bám theo sự chỉ dẫn của những người bạn dạng xứ để sở hữu sự tiến thủ cỗ rõ ràng rệt vô cơ hội trừng trị âm. Apollo English khêu gợi ý những em list những video dạy trừng trị âm vẹn toàn âm của Rachel’s English, một kênh youtube học tập giờ đồng hồ Anh, nhất là trừng trị âm chan chứa có ích. 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Khi đã trải thân quen với trăng tròn vẹn toàn âm cơ bạn dạng vô giờ đồng hồ Anh, những em tiếp tục nối tiếp tò mò 21 phụ âm giờ đồng hồ Anh sót lại nhé. 

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, sở hữu tổng số 21 phụ âm, gồm những: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P.., Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nhưng tính bám theo bảng IPA, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh sở hữu cho tới 24 âm /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.

Vị trí của phụ âm là bọn chúng rất có thể đứng trước, thân thiết hoặc sau vẹn toàn âm vô kể từ.

Nếu vẹn toàn âm cũng khá được chia nhỏ ra thực hiện nhiều loại, thì phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng đều có 3 nhánh cơ bạn dạng bại liệt là: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những phụ âm không giống.

Phụ âm hữu thanh là những âm được tạo nên kể từ trong cổ họng, và Khi trừng trị âm bọn chúng, tất cả chúng ta cảm biến được sự lắc của chão thanh quản ngại. Hơi tiếp tục cút kể từ trong cổ họng, qua loa lưỡi và tiếp sau đó trải qua răng nhằm bay đi ra Khi trừng trị âm những âm này.

Trong Khi trừng trị âm phụ âm vô thanh, tất cả chúng ta chỉ nghe thấy âm nổi hoặc âm dông tố. Chúng tớ ko cảm biến được sự lắc của chão thanh quản ngại Khi trừng trị âm những âm này. Luồng tương đối tiếp tục xuất phát điểm từ mồm chứ không kể từ trong cổ họng.

Có thể cha mẹ tiếp tục quan tiền tâm:

350+ Từ vựng giờ đồng hồ Anh giành riêng cho nhỏ nhắn khôn xiết đơn giản

Các cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh 

Trong việc luyện trừng trị âm những vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, Apollo English khuyến nghị những em nên học tập bám theo những cặp âm (ví dụ: /t/ - /d/) chứ không tách riêng biệt lẻ từng âm. 

Điều này là vì như thế những cặp âm vô giờ đồng hồ Anh thông thường sở hữu hình hài mồm tương tự động, chỉ không giống nhau ở việc sở hữu lắc thanh quản ngại hay là không (ví dụ: /t/ là phụ âm vô thanh và /d/ là phụ âm hữu thanh).

Bảng những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh: 

Phụ âm vô thanh Ví dụ  Phụ âm hữu thanhVí dụ 
/p/pen /pen/ (bút mực)/b/bed /bed/ (cái giường)
/k/kid /kɪd/ (trẻ em)/g/girl /ɡɜːl/ (cô gái)
/f/fan /fæn/ (cái quạt)/v/van /væn/ (cái van)
/s/sun /sʌn/ (mặt trời)/z/zoo /zuː/ (vườn thú)
/t/too /tuː/ (cũng)/d/do /duː/ (làm)
/tʃ/teacher /ˈtiː.tʃər/ (giáo viên)/dʒ/jealous /ˈdʒeləs/ (ghen tị)
/θ/mouth /maʊθ/ (miệng)/ð/mother /ˈmʌð.ər/ (mẹ)
  /ʒ/vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

Các phụ âm không giống vô giờ đồng hồ Anh 

Ngoài những phụ âm hữu thanh và vô thanh, vô giờ đồng hồ Anh còn một vài ba phụ âm không giống như:

Phụ âm Ví dụ 
/m/moon /muːn/ (mặt trăng) 
/n/no /nəʊ/ (không)
/l/love /lʌv/ (tình yêu)
/j/year /jɪər/ (năm) 
/h/hat /hæt/ (cái mũ)
/r/run /rʌn/ (chạy)
/w/win /wɪn/ (chiến thắng)
/η/singing /ˈsɪŋ.ɪŋ/ (hát)

Các em hãy tìm hiểu thêm thêm thắt cơ hội trừng trị âm phụ âm giờ đồng hồ Anh trải qua những kênh youtube của Apollo English.  

Cách trừng trị âm một trong những âm tiết 

Cách trừng trị âm một trong những âm tiết

Theo Wiki, trừng trị âm là cơ hội hiểu một kể từ hoặc một ngôn từ này bại liệt, là cơ hội tất cả chúng ta thốt đi ra tiếng động của kể từ bại liệt. Ngoài việc vận dụng các phương pháp trừng trị âm giờ đồng hồ Anh chuẩn, những em cũng nên Note một trong những quy tắc tại đây nhằm rèn luyện việc trừng trị âm vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh được bất ngờ như người bạn dạng xứ.

Quy tắcMô tảVí dụ 
Quy tắc số 1

Cách trừng trị âm G:

1. /g/ nếu như sau G là vẹn toàn âm a, u, o.

2. /dʒ/ nếu như sau G là vẹn toàn âm i, e và nó. 

1. game, go, guarantee

2. giant, thể hình, gipsy

Xem thêm: lời bài hát mùa xuân của mẹ

Quy tắc số 2

Cách trừng trị âm C:

1. /k/ nếu như sau C là vẹn toàn âm a, u, o.

2. /s/ nếu như sau C là vẹn toàn âm i, e và nó. 

1. mèo, cool, cold, cucumber

2. cigarette, cyber 

Quy tắc số 3Ghép âm: Ghép vẹn toàn âm với phụ âm, hoặc phụ âm với âm /h/ 

1. deep end  => /diːpend/

2. This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/

3. Look at that! => /lʊ kæt ðæt/

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Trong việc phân loại, giờ đồng hồ Việt sẽ là ngôn từ đơn âm tiết, trong những khi giờ đồng hồ Anh là ngôn từ nhiều âm tiết. Trong giờ đồng hồ Việt, đa số những kể từ chỉ tồn tại một âm tiết, nên là không tồn tại hiện tượng lạ âm tiết ko đem trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, với đặc thù nhiều âm tiết, những kể từ sở hữu nhì âm tiết trở lên trên thông thường sở hữu một âm tiết trừng trị âm khác lạ về chừng nhiều năm, sự cân đối và chừng cao đối với những âm tiết sót lại.

Theo người sáng tác của cuốn sách “Teaching English Pronunciation” Kenworthy, Khi một kể từ giờ đồng hồ Anh sở hữu nhiều hơn thế một âm tiết, luôn luôn sở hữu một trong các số những âm tiết bại liệt nổi trội rộng lớn những âm tiết không giống (được trừng trị âm to ra thêm, không thay đổi âm lâu rộng lớn, và phụ âm được trừng trị âm rõ rệt hơn). Những điểm sáng này tạo thành trọng âm mang lại âm tiết bại liệt.

Sau đó là một trong những qui định nhấn trọng âm nhưng mà những em nên biết lúc học về vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh: 

Nguyên tắcVí dụ 
Phần rộng lớn ĐỘNG TỪ (verb) láo nháo GIỚI TỪ (preposition) sở hữu 2 âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại âm tiết loại hai

begin /bɪˈɡɪn/ (bắt đầu)

become /bɪˈkʌm/ (trở thành)

among /əˈmʌŋ/ (ở trong)

between /bɪˈtwiːn/ (giữa)

Phần rộng lớn DANH TỪ (noun) láo nháo TÍNH TỪ (adjective) sở hữu nhì âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại âm tiết thứ nhất. 

hobby /ˈhɒbi/ (sở thích)

habit /ˈhæbɪt/ (thói quen)

busy /ˈbɪzi/ (bận rộn)

basic /ˈbeɪsɪk/ (cơ bản)

Các kể từ sở hữu phụ thân âm tiết trở lên trên, trọng âm nằm tại âm tiết loại phụ thân Khi tính từ lúc cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ (kinh tế) 

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (môn Địa lý)

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (thông minh)

Hậu tố: -ee, -ese, -eer, -esque, - ique, -ain sở hữu trọng tâm nằm tại chủ yếu nó. 

Vietnamese /ˌviːətˈnɑːmiːz/ (người Việt Nam)

unique /juːˈniːk/ (độc nhất vô nhị)

Hậu tố: -ic, -ical, -ish, -idle, -iar, -id, -ian, -ity, -sion, -ance, -tion, -ence, -ious sở hữu trọng âm nằm tại âm tiết phần bên trước nó. 

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (kinh tế)

vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

generous /ˈdʒen.ər.əs/ (hào phóng)

Hậu tố: – ment, – ness, – hood, – en, – able, – ous, – less, – ship, – ful, – er/ or, – ing ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (môi trường)

neighbor /ˈneɪ.bər/ (hàng xóm) 

jealous /ˈdʒel.əs/ (ghen tỵ)

Từ tận nằm trong – ate, – graphy, – gy, – ity, – phy,  – cy, – al trọng âm tính kể từ âm tiết loại phụ thân kể từ bên dưới lên. 

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ)

ability /əˈbɪl.ə.ti/ (khả năng)

Danh kể từ ghép (được ghép kể từ nhì danh từ) sở hữu trọng âm ở kể từ thứ nhất. 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (nhà kính)

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (hiệu sách)

Tính kể từ ghép (ghép kể từ nhì tính kể từ và thông thường sở hữu vệt gạch ốp ngang ở giữa) sở hữu trọng âm ở âm tiết loại nhì. 

bad-tempered /ˌbædˈtempəd/ (nóng tính)

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ (cận thị)

Tip giúp đỡ bạn ghi ghi nhớ vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Dưới đó là một trong những khêu gợi ý giúp đỡ bạn ghi ghi nhớ vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh:

Nhớ vẹn toàn âm:

Tip giúp đỡ bạn ghi ghi nhớ vẹn toàn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Chữ loại "u, e, o, a, i" thông thường thay mặt đại diện mang lại vẹn toàn âm, đặc biệt quan trọng Khi bọn chúng hàng đầu kể từ. Quý khách hàng rất có thể liên tưởng tới từ "uể oải" vô giờ đồng hồ Việt nhằm ghi ghi nhớ vẹn toàn âm. Tuy nhiên, cần thiết Note rằng còn tồn tại những tình huống nước ngoài lệ.

Ví dụ: Từ "orange" (/ˈɒr.ɪndʒ/) sở hữu vẹn toàn âm "o" hàng đầu (phiên âm là /ɒ/), tuy nhiên kể từ "uniform" (/ˈjuː.nɪ.fɔːm/) chính thức bằng văn bản "u" tuy nhiên /ˈu/ ko là vẹn toàn âm. 

Do bại liệt, cần thiết nhằm thâu tóm những âm bám theo bảng phiên âm và dùng tự điển sở hữu phiên âm.

Nguyên âm "Y":

Khi kể từ chỉ tồn tại một vẹn toàn âm "Y" đứng cuối, vẹn toàn âm "Y" được trừng trị âm là /ai/.

Xem thêm: bài thuyết trình về bảo vệ môi trường

Ví dụ: 

  • fly /flaɪ/ (bay)
  • sky /skaɪ/ (bầu trời)
  • why /waɪ/ (tại sao)

Đây đơn giản một trong những cơ hội đơn giản và giản dị nhằm những em rất có thể ghi ghi nhớ vẹn toàn âm phụ âm vô giờ đồng hồ Anh đã và đang được học tập, điều cần thiết là vẫn luôn luôn thường xuyên tâm rèn luyện trừng trị âm thường ngày nhằm ghi nhớ lâu những gì được học tập láo nháo sở hữu sự tiến thủ cỗ thường ngày. 

Kết luận 

Trên đó là những kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng về vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới khẩu hình, cơ hội trừng trị âm, nhấn trọng âm,...Hy vọng rằng vấn đề này sẽ hỗ trợ những em rất có thể tưởng tượng đơn giản dễ dàng rộng lớn và trở thành thoải mái tự tin trong những công việc giao tiếp giờ đồng hồ Anh mang lại trẻ con em rộng lớn trong những công việc trừng trị âm giờ đồng hồ Anh.